maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Affärsaktivism resulterar i välmående medarbetare

Technogarden är ett teknikkonsultföretag som har funnits i Göteborg sedan 2015. Tekniken utvecklas allt snabbare. Därför är det viktigt att hålla ögonen på bollen. I Technogardens fall handlar detta mycket om att hitta rätt person för uppdraget och sedan låta konsulten och kunden välja inriktning. Technogarden sysslar mycket med vad som kallas affärsaktivism, vilket innebär att man tar bort prisfrågan i vissa situationer, vilket i sin tur kan leda till både välmående medarbetare och större lönsamhet i ett senare skede.

Technogarden grundades 2004 och ägs av norska Norconsult AB. Man inledde en nysatsning i Göteborg 2015.
– Det som lockade mig till Technogarden var möjligheten att bygga upp kontoret i Göteborg från grunden. Det fanns redan en ram, då det fanns en ingenjörsdel sedan tidigare. När vi klev in så adderades även IT. Med tanke på den kunskap som fanns, var det lätt att börja bygga affären, säger Carina Grip, som är tillförordnad VD och kom in i verksamheten 2015.

Technogarden är ett teknikkonsultbolag som även sysslar med rekrytering. Konsulterna består exempelvis av experter inom life science och tech och ingenjörer inriktade på industri och IT.
– Det har gått väldigt bra. Intentionen är att gå in på norska börsen under Q4 i år. Vi är medarbetarägda och en rungande majoritet vill ut på börsen, berättar Christer ”Chrille” Holgersson, som jobbar med affär, rekrytering och kultur och kom in i verksamheten tillsammans med Carina.

Kunden bestämmer
Technogarden är, som namnet antyder, specialister inom många olika sorters teknik. Teknikutvecklingen går väldigt snabbt och en del verksamheter plockar in utvecklare först efter man har fått in ett uppdrag. I värsta fall kan det leda till att man förlorar kontrollen över projektet och inte kan hålla vad man har lovat kunden. Detta är något man har tagit fasta på hos Technogarden.
– Vårt mål är inte att vi i ”toppen” ska välja vilken inriktning ett projekt ska ta. Det får kunderna och medarbetarna göra, säger Chrille.

Affärsaktivism
Technogarden jobbar mot tre mål, som är knutna till varandra. Dessa mål är: affärsmål, hälsomål och samhällsmål. Affärsmålen är rätt självklara; precis som för alla andra vinstdrivande företag, handlar det om att bedriva en lönsam verksamhet. Hälsomålen handlar om att värna om sina medarbetares fysiska och mentala hälsa. Samhällsmålen är kopplade till vad man kan göra för att göra så mycket samhällsnytta som möjligt. Både Technogarden som organisation och de individuella medarbetarna jobbar med detta genom affärsaktivism. Appen ”Do good – get good” är ett lysande exempel på detta.
– Det är en tidsrapporteringsapp där man, som medarbetare, kan registrera sitt ideella engagemang i organiserade former. Hälften av den tid man lägger ner kan man sedan ta ut som ledig tid. Gör man något bra, tycker vi att man ska bli belönad, berättar Carina.

Technogarden hjälper även medarbetare som kanske har lite svårt att komma in på arbetsmarknaden av olika anledningar. När man har gjort två rekryteringar åt ett företag kan man erbjuda sig att göra en tredje rekrytering utan kostnad.
– Då kan vi ha som krav att vi ska få bestämma vem det är som rekryteras. Då kan vi tillsätta en person som vi vet kommer göra ett fantastiskt jobb. Det kanske inte är den person som kunden initialt ville ta in, men ofta upptäcker kunden att det funkar väldigt bra, berättar Carina.

Medarbetare som trivs
Affärsmålen, hälsomålen och samhällsmålen har resulterat i att Technogarden är ett välmående företag, både ekonomiskt och som organisation. Mathilda Brink har jobbat som inköpare på Technogarden i fyra år och jobbar idag på uppdrag av en svensk aktör inom fordonsindustrin.
– Det märks att man blir lyssnad på kring vad man känner för och hur man vill utvecklas. Det följs sedan upp. Det är ett öppet arbetsklimat för alla och det finns en väldigt god gemenskap här, säger Mathilda.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler