juli 19, 2024

Förändring kan göras enklare

Många företag kan ha svårt att genomföra nödvändiga förändringsprojekt, Level21 har specialiserat sig på att hjälpa sina kunder i deras transformativa förändringar genom kraftfullt genomförande och hållbara resultat. Företaget är värderingsstyrt enligt devisen ”Level21 bryr sig”; man engagerar sig i kunderna, medarbetarna och samhället som helhet.

Level21 grundades med en specifik målsättning; att hjälpa företag hantera genomförandeunderskott och minska strategigapet mellan ledningens visioner och organisationens vardag. Företagets fyra delägare är Beatrice Björk, Henrik Linder, Lars Cederblad och Peter Modig, som även är VD.
– Många av våra ursprungliga kunder var lönsamma företag med kvalificerad personal, men de var konstant överbelastade. Detta gjorde det omöjligt att driva förändringsprojekt effektivt, berättar Peter.

Level21 arbetar huvudsakligen inom två områden, som består av industriell utveckling och produktion samt energi och infrastruktur. Detta är branscher där omställningen idag resulterar i många utmaningar.
– Idag arbetar vi nära stora industriföretag som ofta är fast i gamla arbetsmetoder och teknologier. Elektrifiering och digitalisering utvecklas snabbt och ökar våra kunders komplexitet. Vår styrka är att vi aktivt och tillsammans med våra kunder kan hjälpa dem att anpassa sig till denna förändring, både affärsmässigt och tekniskt, berättar Peter.

Förändringsvindar
Enkelt förklarat hjälper Level21 sina kunder genom transformativa förändringar. Utöver att hjälpa stora aktörer inom industrin, hjälper man även företag som går från att vara ett start-up till att vara ett scale-up. Utmaningarna för dessa företag handlar ofta om att behålla den agila naturen man hade som start-up och samtidigt få affären att fungera effektivt. Den främsta skillnaden mellan ett stort industriföretag och ett scale-up företag är storleken/skalan. Utmaningarna liknar annars varandra väldigt mycket.
– Det är utmanande att navigera i transformativa förändringar samtidigt som man har en överhängande arbetsbörda. Vi jämför det med att balansera på två ben. Det ena benet handlar om att förbättra det man redan gör. Det andra benet innebär att man måste vara beredd på radikala förändringar. Det kräver att man vågar omfamna ny teknik, experimentera och ibland till och med avveckla det gamla, förklarar Peter.

”Vi bryr oss”
Level21 har ett motto: ”Vi bryr oss”. Företaget är, i mångt och mycket, värderingsstyrt och engagerar sig i kunderna, medarbetarna och samhället i helhet.
– Ungefär 30 % av vår omsättning genereras utomlands, med verksamhet i grannländerna men även i Asien, Mellanöstern och USA. Vi tror starkt på hållbart företagande och att bry sig är en nödvändighet för lönsamhet. Att hantera kulturskillnader när vi arbetar globalt är en utmaning, särskilt när vi konkurrerar med aktörer som inte prioriterar balansen mellan arbete och fritid på samma sätt som vi gör, säger Peter.

Level21 har även ett starkt lokalt fokus. Man är mycket engagerade i Västerås utveckling.
– Västerås är en utmärkt plats att vara verksam på, med många globala företag som ger oss möjligheten att påverka positivt. Kommunen står inför utmaningen att attrahera högkvalificerad arbetskraft och vi hoppas på att bidra till att bygga en stad som förenar stadsliv med en levande landsbygd, säger Peter.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler