maj 24, 2024

Lernia bemannar och utbildar Sverige

Johner Bildbyra AB +46 8 644 83 30 info@johner.se sales@johner.se

När det gäller bemanning och rekrytering är Lernia en av Sveriges ledande aktörer. Med sitt breda erbjudande inom tre divisioner: bemanning, utbildning och matchning, har Lernia genom åren berikat såväl näringsliv som arbetsmarknad med hög kompetens och brett kunnande. Det gör Lernia till en viktig kompetenspartner för Sveriges näringsliv.

Lernia hette tidigare AMU-gruppen och grundades 1918 med uppdraget att genom utbildning öka antalet arbetstagare inom industrin. Då som nu är målsättningen att människor som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att utveckla sin kompetens och få nytt arbete. Sedan dess har Lernia utvecklats med fler divisioner, så som bemanning och rekrytering, och är idag en viktig kompetenspartner åt både företag, statliga verk och kommuner. Lernias erbjudande innefattar allt från tjänster inom rekrytering och bemanning till omställning och utbildning.
– Vår ambition är att alltid vara affärsmässiga och pålitliga samtidigt som vi är samhällsorienterade. Vår affär inom division bemanning är att underlätta för kunden, att hitta rätt kompetens och att jobba flexibelt, men också att under inhyrning se till att rätt ledarskap och förutsättningar finns för våra konsulter att göra ett bra jobb.
Med konsultchefens ledarskap och stöttning ökar vi trivseln hos konsulten, underlättar arbetet för kunden och ökar på så sätt kundens produktivitet, säger Jennie Asplund, platschef och områdesansvarig för Lernia i Västmanland med omnejd.
Västeråskontoret och teamet som verkar i Västmanland med omnejd arbetar fokuserat med att tillsätta rätt person på rätt plats, men jobbar också hårt med säkerhet och trivsel bland konsulterna. Enligt Lernias senast konsultundersökning trivs 77 procent av konsulterna bättre hos Lernias bemanningsbolag än hos andra aktörer, och hela 95 procent trivs bättre eller lika bra.

Viktig länk
Visst fokus i affären ligger på stora industriföretag men även på tjänstemän inom näringslivet. Även rekrytering efterfrågas av kunderna. På yrkesarbetarsidan är Lernia Bemanning AB störst i Sverige sedan ett par år tillbaka, enligt Kompetensföretagens årliga mätningar,
– Vi är flexibla och anpassar våra tjänster för att möta våra kunders behov. På så sätt fungerar vi som en viktig länk mellan arbetsgivare och arbetstagare, samtidigt som våra konsultchefer agerar mentorer för våra konsulter. Trivsel för våra konsulter, att de blir sedda, att vi är närvarande, har rätt ledarskap och aldrig tummar på säkerheten är självklarheter för Lernia. Det handlar också om goda samarbeten och transparens, vi är inte bara en leverantör, vi är en samarbetspartner för våra kunder på många plan, påpekar Jennie Asplund.

Mångfald är viktigt
Jennie lockades till Lernias Bemanningsbolag för sju år sedan. Det var en bransch som hon betraktade som både spännande och snabbrörlig.
– Jag startade först som konsultchef, som är en mångsidig roll där man matchar konsulter med uppdrag och ansvarar för försäljning och kundrelationer. Vårt fokus ligger på olika branscher och företagsverksamheter, säger Jennie.
Hon betonar att mångfald är viktigt för Lernia och berättar att de strävar efter att återspegla samhällets mångfald i sina rekryteringar, utan att för den delen tumma på kompetensen. En mångfald av personligheter och erfarenheter, visar statistiken, bidrar till en bättre arbetsmiljö och öppenhet och även ökad produktivitet.
– Vi har till exempel ett nära samarbete med företagen med syftet att hjälpa kvinnor att komma in i mansdominerade branscher som industrin. Vi tittar på liknande jobb och jämför kompetenser, vilket underlättar övergången för de som kommer från andra arbetsområden.

Viktigt samhällsansvar
Lernia följer sina konsulter och ger dem stöd längs resan. Som ett statligt ägt bolag tar Lernia som koncern ett samhällsansvar i att sätta människor i arbete och erbjuda utbildningar som gör att de står redo att möta framtiden.
– Vi är stolta över samarbetet med våra kunder och söker ständigt nya samarbeten med fokus på att sätta rätt personer på rätt plats, säger Jennie Asplund.
– På Lernia strävar vi alltid efter att vara närvarande och förstå både företagens och individernas behov. Det skapar bättre och effektivare arbetsplatser för alla.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson