juni 15, 2024

Innovativa WingLift – en världssuccé

Recotech har sina rötter inom underhåll av jetmotorer och har utvecklats till att idag leverera komponenter till gasturbiner samt kringutrustning för flygplan. En av deras mest eftertraktade produkter är WingLift, en innovativ anordning som revolutionerar lastnings- och lossningsprocessen för flygplan. WingLift har blivit en global succé och har till och med resulterat i ett ramavtal med Förenta nationerna (FN) i New York, vilket sällan förekommer för svenska företag.

Recotech har en imponerande historia med tidigare erfarenhet av reparation av försvarets stridsflygplan. När verksamheten för underhåll lades ner i Arboga i slutet av 90-talet bildades Recotech. Även om lokalerna fortfarande är desamma, har företaget sedan dess diversifierat sig och utvecklat två ytterligare verksamhetsområden. Det första området fokuserar på gasturbiner för energisektorn.
– Tekniken i jetmotorer och gasturbiner är densamma, och vår maskinpark är väl anpassad för dessa komponenter, berättar Bosse Tell, som är VD på Recotech AB och har arbetat på företaget sedan 2008.

Inom det andra verksamhetsområdet tillhandahåller Recotech markutrustning för flygplatser, Ground Support Equipment (GSE), särskilt för Svenska Flygvapnets Stridsflygplan, JAS 39 Gripen.
– Vi tillverkar olika typer av last-, lyft- och testutrustningar för att JAS 39 Gripen ska kunna utföra sitt flygunderstöd, säger Bosse.

WingLift
Recotech har bland annat utvecklat en uppfinning som är unik av sitt slag, WingLift, en utrustning som kan lyfta och förflytta containrar i trånga utrymmen.
– Det är containerutrustning som kan hantera upp till 25 ton som ett komplement till traditionell lyftutrustning, som kranar eller lastbilar. Med hjälp av WingLift kan tunga containrar lyftas från marken som ett komplement till traditionell lyftutrustning, som kranar eller lastbilar, berättar Bosse.

Winglift är en mycket eftertraktad produkt som säljs genom att nå slutkunder genom modern marknadsföring över internet, vilket har en stor inverkan till att utrusningen sålts till 34 länder.
– WingLift möjliggör snabb lastning och lossning av containrar på flygplan. Det tar en åttondel av normaltiden, berättar Bosse.

Fina utvecklingsmöjligheter
Recotech har genomgått kraftig tillväxt, särskilt när det kommer till Winglift; mellan 2021 och 2023 dubblade man omsättningen tre gånger inom detta segment. Därför har man anställt en del nya medarbetare. Och det ser ut som att man kommer behöva anställa fler medarbetare inom en snar framtid.
– Vi har haft möjlighet att anställa duktiga medarbetare och har hittat en bra balans för att uppnå en mångkulturell företagskultur, berättar Bosse.

På Recotech anställer man inte bara arbetskraft, utan individer som vill växa i sin yrkesroll. Framtiden för Recotech, och då framför allt segmentet WingLift, ser sannerligen ljus ut. Bosse och de andra på företaget ser fram emot att få välkomna fler entusiastiska medarbetare inom en snar framtid.

Intervju: Wilhelm Walaker