juni 15, 2024

Flexibel metallbearbetning på kundens villkor

Västeråsföretaget Treo Plåt är specialiserat på konstruktion och tillverkning av metall- och plåtkonstruktioner. Skräddarsydda lösningar, ett flexibelt arbetssätt och snabba leveranser präglar företaget vars koncept attraherar allt från privatpersoner till världsledande företag.

Tillgänglighet, flexibilitet och strävan efter smarta, effektiva lösningar är Treo Plåts ledord. Deras kunder inkluderar allt från privatpersoner till världsledande internationella företag.
– Vi är en legotillverkare som har specialiserat oss på att konstruera och tillverka metall- och plåtkonstruktioner så som kunder önskar ha det. Vi tillverkar allt från komponenter som våra kunder använder som en del i deras konstruktioner till färdiga produkter som går direkt till slutkund för användning. Vår kundbas sträcker sig över flera olika branscher, inklusive stora globala industrikoncerner, mindre industriföretag och privatpersoner som har en idé om en ny produkt, berättar Josephine Kangro, VD för Treo Plåt AB, och tillägger att stansning, kantpressning och svetsning är företagets primära bearbetningsmetoder.

Möjligheter och utmaningar
Historiskt har Treo Plåt en intressant resa. Bolaget grundades 1989 och har sedan dess haft en god utveckling. För några år sedan förvärvades Västeråsföretaget Conrit AB, vilket innebär att bolaget nu kan erbjuda produkter inom både metallkonstruktion och maskinbearbetning.
– Det gör oss lite bredare i vad vi kan erbjuda kunder som relativt ofta är i behov av både diverse konstruktioner och maskinbearbetade föremål, konstaterar Josephine och tillägger att Treo Plåt inte bara verkar i Västmanland utan även har en tillverkningsenhet i Hedemora, Dalarna.
Hon betonar att det verkligen är hela teamets gemensamma kompetens och erfarenheter som står bakom bolagets framgång de senaste åren. På Treo Plåt finns det idag en väldigt bra mix av personer som dels arbetat länge i branschen och sitter med mycket kunskap om material och metod, dels personer som kommer från andra industrier och branscher och bär med sig mycket bra kompetens inom ledarskap, projektledning och utveckling. Satsningarna som gjorts har gett resultat, från 2021 till 2022 nästan dubblerades omsättningen, där bland annat en satsning mot tågindustrin var viktig.
– Vi ska fortsätta växa och behöver i det arbetet bli ännu vassare på tillgänglighet och att på ett effektivt sätt tillverka det kunderna behöver. Vi vill fortsätta vara en leverantör som alla känner att de både kan och vill vända sig till. Men det kommer såklart med en hel del utmaningar, omvärlden och förutsättningarna förändras snabbt idag. Dessutom är det inte alltid helt enkelt att rekrytera inom vår bransch och där är såklart kommun och region viktiga i att stimulera bildning inom de kompetenser som behövs, påpekar Josephine Kangro.

Personalen i fokus
Det som lockade Josephine till Treo Plåt var kombinationen att få verka nära produktionen, produkterna och människorna, samtidigt som hon fick hantera större och mer komplexa frågor.
– Det är en spännande miljö som vi legotillverkare lever i, vi arbetar med många olika kunder och branscher och får se och lära oss något nytt om samhället hela tiden, säger Josephine.
Hon framhåller att Västerås är en framåtlutad industristad som hyser många spännande kunder, leverantörer och konkurrenter, vilket skapar en dynamisk miljö.
– Sedan verkar vi i en bransch som kräver svetsare och duktiga maskinoperatörer – yrkesgrupper som har blivit allt mindre. Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare på en mer snabbrörlig arbetsmarknad, understryker Josephine Kangro.
Annelie Westberg, produktionschef i Treo Plåt, ger en bra bild av det Josephine pratar om.
– Det finns en puls i företaget, vi vill hela tiden framåt. Idag har vi en bra mix av erfarna personer med ett långt förflutet i branschen och företaget, och unga personer som bidrar med entusiasm och nytänkande. Det är en stimulerande miljö att jobba i.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson