juli 19, 2024

Världens snabbast växande gräs ska omvandlas till grön elektricitet

Genom ett partnerskap mellan TEXEL Energy AB och Jord AB ska nu en speciell grässort som kallas för C4-gräs omvandlas till elektricitet. Grässorten är världens snabbast växande gräs och kan omvandlas till förnybart bränsle i form av pellets och briketter. Partnerskapet syftar till att anpassa TEXEL´s energiproduktionteknologi för att generera tillförlitlig grön elektricitet från C4-gräset.

C4-gräs förbättrar jordkvaliteten och absorberar effektivt CO2 från atmosfären. Men gräset kan även bli källan för ny grön energi genom TEXELs energiproduktionsteknik.
– Kombinationen av att odla världens snabbast växande biomassa, C4-gräs, och producera skalbar och hållbar energi ger en möjlighet för hållbar tillväxt i regioner med begränsad tillgång till energi, säger Lars Jacobsson, VD och grundare av TEXEL Energy AB.
TEXEL Energy AB har etablerat sig som en global ledare inom området grön energiteknik och utvecklar bland annat teknologier som omvandlar värme och biobränsle till elektricitet. Nu fördjupar TEXEL sitt samarbete med Jord AB genom ytterligare en investering, och därmed tar en större ägarandel. Genom detta har även bolagen skrivit ett avtal som ger TEXEL den exklusiva rättigheten att utveckla en unik applikation för att generera grön elektricitet av Jords C4-gräspellets.
– Med ett globalt växande intresse för teknologier som omvandlar värme och biobränsle till elektricitet ser vi en stor potential på den globala marknaden för vår teknologi, säger Lars Jacobsson, VD och grundare av TEXEL Energy AB.

Fotosyntesen gör jobbet
Jord AB har befintliga odlingar i både Senegal och Dominikanska Republiken. TEXEL har nyligen förvärvat tillgångar från börsnoterade Swedish Stirling och vissa delar från det tidigare börsnoterade företaget AZELIO, som nu kommer att anpassas för att omvandla C4-gräset till skalbar grön elektricitet.
– På stora områden marginaliserad eller övergiven mark kommer Jord, med etablering av C4-gräs, att bidra till den globala övergången inom energisektorn från fossila bränslen till förnybar energi. Genom att låta fotosyntesen göra jobbet kan ett kostnadseffektivt nytt biobränsle utvecklas. Vårt hållbara biobränsle kan ersätta olika typer av fossila bränslen och kan även integreras i en ny, modern teknik för elproduktion som samarbetet med TEXEL kommer att leda till. TEXEL och JORD kan lösa utmaningarna med lokal elproduktion i områden där det för närvarande är mycket svårt att skapa en hållbar elförsörjning. Detta samarbete är helt i linje med JORDs mission att återställ biosfären och leverera förnybara produkter, säger Peder Dagsanth, VD på Jord ABTEXEL Energy AB.

”En viktig milstolpe”
TEXEL arbetar med bland annat Stirlingteknologin som erbjuder mångsidiga lösningar och spelar en stor roll i den pågående globala energiomställningen. Lars Jacobsson förutser ett ökat behov av volymproduktion av motorer med TEXELs teknologi för att möta den stigande efterfrågan.
– Vårt fördjupade partnerskap med Jord markerar en viktig milstolpe i den globala energiomställningen och i TEXELs strategi att diversifiera sig inom området för skalbar och hållbar energiteknik,” avslutar Lars Jacobsson.

Källa: TEXEL Energy Storage