juli 19, 2024

Rivning, sanering, håltagning och trivsamma miljöer

LK Vision är ett företag som är verksamt inom rivning, sanering och håltagning. Tack vare en professionell attityd och god tillväxt har företaget en mycket stark grund att stå på. Man äger sin egen utrustning och kan därför styra över hela ledet för sina kunder. Idag fokuserar LK Vision på stora och omfattande ombyggnationer. Skickliga medarbetare är A och O. Därför har man bland annat investerat i moderna och trivsamma lokaler, vilket gagnar befintliga anställda och är ett incitament vid rekryteringen av nya talanger.

Planen var att Boris Kozic skulle bli civilekonom. När han var 24 år gammal och var mitt uppe i sin utbildning blev hans fru gravid. Det var oväntade, men roliga nyheter. Han kände då att han behövde börja jobba direkt, så han förvandlade sitt sommarjobb på ett rivningsföretag till en livsstil som entreprenör. Han grundade LK Vision 2005. Han har haft en fantastisk resa. Verksamheten började som en enmansföreställning, men snart började Boris bygga sitt team.
– Vi har alltid varit seriösa och tänkt långsiktigt. Vi har nischat oss mot de rätta typerna av projekt, säger Boris om sin entreprenörsresa.

Styr hela ledet
LK Vision sysslar med rivning, sanering och håltagning. Boris fortsätter med att berätta om hur han har byggt upp verksamheten tillsammans med sina medarbetare genom åren. 2009 var ett viktigt år i företagets historia.
– Vi äger all vår utrustning, inklusive lastbilar, idag. Vi har hela ledet, som vi styr själva. Jag insåg att detta skulle vara fördelaktigt 2009, när vi lyckades ta fart, säger Boris.

LK Vision har etablerat sig som en pålitlig aktör inom branschen och fokuserar idag på stora och omfattande ombyggnationer av exempelvis köpcentrum, skolor och sjukhus.

För befintliga och blivande medarbetare
En av de viktigaste nycklarna till LK Visions framgångar är personalen. Idag sysselsätter företaget nästan 40 medarbetare, varav de flesta arbetar ute på fältet. Boris är mycket stolt över det team han har byggt upp genom åren.
– Det är aldrig en ensam prestation; att hitta och behålla duktiga människor är nyckeln till framgång, säger Boris.

En av de största utmaningarna som LK Vision står inför är att locka nya talanger.
– Det är inte direkt ett sexigt yrke, säger Boris halvt på skämt.

För att motverka den negativa uppfattningen om branschen har LK Vision investerat i moderna och trivsamma miljöer, vilket är en av anledningarna till att man har lyckats behålla många av sina anställda genom åren, trots yrkets fysiska och krävande natur.
– Vi har byggt fräscha lokaler där våra anställda kan trivas och känna sig delaktiga, säger Boris.

Framtidsvisionen för LK Vision är att fortsätta växa organiskt. Boris har även investerat i ett flertal fastigheter genom bolaget LK Fastighets AB. Även där är visionen att tänka långsiktigt.
– Vi strävar efter att växa med våra projekt långsamt, men säkert. Genom att äga all vår utrustning och erbjuda ett helhetskoncept har vi skapat en stabil grund för framtida framgångar, avslutar Boris.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler