maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Pers notställ har gillats av musiker i decennier

Som före detta professionell musiker hade Per Nilsson höga krav på de notställ han använde. När de inte levde upp till dessa utvecklade han helt enkelt sin egen variant. Det var starten till företaget Nilton AB där hans uppskattade notställ utgör huvudprodukt sedan starten på 1980-talet.

Per Nilsson är före detta professionell musiker. Han började redan som 15-åring och var inledningsvis trummis, men det var trombonen som kom att bli hans huvudsakliga instrument. Det var med denna passion han lade grunden till den egna firman Nilton AB.
– Jag tröttnade på att spela och det var i slutet av karriären som jag började skissa på ett eget notställ. Jag såg en brist i musikbranschen, det saknades ett riktigt bra turnéställ. Speta var väl det enda notstället på marknaden som jag respekterade, men även det kändes lite gamalt och var ibland svårt att fälla ihop. Jag började skissa på en prototyp och fick låna några verktyg av min far, berättar Per Nilsson och tillägger:
– Marknadsföringen kunde ju vara lite knepig, men tack vare att jag visste var jag ville synas och hur en musiker tänker hade jag mycket vunnet redan där.

Blickar framåt
Per hade en mycket bestämd uppfattning av hur den färdiga produkten skulle bli. Notstället skulle vara stabilt, tåligt och enkelt att bära med sig när man åkte ut på turné.
– Från idé till färdig produkt tog det kanske ett halvår. Sakta men säkert började jag därefter sälja fler och fler ställ, och sedan mitten av 80-talet har det rullat på riktigt bra, berättar Per som numera jobbar ensam i firman och kallar in extrapersonal vid behov.
Han medger dock att han börjar fundera kring framtiden och konstaterar att hans notställ, bortsett från mindre justeringar, är desamma som vid lanseringen, vilket å andra sidan skvallrar om dess höga kvalitet och goda anseende i musikbranschen.
– Jag umgås med en del tankar på att ändra utformningen en aning och på så vis kunna nå en ännu större målgrupp. Inspiration och idéer finns det gott om, men det gäller att lägga energi på rätt saker. Jag har en stor passion i att utveckla nya saker, säger Per som för närvarande till exempel lägger en hel del tid på byggandet av Attefallshus.
– Kanske satsar jag ännu mer på detta i framtiden, funderar han.

Full av entusiasm
Musikskolor, jazzband och symfoniorkestrar – både amatörer och proffs – har länge uppskattat Niltons notställ. I företagets webbutik finns dock bland annat även instrumentställ, ljud- och ljusstativ samt stolar för musiker. Hemsidan ska, berättar Per, uppdateras under året och bli ännu bättre. Ända sedan starten har han också sålt reservdelar till sina notställ.
– Hållbarhetsaspekten har alltid varit viktig för mig, går något sönder ska man inte behöva köpa ett helt nytt ställ, betonar Per.
Han är alltjämt full av entusiasm inför framtiden.
– Jag gillar att vara kreativ och få använda huvudet. Det gäller att aldrig bli för bekväm, man måste kunna ta det varma med det kalla för att kunna uppleva riktig lycka, avrundar Per Nilsson.

Intervju: Anders Kettunen
Text: Örjan Persson