december 9, 2023
ENERGI PRESSRELEASER

HYBRIT: Vätgaslager sänker kostnaden med upp till 40 procent

HYBRIT:s vätgaslager har nu testats kommersiellt på elmarknaden och de mycket positiva resultaten är viktiga för industrins omställning. Fossilfri vätgas är en förutsättning för att kunna producera fossilfritt stål och genom att lägga till lagring kan den rörliga kostnaden för vätgasproduktion sänkas rejält, med mellan 25 till 40 procent. HYBRIT.

Read More
INDUSTRI PRESSRELEASER

Kostnadseffektiv retrofitlösning en viktig del i Mälarenergis resa mot noll

ABB framtidssäkrar svenskt kraftvärmeverk med eftermonterad retrofitlösning och bidrar till dess mål om nettonollutsläpp av fossil koldioxid. Uppgraderingen minskar inte bara stilleståndstiden och förbättrar tillförlitligheten, utan minskar också elleverantörens koldioxidutsläpp. Med regelbundet underhåll och övervakning av de nya komponenterna kan livslängden på anläggningens ställverk mångdubblas utan att behöva bytas ut.

Read More
ENERGI PRESSRELEASER

Ny stor solpark invigd i södra Sverige – där elbristen är som störst

I oktober invigdes en av Sveriges största solparker i närheten av Sölvesborg, Blekinge. Solparken beräknas bidra med 19 GWh ny elproduktion till elområde 4 i södra Sverige, där behovet är som störst. Bakom satsningen står elbolaget Bixia, solenergiföretaget Svea Solar och sågverkskoncernen Vida, som tillsammans bidrar till den gröna omställningen.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

NCC lägger 360 000 ton asfalt i norra Sverige

NCC har tecknat 22 avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten i stora delar av norra Sverige. Projektens totala ordervärde beräknas till cirka 540 MSEK.

Read More
INDUSTRI PRESSRELEASER

SKF fasar ut sin egen användning av fossilgas

SKF har beslutat att allokera 3 miljarder kronor för att nå sina energi- och växthusgasutsläppsmål till 2030, vilket är en viktig del i koncernens strategi. Koncernen har också beslutat att förbjuda investeringar i fossila bränslen i sin egen verksamhet, samt att ersätta direkt användning av fossilgas med förnybar energi eller.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION PRESSRELEASER

Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

Norska Scatec ASA tillhandahåller förnyelsebara energilösningar med en portfolio på 4,6 GW i form av solenergi, vatten- och vindkraft. För att säkerställa optimal tillgänglighet och prestanda på sina solcellsanläggningar använder företaget den molnbaserade lösningen HxGN EAM och har valt Prevas för att genomföra den globala implementeringen av lösningen.

Read More
ÅTERPUBLICERAT NYHETER PRESSRELEASER

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion från både kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

Ruukki levererar världens första byggprodukter tillverkade med fossilfritt stål

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, är först i världen med användning av fossilfritt stål i byggprodukter. Världens första tak- och väggprodukter med fossilfritt stål kommer att levereras till strategiska kunder i Sverige och Finland från och med tredje kvartalet 2023.

Read More
INDUSTRI NYHETER PRESSRELEASER

SKF samarbetar med CAKE för att implementera lager med lägsta möjliga koldioxidutsläpp

SKF har tecknat en avsiktsförklaring med CAKE för att undersöka hur man kan implementera lager som produceras med lägsta möjliga koldioxidutsläpp.

Read More
ENERGI NYHETER PRESSRELEASER

Ny startup utmanar befintliga el-appar

Nibela är namnet på det nystartade bolaget som ska hjälpa svenska konsumenter att hålla nere sina elkostnader. Med en applikation som beräknar elprisets utveckling kommande månad samtidigt som den registrerar kundens förbrukning kan användaren minska sin elkostnad. Bakom satsningen står bland annat Mahziar Namedanian, tekn.dr.

Read More