juni 15, 2024

Juridik, företagskultur och kaffe

Adacta Advokatbyrå är en modern advokatbyrå, där man drivs lika mycket av en entreprenörsanda och en stark gemenskap som av att hjälpa sina klienter. Man kommer gärna in i ett tidigt skede för att hjälpa klienterna undvika tvister. Genom Företagarskolan hjälper byrån sina klienter att undvika vanliga fallgropar och att bygga en stabil grund.

Magnus Hermansson är en advokat vars historia är präglad av entreprenörskap, en historia som sträcker sig tillbaka till 90-talet.
– Jag är nog mer av en entreprenör än en advokat egentligen. Jag är ingen förvaltare; varje dag när jag vaknar frågar jag mig själv hur jag kan göra något lite bättre än igår, säger Magnus.

Magnus gedigna erfarenhet av att driva egna bolag ledde till att han grundade sin första juridiska byrå redan under studietiden. Sedan 2004 driver han Adacta Advokatbyrå AB. Under vår intervju pratar Magnus en hel del om hur det är att driva ett företag och lite mindre om juridik. Han har dock ett väldigt viktigt tips till alla företagare:
– En vanlig fallgrop för många företagare är att de anlitar en advokat för sent i processen. Fördelen med att anlita en advokat i ett tidigt skede är att vi kan förutse och förebygga problem genom att avtala rätt från början. På det sätter undviker man många tvister, som ofta uppstår på grund av otydligheter.

Företagskultur
Advokatbranschen är, historiskt sett, en ganska konservativ bransch; många byråer håller fast vid sina gamla arbetssätt för att det är så man alltid har gjort. Magnus ser att detta potentiellt kan resultera i en sorts kulturkrock med den nya generationens advokater.
– Jag tror att den nya generationens medarbetare ställer högre krav på sina arbetsgivare, exempelvis när det gäller organisation, arbetsmiljö och det inflytande de ska ha på arbetsplatsen, säger Magnus.

Det är här Magnus entreprenöriella sida är en stor fördel.
– Jag har aldrig arbetat på någon annan advokatbyrå än min egen, men jag har med mig erfarenheter från företagsvärlden. Jag ser ingen anledning till att man inte skulle kunna driva en advokatbyrå på samma sätt som man driver andra typer av företag, säger Magnus.

På Adacta Advokatbyrå har man slimmat organisationen lite de senaste åren i syftet att bygga en stark företagskultur, en stark gemenskap.
– Vi strävar efter att behålla sammanhållningen bland personalen och den positiva företagskulturen vi har. Att driva företag ska vara roligt och mycket handlar om att skapa en trivsam arbetsmiljö, säger Magnus.

Magnus ger oss ett litet exempel på hur man jobbar med företagskulturen på Adacta Advokatbyrå.
– Jag är lite av en kaffenörd, så när man besöker oss här på Adacta ska man få avnjuta gott kaffe från våra bönor, som vi köper i bulk, 100–120 kilo åt gången. Det kan verka som en liten detalj, men det är en del av något större, säger Magnus.

Företagarskolan
Adacta Advokatbyrå hjälper inte bara sina klienter med tvister, avtal och liknande, utan hjälper dem även komma i gång på rätt sätt genom Adactas Företagarskola.
– Det är tänkt att vara en ögonöppnare för folk som ska starta bolag. Genom att erbjuda grundläggande kunskaper och vägledning, hjälper vi blivande företag att undvika vanliga fallgropar och bygga en stabil grund. Det spelar egentligen ingen roll om man ska ha en verksamhet med två medarbetare eller hundra; strukturen som behöver finnas är densamma, säger Magnus.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler