juli 19, 2024

NCC bygger väg och tunnel i Norge för 1,5 miljarder

På uppdrag av Statens vegvesen, Norges vägmyndighet, ska NCC bygga en ny väg och en tunnel mellan Breivika och Lerstad i Ålesunds kommun i Norge. Kontraktet har ett ordervärde om cirka 1,5 miljarder SEK.
– Detta är ett mycket viktigt projekt för både Statens vegvesen och Bypakke Ålesund. Den nya vägen kommer säkra ett effektivt och framtidsorienterat trafikflöde in mot Ålesunds centrum, säger Kjell Inge Davik, utbyggnadsdirektör Statens vegvesen.

NCC ska bygga väg E136, en 3,3 kilometer lång väg i fyra filer som till större delen ska gå genom en tunnel, vilken också ingår i uppdraget. Vägen är den största delen i det större infrastrukturpaketet ”Bypakke Ålesund”, som är ett initiativ för att minska biltrafiken i Ålesund. Förutom att avlasta den befintliga vägen och göra plats för mer kollektivtrafik kommer den nya vägen även förkorta restiden och öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.
– Det här projektet är en särskilt bra match med NCC:s kompetens inom väg- och tunnelbyggande, och tillsammans med Statens vegvesen har vi kommit fram till ett upplägg som bäddar för ett gott samarbete framöver. Vi är glada över förtroendet och ser fram emot att börja arbetet med det här viktiga projektet, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Klart 2027
NCC har stor erfarenhet av att bygga vägar och tunnlar. Bland annat bygger NCC delar av Stockholms nya tunnelbanelinje och har under de senaste åren byggt två vägtunnlar och en rondell under havsbotten på Färöarna, där den sista, Sandoy-tunneln, lämnades över i december 2023.
Byggstart är planerad till våren 2024 och projektet beräknas vara färdigt under 2027.
Affären om cirka 1,5 miljarder SEK orderregistreras i affärsområde Infrastructure under första kvartalet 2024.

Källa: NCC