april 19, 2024

Viktiga insatser för Öresundsregionen

Öresundsregionen är den största regionen i Norden med sina fyra miljoner invånare. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har som uppdrag att främja näringslivet i regionen, som bara kommer spela en allt viktigare roll för både den svenska och danska ekonomin.

Det finns 11 regionala och 30 internationella handelskammare i Sverige. I Öresundsregionen heter den regionala organisationen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Vi införde detta namn i början av 90-talet för att visa att vi inte bara arbetar med handel, utan även med industrin. Efter Berlinmurens fall hade vi ett nära samarbete med tyska handelskammaren, som har ett motsvarande namn på tyska, säger Stephan Müechler, som är organisationens VD.

Stephan har en lång historia i verksamheten. Han kom in som konsult i slutet av 80-talet för att driva lobbyfrågan för Öresundsbron. Han fann arbetet väldigt givande och valde att stanna. Han har haft sin position som VD sedan 1997 och är därmed den VD som har suttit längst bland de svenska handelskamrarna. Det är ett arbete som kräver ett starkt fokus på regionen, men även att man har koll på vad som händer på internationell nivå.
– Jag är mycket engagerad på EU-nivå. Fram till förra året tjänstgjorde jag som ordförande för Eurochambers, en europeisk handelskammare.

Öresundsregionen
Öresundsregionen är den största regionen i Norden med sina fyra miljoner invånare. Det är en region med väldigt mycket potential.
– Vi ser en omdefiniering av marknaden, där Stockholm inte alltid är central. Vår marknad är dessutom inte bara Sverige, utan även Danmark, säger Stephan.

I och med att regionen är så pass stor och dessutom sträcker sig över två länder, står man inför ett antal utmaningar.
– Infrastruktur är en av utmaningarna vi står inför. Dessutom finns det två olika regelverk på grund av att det finns två länder i regionen, säger Stephan.

Efter att ha arbetat för att främja näringslivet i regionen i ungefär tre decennier, ser Stephan dock alltid fler möjligheter än utmaningar; Sydsvenska Handelskammarens uppgift är att göra utmaningar till möjligheter.
– Det är viktigt att harmonisera de två ländernas regelverk och näringsliv för att skapa en mer integrerad arbetsmarknadsregion. Om man menar allvar med att utveckla regionen, borde vi ha en Öresundsminister, som sitter i både den svenska och den danska regeringen. Det är möjligt om man verkligen vill. En av utmaningarna vi står inför är att övertyga centralmakten om regionens viktiga roll, säger Stephan.

Viktiga insatser
Sydsvenska Handelskammaren ägs av medlemsföretagen och erbjuder ett antal olika tjänster för medlemmarna, inklusive arrangemang; under 2023 hade man 200 arrangemang med 7000 fysiska deltagare. Ett annat viktigt ben av verksamheten är Trusted Third Party-funktionen, genom vilken man exempelvis utfärdar exportdokument för regionens företag. Den viktigaste funktionen som handelskammaren fyller är att driva lobbyfrågor för att utveckla näringslivets förutsättningar i regionen.
– Det är viktigt för företag att vara medlemmar i organisationen, eftersom de kan påverka och driva näringslivsfrågor som är relevanta för både företagen individuellt och för hela regionen. Vi är de enda som driver näringslivsfrågor utan andra prioriteringar än vad som är bäst för regionen, berättar Stephan.

Stephan avslutar med att ge oss två bra exempel på insatser som Sydsvenska Handelskammaren har varit drivande inom.
– Vi var drivande bakom Öresundsbron och nu senast har vi fått till återstarten av Öresundsverket, som motsvarar en av de två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Verket minskar risken för strömavbrott dramatiskt, vilket kommer stabilisera priserna, något som påverkar både medborgare och företag positivt. Om det värsta skulle inträffa och all ström släcks, har vi möjlighet att starta produktionen härifrån, säger Stephan.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler