juli 19, 2024

LKAB sluter avtal med SKF för datadrivet underhåll

Järn- och stålindustrikoncernen LKAB har slutit ett avtal med SKF om samarbete för att utveckla datadrivet underhåll. Det femåriga avtalet omfattar samtliga anläggningar inom LKAB och syftar till att bygga upp driftdata och beslutsstödsystem för optimerat underhåll för att minska kostnader, energi- och miljöpåverkan.

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Ett optimerat underhåll, med rätt åtgärd vid rätt tillfälle, utgör en viktig del för effektiv produktion och hållbarhet.
SKF är en långsiktig partner till LKAB och det nya avtalet omfattar avancerad tillståndsövervakning av cirka 12 000 mätpunkter i roterande kritisk maskinutrustning i samtliga anläggningar i Malmfälten. SKF:s servicetekniker ska analysera och återkoppla avvikelser med förslag på förbättringar.

Långsiktigt datadrivet underhåll
För att öka driftsäkerheten och förmågan till proaktivt underhåll stärker det nya avtalet förutsättningarna för ett långsiktigt datadrivet underhåll. Driftdata, rapporter och avvikelser kommer kontinuerligt återföras i beslutsstödsystemet i syfte att öka möjligheterna för faktabaserade beslut, att öka precisionen i beslutsstödet för användaren. Underhållsavdelningen kan därmed bygga upp kunskap om driftförutsättningarna i maskinutrustningen, förlänga tiden mellan underhållsstopp och satsa på planerade byten av enskilda komponenter när det behövs. Detta syftar till att effektivisera produktionen och på sikt minska energi- och miljöpåverkan.
Utöver grundavtalet kommer samarbetet fördjupas i ett antal utvalda anläggningar för att ytterligare fokusera på maskinförbättringar, följa upp underhållsrutiner, förrådsstyrning och smörjmedelshantering. Förbättringsarbetet kommer att skapa rutiner och arbetsmetoder som kan återanvändas inom andra anläggningar för ökad driftsäkerhet.

Leder omställningen
För att ytterligare stärka kompetensen hos underhållspersonal, omfattar samarbetet också SKF:s certifierade utbildningar inom lager och driftsäkerhet.
LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin och planen är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till 2045. Sedan 1890 har företaget utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022.

Källa: SKF