juni 15, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Pandemin ledde till utveckling inom automation

Selma

OP Teknik grundades 2017 med syftet att utveckla Selma, som är en container med robotar som sorterar avfall med hjälp av avancerad AI. Pandemin satte dock stopp för utvecklingen av Selma och ledde till att man istället utvecklade sin automationsdel, som hjälper många olika företag inom industrin. Den närmaste tiden kommer OP Teknik lägga mycket energi på att utveckla synergieffekter med andra företag inom OP Gruppen, men även med lokala aktörer i Skåne.

Mats Olofsson och Sten Persson lade grunden till OP Gruppen 1982, då man började med försäljning och service av lantbruksmaskiner. Idag är OP Gruppen en koncern med cirka 266 anställda och en omsättning på närmare en miljard kronor om året. Verksamheten i de olika företagen består främst av tillverkning, försäljning och service av en rad olika maskiner riktade mot en rad olika branscher. OP Teknik grundades 2017 med syftet att utveckla en ny sorts maskin i form av en container med robotar som sorterar avfall med hjälp av avancerad artificiell intelligens (AI).
– OP Gruppen har jobbat med återvinning länge. Man såg en efterfrågan bland aktörer som ville sortera sitt avfall bättre. I Sverige har man historiskt sett eldat upp sitt avfall, men konsekvensen är att man har gått miste om mycket av det avfall som annars hade kunnat sorteras, förklarar Tommie Hanson, som är VD på OP Teknik.
Selma var färdigutvecklad efter två år, det vill säga 2019. Det året vann OP Teknikpris för Årets innovatör på Svenska återvinningsgalan. Just som man var redo att satsa hårt på sin nya innovation kom pandemin och satte käppar i hjulen.

Automation
När pandemin kom skiftade man istället fokus till sin automationsdel, som har varit företagets huvudsakliga fokus de senaste två åren.
– Vi har en stor styrka i vår konstruktionsdel, där vi utformar lösningar som i regel mynnar ut i någon form av maskin som har som syfte att lösa en kunds problem med hjälp av automation, förklarar Tommie.
OP Teknik har utnyttjat mycket av den kunskap man fick från att arbeta med Selma, exempelvis i form av den kamerateknik man använder.
– Där har vi en sällsynt expertis, säger Tommie.
Den industriella automation som OP Teknik sysslar med kan användas inom en rad olika branscher. Kunderna består av allt från från bagerier och livsmedelsproducenter till leksakstillverkare.

Synergieffekter
Den senaste tiden har man lagt mycket energi och resurser på att skapa synergieffekter inom OP Gruppen, som främst är verksam i Skåne. Synergieffekter effektiviserar flöden, vilket både företagen inom koncernen och dess kunder har nytta av.
– Vi ska försöka utveckla våra interna samarbeten, inte minst mellan OP Teknik och OP Erjo, som gör flistuggar och ligger i Markaryd, berättar Tommie.
En annan del av effektiviseringsarbetet är att vidareutveckla de goda samarbeten man har med sina skånska nyckelleverantörer, exempelvis ABB och Yskawa. Man är även öppen för att hitta nya samarbeten.
– Kan vi hitta leverantörer som vill jobba långsiktigt och professionellt, så kommer vi gärna i kontakt med dem. Det kan handla om exempelvis plåtbearbetning, såsom bockning och skärning, säger Tommie.

Selmas återkomst
Arbetet med Selma avbröts i början av pandemin. Under det senaste halvåret har man återupptagit arbetet med den revolutionerande tekniken. Det finns en mängd olika avfall, men den stora strömmen i EU består av bygg- och rivnings-avfall. Om man kan plocka ut exempelvis trä och göra flisor av materialet och utnyttja det i andra produkter, exempelvis laminat, kan man spara mycket resurser.
– Det finns en trend med ökade krav på att mer ska återvinnas, så Selma ligger helt rätt i tiden. Det sker mycket i utvecklingen hela tiden, så just nu jobbar vi med att få Selma att sortera avfallet ännu snabbare och bli ännu mer effektiv, berättar Fredrik Brandt, COO i OP Gruppen och produktchef för Selma, om den senaste utvecklingen.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler