december 9, 2023
INDUSTRI

Ny tjänst hjälper företag minska koldioxidutsläpp

Stena Recycling lanserar en ny digital tjänst som ska ge företag mer kunskap om hur deras avfallshantering påverkar miljön. Tjänsten visar primärberäknade data för koldioxidutsläpp från deras avfalls- och återvinningsprocesser. Syftet är dels att underlätta företagens hållbarhetsrapportering för de indirekta koldioxidutsläppen, dels att vara ett strategiskt stöd för en omställning.

Read More
INDUSTRI PRESSRELEASER

Kostnadseffektiv retrofitlösning en viktig del i Mälarenergis resa mot noll

ABB framtidssäkrar svenskt kraftvärmeverk med eftermonterad retrofitlösning och bidrar till dess mål om nettonollutsläpp av fossil koldioxid. Uppgraderingen minskar inte bara stilleståndstiden och förbättrar tillförlitligheten, utan minskar också elleverantörens koldioxidutsläpp. Med regelbundet underhåll och övervakning av de nya komponenterna kan livslängden på anläggningens ställverk mångdubblas utan att behöva bytas ut.

Read More
INDUSTRI

LKAB sluter avtal med SKF för datadrivet underhåll

Järn- och stålindustrikoncernen LKAB har slutit ett avtal med SKF om samarbete för att utveckla datadrivet underhåll. Det femåriga avtalet omfattar samtliga anläggningar inom LKAB och syftar till att bygga upp driftdata och beslutsstödsystem för optimerat underhåll för att minska kostnader, energi- och miljöpåverkan.

Read More
INDUSTRI

Volvo Lastvagnar börjar sälja elektriska lastbilar i Malaysia

Volvo Lastvagnar påbörjar nu försäljning av batterielektriska lastbilar i Malaysia. Volvo är först med att erbjuda tunga, utsläppsfria lastbilar i landet.

Read More
INDUSTRI PRESSRELEASER

SKF fasar ut sin egen användning av fossilgas

SKF har beslutat att allokera 3 miljarder kronor för att nå sina energi- och växthusgasutsläppsmål till 2030, vilket är en viktig del i koncernens strategi. Koncernen har också beslutat att förbjuda investeringar i fossila bränslen i sin egen verksamhet, samt att ersätta direkt användning av fossilgas med förnybar energi eller.

Read More
INDUSTRI

Sveriges största elektrolysanläggning väntas starta i september

Svensk stålproduktion tar ytterligare ett stort steg mot hållbarhet när världens första anläggning för fossilfri vätgas för uppvärmning av stål nu har fått sitt invigningsdatum. I september kommer stål- och återvinningsföretaget Ovako att inviga anläggningen som ska användas för att värma stål vid stålverket i Hofors. Det blir även Sveriges.

Read More
INDUSTRI NYHETER PRESSRELEASER

SKF samarbetar med CAKE för att implementera lager med lägsta möjliga koldioxidutsläpp

SKF har tecknat en avsiktsförklaring med CAKE för att undersöka hur man kan implementera lager som produceras med lägsta möjliga koldioxidutsläpp.

Read More
INDUSTRI

Nytt rekordår för ”gruvan ovan jord” – det svenska pantsystemet

Svenskarna pantar fler förpackningar än någonsin tidigare – fler än 2,6 miljarder burkar och flaskor är facit för 2022, vilket är en ökning med 9 procent från föregående år. Över 50 000 ton material har därmed kunnat bli till nya förpackningar. Pantningen sparar energi, minskar utsläpp och bidrar till att.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Undersökning: Energifrågorna påverkar företagens konkurrenskraft, arbetskraften och utfasningen av fossila bränslen

92 procent av företagsledarna i undersökningen ABB Energy Insights Survey anser att fluktuerande energikostnader och instabilitet fortfarande utgör ett hot mot företagens konkurrenskraft. Påverkan på arbetskraften innefattar minskade investeringar inom rekrytering, utbildning, vidareutveckling och löneutveckling. Fyra av fem är också oroade över tryggheten i energiförsörjningen, och mer än hälften av.

Read More
INDUSTRI NYHETER PRESSRELEASER

Volvo Lastvagnar levererar den första elektriska lastbilen i Afrika

Volvo Lastvagnar levererar nu sin första eldrivna lastbil till Marocko. Det är den första, tunga batterielektriska lastbil från en global tillverkare som tas i kommersiell drift i Afrika.

Read More