maj 19, 2024
INDUSTRI

Morrow och Stena Recycling samarbetar för att bygga cirkulära värdekedjor

Morrow Batteries och Stena Recycling har ingått ett avtal avseende produktionsspill från batteritillverkning från vid Morrows batterifabrik i Arendal, Norge. Produktionsspillet kommer att hanteras på vid Stena Recyclings nya anläggning för batteriåtervinning i Halmstad. Målet är att bygga en komplett cirkulär värdekedja för batterier där återvunnet material återinförs i produktionen.

Read More
INDUSTRI

ABB tänjer på gränserna för robotteknik och AI

Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, identifierar tre drivkrafter för robotdrivna AI-lösningar under 2024 då ABB fortsätter att expandera till nya segment som ännu inte tagit del av robotautomationen. – Under året kommer vi att se ett allt större fokus på AI:s viktiga roll, säger Marc Segura. Det handlar.

Read More
INDUSTRI PRESSRELEASER

ABB:s smarta robotautomationslösningar stöttar Volvo Cars hållbarhetsmål

ABB ska tillhandahålla fler än 1 300 robotar, inklusive funktionspaket, till Volvo Cars för nästa generations elbilar. ABB:s nya sortiment av energieffektiva stora robotar och OmniCore-styrenheter kommer hjälpa Volvo Cars att göra energibesparingar på upp till 20 procent och uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål. Driftsättning påbörjas 2024 vid Volvo Cars produktionsanläggningar.

Read More
INDUSTRI

Volvo Lastvagnar har levererat sina första eldrivna lastbilar i Sydamerika

Volvo Lastvagnar har levererat åtta tunga elektriska lastbilar till kunder i Brasilien, Chile och Uruguay. Dessa order är Volvos första på utsläppsfria lastbilar till Sydamerika.

Read More
ÅTERPUBLICERAT INDUSTRI

SKF introducerar sfäriskt rullager särskilt utformat för livsmedelsindustrin

SKF:s nya sfäriska rullager anpassat för livsmedel bidrar till att upprätthålla hygienstandarder och branschbestämmelser inom livsmedelsindustrin samtidigt som de har en förlängd livslängd.

Read More
ÅTERPUBLICERAT INDUSTRI

Volvo FH Electric vinner priset “Truck of the Year 2024”

Volvo Lastvagnar kammar hem det prestigefyllda branschpriset för sin Volvo FH Electric. Det är första gången någonsin som en helelektrisk lastbil vinner priset.

Read More
INDUSTRI

Ny tjänst hjälper företag minska koldioxidutsläpp

Stena Recycling lanserar en ny digital tjänst som ska ge företag mer kunskap om hur deras avfallshantering påverkar miljön. Tjänsten visar primärberäknade data för koldioxidutsläpp från deras avfalls- och återvinningsprocesser. Syftet är dels att underlätta företagens hållbarhetsrapportering för de indirekta koldioxidutsläppen, dels att vara ett strategiskt stöd för en omställning.

Read More
INDUSTRI PRESSRELEASER

Kostnadseffektiv retrofitlösning en viktig del i Mälarenergis resa mot noll

ABB framtidssäkrar svenskt kraftvärmeverk med eftermonterad retrofitlösning och bidrar till dess mål om nettonollutsläpp av fossil koldioxid. Uppgraderingen minskar inte bara stilleståndstiden och förbättrar tillförlitligheten, utan minskar också elleverantörens koldioxidutsläpp. Med regelbundet underhåll och övervakning av de nya komponenterna kan livslängden på anläggningens ställverk mångdubblas utan att behöva bytas ut.

Read More
INDUSTRI

LKAB sluter avtal med SKF för datadrivet underhåll

Järn- och stålindustrikoncernen LKAB har slutit ett avtal med SKF om samarbete för att utveckla datadrivet underhåll. Det femåriga avtalet omfattar samtliga anläggningar inom LKAB och syftar till att bygga upp driftdata och beslutsstödsystem för optimerat underhåll för att minska kostnader, energi- och miljöpåverkan.

Read More
INDUSTRI

Volvo Lastvagnar börjar sälja elektriska lastbilar i Malaysia

Volvo Lastvagnar påbörjar nu försäljning av batterielektriska lastbilar i Malaysia. Volvo är först med att erbjuda tunga, utsläppsfria lastbilar i landet.

Read More