juli 19, 2024

Unik digital tvilling för energisektorn ska accelerera omställningen

Batteribolaget Stella Futura lanserar nu verktyget Libra – en virtuell arena där energisektorn kan mötas och samverka för att tillsammans visualisera, testa och simulera olika delar i framtidens energisystem.

Stella Futura utvecklar och driver batterisystem för kunder som elnätsaktörer, industrier, kommersiella fastigheter och energiproducenter. I enskilda fall står även bolaget som ägare för batterisystemet och delar batteriets nyttor med sina kunder. För att öka energibranschens förståelse för dessa kritiska tillgångar i framtidens energisystem har bolaget tagit initiativ till en digital tvilling, Libra. One Reality, som skapar virtuella upplevelser för bland annat högeffektiv utbildning och kommunikation, utvecklar nu Libra i samarbete med Stella Futura. Här kombinerar One Reality tidigare erfarenheter av interaktiv visualisering med användning av digitala tvillingar.
– Vi vill sprida kunskap om batteriernas nytta och roll i energiomställningen, och vikten av att bygga upp en decentraliserad energiinfrastruktur i Sverige som i hög grad är centraliserad idag. Där kommer vår digitala tvilling, den första i sitt slag, spela en avgörande roll, säger Jonas Jonsson, affärsutvecklare och grundare av Stella Futura.

Data i realtid
Libra kommer att vara viktig för att pedagogiskt visa på flöden i elnätet och hur batterier kan stabilisera nätet i takt med att andelen förnybara energikällor ökar, skapa flexibilitet och bidra med nyttor. Batterier gynnar både den egna verksamheten och den svenska elmarknaden i stort, där Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad ingår. Användarna kommer ges åtkomst till intressant marknadsdata, prestandamätningar av batterier (state of health) och framöver även prognostisering av finansiell hälsa av assets på olika siter.
– Batterier är komplexa tillgångar och här vill vi dela vår kunskap och expertis på området. Med Libra kan vi ta del av data från batterierna i realtid för att kunna optimera nyttjandet över tid. Användare kommer också kunna bygga vidare med sina egna ekosystem kopplat till energiförsörjningen på sina respektive siter, såsom laddning, och göra analyser och designa egna distribuerade energisystem, säger Ulrika Tornerefelt, vd och grundare av Stella Futura.

Bjuder in fler
Stella Futuras kunder, samarbetspartners, finansiärer och investerare kommer att få access till sina egna tillgångar i Libra under hösten genom en streamingtjänst. Merparten av Stella Futuras batteriinstallationer runtom i Sverige ingår i verktyget, där samarbetet med Härjeåns Energi i Sveg omfattande ett 15 MW batterisystem är det största. Med den virtuella infrastrukturen i Libra skapas också förutsättningar för att effektivt och på kort tid producera olika bransch- och områdesspecifika utbildningar.
Nu vill Stella Futura bjuda in fler aktörer att etablera egna destinationer i den digitala tvillingen för att skapa nytta och värde i den pågående energiomställningen. Ambitionen är att skapa ett samlat verktyg för hela energibranschen där man tillsammans driver på utvecklingen och bygger en energiinfrastruktur för framtiden.

Källa: Stella Futura