maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Smarta system underlättar dokumentation inom vården

Omilon sysslar med smart teknologi och AI för att möjliggöra taligenkänning vid dokumentation inom vården. Just nu utvecklar man Omilon Connect, som är en modulbaserad applikation baserad på företagets erfarenheter i Skandinavien. Denna lösning kommer bli en viktig export när Omilon tittar på nya marknader de kommande åren.

Omilon grundades 2005 och har utvecklats i olika faser och konstellationer. 2020 bildades koncernen Omilon AB.
– Utgångspunkten för vår affärsidé är att vården är väldigt fokuserad på sitt kärnuppdrag, det vill säga vård och omsorg. I sammanhanget blir administration en svår uppgift. Där såg vi en möjlighet att avlasta, förbättra och hjälpa till, så att vården kan fortsätta fokusera på huvuduppdraget, säger Henric Carlsson, som är företagets grundare och koncernchef.

Idag har Omilon cirka 250 anställda i Sverige, Norge och Danmark. Vi träffar Henric, som har lång erfarenhet av både läkemedelsbranschen och som företagare, på huvudkontoret i Göteborg.

Utmaningar
Omilon har utvecklat tjänster genom applikationer och system som underlättar inmatningen i vårdens journalsystem.
– Allt som sker i vården behöver dokumenteras för att man ska veta vad som har skett med patienten, exempelvis vilka vårdinsatser som gjorts. Det är ett krav enligt lagen, berättar Henric om journalsystemen.

Administration inom vården kommer med en rad utmaningar, som Omilon måste ta sig an. Omilons applikationer och system använder taligenkänning, vilket gör att man kan tala in sina anteckningar, som översätts till text direkt i systemet.
– Utmaningen ligger i att få ett smart system att fungera i en IT-miljö som kanske designades för 20 år sedan och i grund och botten inte stödjer lösningar kopplade till taligenkänning. Utmaningen ligger i att ”gifta” ihop detta. Därför har vi byggt lösningar som utgår helt från den IT-infrastruktur som finns inom vården, berättar Henric.

Det finns en väldigt hög grad av teknisk kompetens inom Omilon. Man har även vänt sig till människor med lång erfarenhet av vården för att förstå vad som krävs för att utveckla applikationerna och systemen.
– Det handlar väldigt mycket om att förstå arbetsflöden och situationen inom vården i stort. Vi har haft jättestor nytta av medicinska sekreterare som har haft stor inblick i vårdens problematik kring dokumentation. Kombinationen av hög förståelse för problemställningen och hantverket i de tekniska lösningarna skapar en väldigt bra mix av kunskap att utgå från, säger Henric.

Omilon Connect
Omilon växer organiskt och kontinuerligt i Skandinavien.
– Vi ser att tillväxten kommer öka de kommande åren. Det finns ett stort behov av våra tjänster. Vi har en strategi för hur vi ska växa med vår teknologi utanför Skandinavien. Vi har konkreta diskussioner med partners angående detta, berättar Henric.

Omilon håller just nu på att utveckla något de kallar för Omilon Connect, som är en modulbaserad applikation som är baserad på all den erfarenhet företaget har tillskansat sig från den skandinaviska marknaden.
– Omilon Connect kommer bli en viktig export för oss de kommande åren. Europa är en marknad med väldigt många fragmenterade journalsystem och man har generellt en teknikskuld där det gäller att uppgradera dessa system. Samtidigt ställs allt högre krav på effektiv sjukvård. I den kontexten skapar lösningar som Omilon Connect stora möjligheter för oss i vår internationella expansion, säger Henric.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler