april 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

CRM-lösningar för olika behov

Absfront är ett IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer med kundresan genom att erbjuda CRM-lösningar som är kopplade till försäljning, marknadsföring och kundservice. Då olika organisationer har olika behov, erbjuder man tre olika koncept, som kan anpassas efter behov.

Read More
INDUSTRI

ABB tänjer på gränserna för robotteknik och AI

Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, identifierar tre drivkrafter för robotdrivna AI-lösningar under 2024 då ABB fortsätter att expandera till nya segment som ännu inte tagit del av robotautomationen. – Under året kommer vi att se ett allt större fokus på AI:s viktiga roll, säger Marc Segura. Det handlar.

Read More
ENERGI

60 procent av energikonsumenterna i Sverige kan inte bidra mer till den gröna omställningen

Den gröna omställningen kräver att konsumenter förändrar sitt beteende. Men 60 procent av energikonsumenterna i Sverige anser att de redan gör vad de kan, visar en global undersökning. Majoriteten av svenskarna skulle inte klara av en energiprisökning på 10 procent. Fyra av tio är ändå villiga att betala prispremium för.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Specialkemidistributör som säljer kunskap

Caldic är en internationell specialkemidistributör som drog igång sin nordiska verksamhet 2016. Här är man verksamma inom två affärsområden, som består av Food och Industrial. Företaget fokuserar på specialbitar och tas ofta in när det krävs speciella egenskaper. Caldic AB:s VD, Niklas Ekman, förklarar det på ett enkelt sätt: –.

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Nytt stöd skapar utsläppsminskning med sidonytta för VA-bolag

Den svenska VA-sektorn har ett stort investeringsbehov för att kunna säkra framtidens vattenförsörjning, uppskattningsvis 560 miljarder till år 2040 enligt Svenskt Vatten. Samtidigt pekar klimatforskningen på det stora behovet av utsläppsminskningar i närtid. Nu tar Norconsult Sverige tillsammans med ett antal andra aktörer därför fram ett processbaserat stöd för hur.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Innovativ modell för byggande i trä tas fram i Borlänge

Ett nytt forskningsprojekt, "Levande skog, levande samhälle" har initierats för att tackla utmaningar kopplat till skogens biologiska mångfald och resiliens. Målet är att integrera hållbart skogsbruk med innovativt byggande i trä genom en modell som omfattar hela processen från skog till färdig byggnad i en lokal systemkedja.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bemanning och rekrytering med människan i centrum

OnePartnerGroup är bemannings- och rekryteringsföretaget där människan står i centrum. Här brinner man för såväl entreprenörskap som den enskilde individens ambitioner och möjligheter att växa och utvecklas. Det gör OnePartnerGroup till en aktör som onekligen sticker ut i bemanningsbranschen och som i allra högsta grad bidrar till växande företag och.

Read More
ENERGI

Vattenfall och Borealis tecknar långsiktigt energiköpsavtal i Sverige

Vattenfall och Borealis har tecknat sitt första långsiktiga energiköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA). Från januari 2024 förser Vattenfall Borealis verksamhet i Stenungsund med 175 GWh fossilfri el per år, producerad vid Vattenfalls vattenkraftverk i Lule älv.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION

Atea i topp bland attraktiva arbetsgivare enligt kvinnor

Atea Sverige topprankas av kvinnor som attraktiv arbetsgivare 2024. Det visar Karriärföretagens omröstning där kvinnor röstat på de arbetsgivare som de anser är mest attraktiva. Atea kniper i år sjätteplatsen på topp 10-listan inom Tech.

Read More
BYGG & FASTIGHET

NCC bygger väg och tunnel i Norge för 1,5 miljarder

På uppdrag av Statens vegvesen, Norges vägmyndighet, ska NCC bygga en ny väg och en tunnel mellan Breivika och Lerstad i Ålesunds kommun i Norge. Kontraktet har ett ordervärde om cirka 1,5 miljarder SEK. – Detta är ett mycket viktigt projekt för både Statens vegvesen och Bypakke Ålesund. Den nya.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Viktiga insatser för Öresundsregionen

Öresundsregionen är den största regionen i Norden med sina fyra miljoner invånare. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har som uppdrag att främja näringslivet i regionen, som bara kommer spela en allt viktigare roll för både den svenska och danska ekonomin.

Read More
INDUSTRI PRESSRELEASER

ABB:s smarta robotautomationslösningar stöttar Volvo Cars hållbarhetsmål

ABB ska tillhandahålla fler än 1 300 robotar, inklusive funktionspaket, till Volvo Cars för nästa generations elbilar. ABB:s nya sortiment av energieffektiva stora robotar och OmniCore-styrenheter kommer hjälpa Volvo Cars att göra energibesparingar på upp till 20 procent och uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål. Driftsättning påbörjas 2024 vid Volvo Cars produktionsanläggningar.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

I framkant kring förnybar energi

Sverige behöver mer el. Budskapet är tydligt från i princip alla håll, och det är de förnybara energikällorna som står i fokus. Här ligger ett företag som BayWa r.e. Nordic AB i framkant med ett koncept kring just förnybar energi som sträcker sig från idé till genomförande och som täcker.

Read More
NYHETER

TCO Development presenterar de senaste trenderna inom mer hållbara IT-produkter

En ökande efterfrågan på mer hållbar IT har gjort att antalet IT-produkter som certifierats med TCO Certified har ökat med 26 procent under de första två åren av den nuvarande generationen av TCO Certified jämfört med den föregående. Headsets är den kategori som ökar mest.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION PRESSRELEASER

Bara ett av tio företag använder avancerad analys och ny teknik för bättre riskhantering

Många organisationer rapporterar att de drabbas av cyberrisker, och nu visar en global undersökning på allt fler risker att hantera framöver. Men trots det utsatta läget är det få som använder avancerade tekniklösningar för att stärka beredskapen och minimera riskerna.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Välrenommerade tandvårdskliniker med samhällsengagemang

Smile har ett brett utbud av tandvårdstjänster och är kända för sin höga kvalitet, sitt goda arbetsklimat och sitt samhällsengagemang. Smile-kliniken i Västerås är ett bra exempel på vad som gör Smile till en så framgångsrik aktör. Det starka kollegiala samarbetet har resulterat i en låg personalomsättning.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Fyrskeppet når nya höjder med klimatförbättrad betong

I Malmö reser sig Fyrskeppet, ett hållbart bostadsprojekt, byggt till stor del av ECO-Betong från Swerock som i det här projektet minskar klimatpåverkan med en tredjedel. Nyligen nåddes en milstolpe när den högsta gjutning på 40 meter ovan mark genomfördes.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Kökskvalitet behöver inte vara dyrt

I JM’s Träinredning AB är det hantverket och den lokala förankringen som präglar verksamheten. JM’s Träinredning tillverkar kök och inredningslösningar, och allt anpassas efter kundernas önskemål. Hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser är företagets filosofi.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Rejäla rullbord tillverkade i Sverige

Nyblads AB startade som enskild firma 1976 och är idag specialiserade på arbetsbord i olika utföranden. Alla produkter är tillverkade i Sverige och är byggda för att hålla länge; än idag har man kunder som hör av sig för att de behöver nya hjul till bord de köpte för 30.

Read More
ÅTERPUBLICERAT IT & DIGITAL KOMMUNIKATION

Stor andel oväntade resultat från experimentering

Allt fler inser värdet av att utföra experimentering på webbplatser. Trots den växande populariteten står organisationer inför utmaningar när utfallet av experimenten inte alltid överensstämmer med de förväntade mönstren, visar en rapport från Optimizely. Rapporten lyfter fram betydelsen av experimentering då det är väldigt svårt att på förhand gissa sig.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Målarna med både muskler och ödmjukhet

Målericenter AB är en mycket välrenommerad målerifirma i Västerås. Man har två slogans som är talande för hur man arbetare. ”Muskler för det stora” innebär att man kan ta sig an de stora projekten. ”Ödmjukhet för det lilla” innebär att de små projekten är lika viktiga som de stora. Då.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

God företagskultur är nyckeln till framgång

PM Fog & Brandteknik är Västeråsföretaget som grundades 2010 av de två delägarna Mikael ”Mige” Mozzi och Peo Klint. Trots sin relativt unga ålder i bolagssammanhang, har man snabbt kunna skapa en god tillväxt och expandera. Erfarenhet, långsiktighet och driv är några viktiga faktorer när man bygger ett bolag enligt.

Read More
INDUSTRI

Volvo Lastvagnar har levererat sina första eldrivna lastbilar i Sydamerika

Volvo Lastvagnar har levererat åtta tunga elektriska lastbilar till kunder i Brasilien, Chile och Uruguay. Dessa order är Volvos första på utsläppsfria lastbilar till Sydamerika.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

I AQ-Gruppen står människorna i fokus

I Västeråsföretagen AQ Components och AQ Elautomatik är det människan som står i centrum. De båda bolagen är specialister på plåtbearbetning och elmontage, men det är människorna bakom och företagets värderingar som i mångt och mycket präglar verksamheterna. Det menar Oskar Mellgren, tillförordnad VD, som tycker att välmående medarbetare och.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Finansieringslösningar som passar specifika behov

Smart Provider ägs delvis och drivs av Fredrik Göterfelt, som har över 30 års erfarenhet inom finansbraschen. Smart Provider hjälper sina kunder att hitta och implementera de bästa möjliga finansieringslösningarna. Kunderna består av både små och stora företag inom ett antal olika branscher. Alla har olika behov. Det är här.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Försäljning av värmepumpar minskar kraftigt i många länder i Europa – Sverige ser försäljningstillväxt på 30 %

Värmepumpar har pekats ut som en viktig pusselbit för minskade koldioxidutsläpp i Europa. Nya siffror visar dock att fjolårets värmepumpsboom är över i många stora europeiska länder. I Sverige däremot är marknaden fortsatt glödhet. Detta trots att cirka 60 % av villorna redan är utrustade med en värmepump. Babak Tighnavard,.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Kvalitet och struktur är avgörande

Det gamla Västeråsföretaget Nordiska Byggkoncept AB, mer känt som Nordikon, har ett mycket starkt fokus på kvalitet och struktur i alla led. Det börjar med certifieringar och kvalitetssystem och fortsätter ända ner till underentreprenörerna. Detta fokus på ordning och reda har lett till att man ofta inleder en relation med.

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Mockfjärds gör Svanenmärkta fönster till standard

Den 1 januari 2024 tog Mockfjärds Fönster nästa steg mot att erbjuda ett riktigt hållbart fönsterbyte genom att alla företagets storsäljare blir Svanenmärkta och är extra energieffektiva som standard, utan extra kostnad. – Vi vill göra det lätt för alla kunder att göra rätt och förflytta normen i byggbranschen för.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

De tar hand om våra skogar

Skogssällskapet är en över hundra år gammal stiftelse som förvaltar skog åt markägare. Man erbjuder helhetslösningar utifrån varje skogsägares behov och förmedlar virket från skogen till industrier runt hela Östersjön. I grund och botten är stiftelsens uppdrag att främja ett hållbart skogsbruk där avkastningen varje år delas ut till forskning.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION

Myt att personlig marknadsföring skapar filterbubblor

En undersökning från Optimizely visar att 39 procent älskar eller gillar personaliserad kommunikation online. Samtidigt känner nära hälften av svenskarna en oro för att det bidrar till en mer begränsad världsbild. Forskningen visar dock motsatsen – personaliserad kommunikation leder inte till filterbubblor.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Ingenjören som räddar liv med ökad patientsäkerhet

Historien om Toul Meditech börjar med en ingenjör och uppfinnare som forskade på elektriskt ledande polymerer. Det hela ledde till att han utvecklade ett filter, som minskar antalet postoperativa infektioner inom kirurgi som kan vara dödliga i värsta fall. Historien om Toul Meditech är inte färdigskriven än. Med MedCap AB.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

Plannja först i Skandinavien med takplåt av fossilfritt stål till bostäder

Plannja, tillverkare av byggplåtprodukter och en del av Ruukki Construction, blir först i Skandinavien med att leverera takplåt i fossilfritt stål till bostäder. Pilotleveransen går till ett bostadsområde i Björröd i Västra Götaland, vilket är under uppbyggnad av OBOS. Det fossilfria stålet tillverkas av moderbolaget SSAB och produkterna produceras vid.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Förändring kan göras enklare

Många företag kan ha svårt att genomföra nödvändiga förändringsprojekt, Level21 har specialiserat sig på att hjälpa sina kunder i deras transformativa förändringar genom kraftfullt genomförande och hållbara resultat. Företaget är värderingsstyrt enligt devisen ”Level21 bryr sig”; man engagerar sig i kunderna, medarbetarna och samhället som helhet.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Flexibel metallbearbetning på kundens villkor

Västeråsföretaget Treo Plåt är specialiserat på konstruktion och tillverkning av metall- och plåtkonstruktioner. Skräddarsydda lösningar, ett flexibelt arbetssätt och snabba leveranser präglar företaget vars koncept attraherar allt från privatpersoner till världsledande företag.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En stöttepelare för näringslivet i Västmanland

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 48 bransch- och arbetsgivarorganisationer, som man stödjer genom att hantera frågor som kompetensförsörjning, skatter, företagsklimat, upphandlingar, hållbarhetsfrågor och arbetsmarknadsfrågor på ett generellt plan. Man arbetar även på en mer lokal nivå. Västmanland är en inte en homogen region, vilket gör att man exempelvis.

Read More
ENERGI PRESSRELEASER

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, att leverera fossilfritt stål till Vattenfall, för att använda i den egna verksamheten.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Innovativa WingLift – en världssuccé

Recotech har sina rötter inom underhåll av jetmotorer och har utvecklats till att idag leverera komponenter till gasturbiner samt kringutrustning för flygplan. En av deras mest eftertraktade produkter är WingLift, en innovativ anordning som revolutionerar lastnings- och lossningsprocessen för flygplan. WingLift har blivit en global succé och har till och.

Read More
NYHETER

Hybrid bandschaktare minskar på klimatutsläppen och sparar bränsle

Sedan en tid tillbaka schaktar Swerock jord och sten med hjälp av en bandschaktare som drivs med elmotorer. Den tekniska lösningen leder till lägre utsläpp av koldioxid.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Unga företags personliga tränare

Start-up- och scale-up-företag behöver i många fall stöd för att bli framgångsrika. I Sörmland och Västmanland finns alla möjligheter tack vare Create Business Incubator, en aktör som erbjuder stöd i olika former för företag i start-up- eller scale-up-skedet. Det kan röra sig om allt från nätverk och kontorslokaler till finansiering.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION PRESSRELEASER

Var tredje hantverkare vill investera mer i digitalisering

Var tredje hantverksfirma i Sverige planerar att öka sina investeringar i digitalisering. Ökad produktivitet, snabbare fakturering och bättre kontroll är de största fördelarna.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Enkel och pålitlig installation

3 El AB är en väletablerad elinstallatör som fäster stor vikt vid kompetens, engagemang och transparens. Detta är något man förväntar sig både från sina medarbetare och sina beställare, som ofta består av byggföretag. Man ser möjligheter i den senaste tekniken och funderar på att utveckla sin verksamhet med nya.

Read More
ÅTERPUBLICERAT INDUSTRI

SKF introducerar sfäriskt rullager särskilt utformat för livsmedelsindustrin

SKF:s nya sfäriska rullager anpassat för livsmedel bidrar till att upprätthålla hygienstandarder och branschbestämmelser inom livsmedelsindustrin samtidigt som de har en förlängd livslängd.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Modern träning för elitidrottare och alla andra

1080 Motion har utvecklat träningsutrustning som gör att användarna inte bara effektivt kan träna olika muskelgrupper, utan även undvika skador. Bolaget är ledande i världen i sin nisch inom elitidrott med bland andra över 100 proffslag som kunder inom NHL, NFL, Premier League, Bundesliga med flera. Huvudkontoret ligger i Västerås,.

Read More
ÅTERPUBLICERAT INDUSTRI

Volvo FH Electric vinner priset “Truck of the Year 2024”

Volvo Lastvagnar kammar hem det prestigefyllda branschpriset för sin Volvo FH Electric. Det är första gången någonsin som en helelektrisk lastbil vinner priset.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Den moderna rörmokaren

På Hedins VVS strävar man efter att vara en modern rörmokare, dels genom att vara transparenta och rättvisa när det gäller priser, dels genom att digitalisera sin verksamhet. Boende i Västmanland och Mälardalen kan exempelvis beställa både produkter och installation genom webshopen. – Vår vision är att vara lyxrörmokare. Vi.

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Fördubbling av plaståtervinningen med Site Zero

Världens största anläggning för sortering av plastförpackningar invigdes den 15 november i Motala. Site Zero fördubblar plaståtervinningen jämfört med tidigare anläggning, som redan var en av de mest effektiva i Europa. Upp till 95 procent av alla förpackningar som tas emot kommer att kunna skickas för återvinning i närtid. –.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Välrenommerad aktör får vassare fokus

Semcons affärsområde Product information är numera ett eget företag. Aleido, som det nya företaget heter, är fortfarande samma organisation med samma medarbetare, men kommer nu ha ett vassare fokus, mer snabbfotad organisation och större möjligheter att fatta egna beslut om exempelvis investeringar.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION PRESSRELEASER

Från forskning till framsteg: Elvenite och Lantmännen BioAgri förvandlar fröbehandling med AI

Lantmännen BioAgri och Elvenite tar nu klivet från forskningsprojekt till verklig tillämpning genom att implementera AI i fröbehandlingsprocessen. Det gemensamma projektet, Speed Seed, som initierades för att utforska maskininlärningspotentialen i effektivisering av fröanalys inför ThermoSeed-behandling, har nått en milstolpe där AI nu spelar en central roll i att snabba upp.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Projektledarna som skapar ”otröga” byggprojekt

Tolv Projekt i Västerås AB grundades med ambitionen att skapa en effektiv organisation som sätter kunden i centrum. Man fokuserar mycket på att skapa vad man kallar ”otröga” byggprojekt, vilket betyder att man styr projekten så att kostnaderna hålls nere och olika delar av projekten kan drivas separat. Detta resulterat.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Moderna digitala lösningar stärker tillverkningsindustrin

I tillverkningsindustrins strävan efter att skapa mer motståndskraftiga supply chains och bli mer agila i sina leveranser växer behovet av digitala lösningar som förstärker alla delar av tillverkningskedjan. Roima tillhandahåller bland annat lösningar som stödjer produktionsprocesser, lagerhanteringssystem och B2B-e-handelsplattformar, med den stående ambitionen att skapa hållbar framgång och lönsamhet för.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Veidekke påbörjar flytten av Kiruna kyrka

Veidekke har tecknat avtal med LKAB för flytten av Kiruna kyrka som en del av stadens samhällsomvandling. Projektet är en totalentreprenad i samverkan där det inledande kontraktet avser projekterings- och planeringsarbete. Målsättningen är att gå vidare med nästa fas och påbörja anläggande under första halvåret 2024.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Resurserna som förenklar byråkrati

Resursen Sverige AB verkar för att effektivisera byråkrati med hjälp av digitala hjälpmedel. Provisum är ett handläggarstöd för överförmyndarenheter som används av 45 kommuner. Den senaste produkten, som än så länge går under det provisoriska namnet ”Glenn”, är ett systemstöd för förvaltarenheter. I framtiden ser man möjligheter med att skapa.

Read More
NYHETER

KraftPowercon i unikt projekt för fossilfri kraft på byggarbetsplatser

KraftPowercon Uninterruptible Power Systems blir del i ett unikt projekt för fossilfri kraft för byggarbetsplatser med vätgasdrivna bränsleceller. Bakom projektet står bränslecellstillverkaren Teco 2030, byggbolaget Implenia samt norska statens utvecklingsbolag Enova.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Kundanpassad supply chain för målmedvetna företag

Målmedvetna företag har i Supply Chain Group en stabil partner med fokus på supply chain och affärsjuridik. Supply Chain Group kan erbjuda såväl kompetenta konsulter som professionell rådgivning i form av skräddarsydda lösningar, anpassade efter varje kunds specifika behov och förutsättningar.

Read More
ENERGI PRESSRELEASER

HYBRIT: Vätgaslager sänker kostnaden med upp till 40 procent

HYBRIT:s vätgaslager har nu testats kommersiellt på elmarknaden och de mycket positiva resultaten är viktiga för industrins omställning. Fossilfri vätgas är en förutsättning för att kunna producera fossilfritt stål och genom att lägga till lagring kan den rörliga kostnaden för vätgasproduktion sänkas rejält, med mellan 25 till 40 procent. HYBRIT.

Read More
INDUSTRI

Ny tjänst hjälper företag minska koldioxidutsläpp

Stena Recycling lanserar en ny digital tjänst som ska ge företag mer kunskap om hur deras avfallshantering påverkar miljön. Tjänsten visar primärberäknade data för koldioxidutsläpp från deras avfalls- och återvinningsprocesser. Syftet är dels att underlätta företagens hållbarhetsrapportering för de indirekta koldioxidutsläppen, dels att vara ett strategiskt stöd för en omställning.

Read More
INDUSTRI PRESSRELEASER

Kostnadseffektiv retrofitlösning en viktig del i Mälarenergis resa mot noll

ABB framtidssäkrar svenskt kraftvärmeverk med eftermonterad retrofitlösning och bidrar till dess mål om nettonollutsläpp av fossil koldioxid. Uppgraderingen minskar inte bara stilleståndstiden och förbättrar tillförlitligheten, utan minskar också elleverantörens koldioxidutsläpp. Med regelbundet underhåll och övervakning av de nya komponenterna kan livslängden på anläggningens ställverk mångdubblas utan att behöva bytas ut.

Read More
ÅTERPUBLICERAT NYHETER

Minskad klimatpåverkan med test av eldriven lastväxlare

Swerock och Kranpunkten har testat en av Volvos eldrivna lastväxlare på projekt i Malmö. Tack vare eldriften minskas användningen av fossila bränslen. – Testet uppfyllde våra förväntningar på de uppdrag som skulle genomföras. Samtidigt fick vi också en uppfattning om hur mycket el som går åt vid de olika momenten.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Lernia bemannar och utbildar Sverige

När det gäller bemanning och rekrytering är Lernia en av Sveriges ledande aktörer. Med sitt breda erbjudande inom tre divisioner: bemanning, utbildning och matchning, har Lernia genom åren berikat såväl näringsliv som arbetsmarknad med hög kompetens och brett kunnande. Det gör Lernia till en viktig kompetenspartner för Sveriges näringsliv.

Read More
BYGG & FASTIGHET

8 av 10 tror inte att det går att byta tak på vintern

Vintern närmar sig – en period som lämpar sig väl för takrenovering. Men trots fördelar som lägre luftfuktighet och lättupptäckta brister tror åtta av tio svenskar att det inte går att byta tak på vintern. Det visar en undersökning från takrenoveringsföretaget Vesivek.

Read More
ENERGI PRESSRELEASER

Ny stor solpark invigd i södra Sverige – där elbristen är som störst

I oktober invigdes en av Sveriges största solparker i närheten av Sölvesborg, Blekinge. Solparken beräknas bidra med 19 GWh ny elproduktion till elområde 4 i södra Sverige, där behovet är som störst. Bakom satsningen står elbolaget Bixia, solenergiföretaget Svea Solar och sågverkskoncernen Vida, som tillsammans bidrar till den gröna omställningen.

Read More
ÅTERPUBLICERAT IT & DIGITAL KOMMUNIKATION

Digitalisering ger besiktningsmän möjlighet att ta fler uppdrag

Digitaliseringens inflytande har präglat många sektorer, och byggbranschen är inget undantag. Med teknologiska framsteg och digitala verktyg har byggföretag kunnat dra nytta av ökad effektivitet och förbättrade arbetsflöden.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION

Bättre cybersäkerhet med nya material

Digitalt informationsutbyte kan bli både säkrare, billigare och miljövänligare med hjälp av en ny typ av slumpgenerator för kryptering utvecklad vid Linköpings universitet. Forskarna bakom studien menar att tekniken banar väg för en ny typ av kvantkommunikation.

Read More
INDUSTRI

LKAB sluter avtal med SKF för datadrivet underhåll

Järn- och stålindustrikoncernen LKAB har slutit ett avtal med SKF om samarbete för att utveckla datadrivet underhåll. Det femåriga avtalet omfattar samtliga anläggningar inom LKAB och syftar till att bygga upp driftdata och beslutsstödsystem för optimerat underhåll för att minska kostnader, energi- och miljöpåverkan.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

NCC lägger 360 000 ton asfalt i norra Sverige

NCC har tecknat 22 avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten i stora delar av norra Sverige. Projektens totala ordervärde beräknas till cirka 540 MSEK.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Förändringsarbete med människan i fokus

I en föränderlig värld behöver mer eller mindre alla verksamheter kontinuerligt anpassa och utveckla sina arbetssätt och processer för att hänga med och vara effektiva, lönsamma och framgångsrika. I det avseendet kan ett företag som incubit spela en väsentlig roll. Incubit är företags och organisationers guide i förändringsprocesser, ofta med.

Read More
INDUSTRI

Volvo Lastvagnar börjar sälja elektriska lastbilar i Malaysia

Volvo Lastvagnar påbörjar nu försäljning av batterielektriska lastbilar i Malaysia. Volvo är först med att erbjuda tunga, utsläppsfria lastbilar i landet.

Read More
NYHETER

Bixia ingår hållbart samarbete med Svenska kyrkan

Elbolaget Bixia och Svenska kyrkan har tecknat ett ramavtal för att ge fler möjlighet att välja lokalproducerad och förnybar el. Samarbetet innebär att Svenska kyrkans drygt 600 församlingar, pastorat och stift därför erbjuds ett hållbart och förmånligt elavtal med Bixia, vilket i sin tur gynnar lokala sol-, vind- och vattenkraftsproducenter.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Rikstäckande transporter för de flesta behov

EB Road Cargo är ett rikstäckande företag med transportlösningar för de flesta behov. Företaget finns med representation på tolv platser i landet vilket gör EB Road Cargo till mångas självklara val när det kommer till transporter och lagringstjänster. Med 400 förare och fler än 600 fordonsenheter är hjälpen aldrig långt.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Fler än hälften av svenskarna oroar sig inför vinterns elpriser

Under sommaren har rekordlåga elpriser noterats, samtidigt oroar sig hela 56 procent av svenskarna för att förra vinterns höga prisnivåer ska komma tillbaka i år. Det visar en undersökning från elhandelsbolaget Nordic Green Energy.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Serneke Sverige koncentrerar verksamheten

Serneke Sverige genomför förändringar i sin entreprenadverksamhet som får till följd att region Mitt och Norr upphör att vara en del av bolagets regionstruktur. – Nu tar vi nästa steg i vårt fokus att renodla och förstärka bolaget för att öka vår lönsamhet och stabilitet, säger Mikael Hultqvist, VD Serneke.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Maskiner, service och maskinservice

GFS Service har varit verksamma inom fastighetsservice sedan 1992. De senaste åren har man fokuserat mer på försäljning och service av maskiner, vilket har gjort att omsättningen nästan har fyrdubblats på sju år. Just nu satsar man mycket på kunder inom olika delar av vården.

Read More
NYHETER

Nytt rekord i solceller – ökning med 164 procent

Från januari till och med juli 2023 har 63 647 solcellsanläggningar installerats. Det är fler än under hela förra året och en ökning med 164 procent jämfört med samma period förra året. Det visar en ny sammanställning från Skatteverket genomförd av Vesivek, Nordens största takrenoveringsföretag som nu ger sig in.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Statistik visar: Fler än hälften tror att kyla kostar mer än värme

Skenande elpriser och ökat fokus på energieffektivisering tycks ha eldat på en seglivad myt om att det kostar mer än det smakar att kyla ner sitt hem. Något som bekräftas i den enkät som frånluftsvärmepumpsföretaget ComfortZone tillställde svenskar boende i villa där fler än hälften instämde i att kylning drar.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Innovatörer inom högtrycksteknik sedan 1976

GDA Sverige AB är en väletablerad aktör, som har utvecklat en unik expertis inom högtryckssystem och kompressorteknik, vilket bland annat har lett till att Försvarsmakten har varit en nyckelkund de senaste 30 åren. GDA Sverige utvecklar bland annat tryckkammarsystem och högtryckssystem som kan kundanpassas. I framtiden kommer man satsa mycket.

Read More
INDUSTRI PRESSRELEASER

SKF fasar ut sin egen användning av fossilgas

SKF har beslutat att allokera 3 miljarder kronor för att nå sina energi- och växthusgasutsläppsmål till 2030, vilket är en viktig del i koncernens strategi. Koncernen har också beslutat att förbjuda investeringar i fossila bränslen i sin egen verksamhet, samt att ersätta direkt användning av fossilgas med förnybar energi eller.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Redan en veteran inom återbruk

Idag är hållbarhet, miljömedvetenhet och återbruk något som är viktigt för både individer och företag. Brattöns Återbruk är redan lite av en veteran inom återbruk, med över tio års erfarenhet i branschen. Företaget demonterar byggmaterial som sedan säljs för att användas igen. Förra året sålde företaget varor som motsvarade en.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

De skapar några av Göteborgs mest kända skyltar

GBG Skylt är en traditionell reklambyrå, som tar fram allt från logotyper och banderoller till skyltar i olika material åt sina kunder. Företagets mest välkända skyltar finns troligtvis på bilar. Efter sommaren kommer man behöva förstärka personalstyrkan med ytterligare en duktig grafiker.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION PRESSRELEASER

Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

Norska Scatec ASA tillhandahåller förnyelsebara energilösningar med en portfolio på 4,6 GW i form av solenergi, vatten- och vindkraft. För att säkerställa optimal tillgänglighet och prestanda på sina solcellsanläggningar använder företaget den molnbaserade lösningen HxGN EAM och har valt Prevas för att genomföra den globala implementeringen av lösningen.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Ett växande problem att hitta bränsle till fjärrvärmen

Omvärldsläget med krig och skenande inflation har skapat en utmanande situation för fjärrvärmebranschen. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett minskat utbud på bränslen från Europa, vilket har drivit upp priserna kraftigt. Tillsammans med fördyrade fraktkostnaderna pressar det branschen.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Bara tre av tio planerar takbyte i samband med solcellsinstallation

Enligt en undersökning kan nästan 8 av 10 tänka sig att installera solceller medan bara 3 av 10 skulle renovera taket i samband med installationen. Ett sådant förfarande kan leda till onödiga kostnader ifall taket behöver bytas under solcellernas livslängd.

Read More
ÅTERPUBLICERAT NYHETER PRESSRELEASER

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion från både kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Read More
INDUSTRI

Sveriges största elektrolysanläggning väntas starta i september

Svensk stålproduktion tar ytterligare ett stort steg mot hållbarhet när världens första anläggning för fossilfri vätgas för uppvärmning av stål nu har fått sitt invigningsdatum. I september kommer stål- och återvinningsföretaget Ovako att inviga anläggningen som ska användas för att värma stål vid stålverket i Hofors. Det blir även Sveriges.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

65 procent av Sveriges chefer har uppmuntrats att elspara på jobbet

De höga elpriserna har varit tuffa för många företag i landet och för ett tag sedan trädde lagen om förfarande för elstöd till företag i kraft. En majoritet av svenska chefer uppger nu att de uppmuntrats att spara energi på jobbet. Det visar en undersökning av Nordic Green Energy.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION

Rapport: Oskördad affärspotential hos svenska verksamheter – tydlig integrationsstrategi ger högre affärsnytta

En rapport från Icore Solutions framtagen av Radar Group, Affärsnyttan med ett moget data- och integrationsarbete, som släpptes i maj visar att trots att verksamheter har goda insikter i de värden som skapas med ökad tillgång på data har de svårt att nå potentialen. Med en tydlig data- och integrationsstrategi.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

Ruukki levererar världens första byggprodukter tillverkade med fossilfritt stål

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, är först i världen med användning av fossilfritt stål i byggprodukter. Världens första tak- och väggprodukter med fossilfritt stål kommer att levereras till strategiska kunder i Sverige och Finland från och med tredje kvartalet 2023.

Read More
NYHETER

Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas

Uddeholm väljer att utöka befintlig installation av FOCS, ett system för styrning och optimering av ugnar som utvecklats av Prevas, till ytterligare 20 ugnar. Utrullningen sker från och med första kvartal 2023 till och med första kvartal 2024. Sedan tidigare har man installerat lösningen på 10 ugnar. – Uddeholm har.

Read More
NYHETER

Däckens energieffektivitet har betydelse – Hur kan du påverka däckens koldioxidavtryck?

Däckens största miljöpåverkan under deras livstid är bilens bränsleförbrukning under körning. Genom att ha däck med lågt rullmotstånd och genom att regelbundet kontrollera lufttrycket kan du öka bilens energieffektivitet och hållbarhet. Även råvarorna som däcket innehåller och utsläppen från däckproduktionen påverkar koldioxidavtrycket.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Vattenfall planerar för ny vattenkraft i Sverige

Vattenfall planerar för första gången på mer än tolv år att bygga ny vattenkraft på fyra platser i Sverige där vattenkraft redan finns, förutsatt att investeringsbeslut fattas. Det handlar om potentiella miljardinvesteringar som sammantaget kan tillföra 720 MW. Det är nästan lika mycket kapacitet som Vattenfalls största vattenkraftstation Harsprånget (818.

Read More
INDUSTRI NYHETER PRESSRELEASER

SKF samarbetar med CAKE för att implementera lager med lägsta möjliga koldioxidutsläpp

SKF har tecknat en avsiktsförklaring med CAKE för att undersöka hur man kan implementera lager som produceras med lägsta möjliga koldioxidutsläpp.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Komplexa transporter kan bli enklare

Tschudi Logistics AB etablerades 2016 och fokuserar på specialtransporter och projektlogistik, det vill säga logistiklösningar som av naturen är projektspecifika. Då man har haft ett stort fokus på att göra komplexa transporter enkla har man kunnat växa en hel del de senaste åren. Medarbetarna på Tschudi Logistics är väldigt drivna..

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Peab och SSAB i unikt forskningsprojekt om fossilfritt stål

Bygg- och ståljättarna Peab och SSAB inleder ett 18 månader långt forskningsprojekt för att ta reda på klimatnyttan som SSAB:s fossilfria stål tillverkat med HYBRIT-teknologin kan komma att bidra med för hela Sveriges bygg- och anläggningsbransch. Forskningsresultaten blir ett stöd i utvecklingen mot en klimatneutral byggbransch 2045, och projektet genomförs.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Boliden och Enfo i samarbete inför omfattande migreringsprojekt till hybridmiljö

Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. Nu tar Boliden steget mot en hybridbaserad integrationsmiljö och väljer it-tjänstebolaget Enfo i arbetet med att underhålla, utveckla och förbereda företagets befintliga integrationsplattform inför den kommande flytten till.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

I entreprenad- och byggbranschen kan hyra vara mer lönsamt än köpa

För många entreprenad- och byggfirmor har det visat sig mer kostnadseffektivt att hyra än att köpa nya maskiner och fordon. Arento är företaget som gör det möjligt genom sitt breda uthyrningskoncept avseende allt från personbilar och lastbilar till vältrar, dumprar och TMA-fordon, samt bygg- och anläggningsmaskiner.

Read More
NYHETER

AGES investerar i solenergi

Till sommaren tas en ny solpark, med en årlig installerad effekt på cirka 9,5 MW, i drift i Karlshamn i Blekinge. Satsningen är ett samarbete mellan AGES Industri, elbolaget Bixia och Svea Solar. Investeringen i solenergi motsvarar 15 till 20 procent av AGES totala energiförbrukning som sedan flera år fullt.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION

ICA Malmborgsgruppen väljer nya generationens digitala etiketter

Anrika ICA Malmborgs, en regional gruppering bestående av sex ICA-butiker i Malmö och Lund, satsar på stärkt köpupplevelse i sina butiker med nya generationens färgetiketter.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

IT-konsulterna som sprider sin kunskap

HiQ Göteborg AB är ett IT-konsultbolag som etablerades 1998. Idag sysselsätter man över 350 konsulter i region Väst, som också har kontor i Jönköping. På HiQ Göteborg ”korsbefruktar” företaget kompetens och kunskap mellan olika avdelningar hos samma kund och olika branscher. Detta utnyttjar man bland annat genom Think Tank, en.

Read More
ENERGI

Ny solpark ger mer förnybar energi till södra Sverige

I sommar tas en ny solpark, med en årlig installerad effekt på cirka 9,5 MW, i drift i Karlshamn i Blekinge. Satsningen är ett samarbete mellan AGES Industri med säte i Halmstad, elbolaget Bixia och Svea Solar. Från och med i sommar ska delar av AGES industris tillverkning av precisionskomponenter.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Ett av Sveriges mest moderna betonglaboratorium har invigts

För att komma närmre målet om halverad klimatpåverkan för betong öppnar nu ett av Sveriges mest moderna betonglaboratorium. Marknadens senaste utrustning för provtagning och analys i olika typer av miljöer präglar Swerocks satsning. I april invigdes de nya lokalerna i Danderyd utanför Stockholm.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Effektiva produktionsflöden kräver kvalitetssäkrad mjukvara

Kvalitetssäkrad mjukvara kan många gånger vara bästa och snabbaste vägen mot framgång och lönsamhet. Här kan ett företag som doWhile spela en central roll. doWhile tillhandahåller storskaliga CI-lösningar och kunskap inom mjukvaruutveckling i framkant, vilket för kundernas del innebär mer effektiva produktionsflöden och en stark samarbetspartner i den mjukvarutransformation som.

Read More
INDUSTRI

Nytt rekordår för ”gruvan ovan jord” – det svenska pantsystemet

Svenskarna pantar fler förpackningar än någonsin tidigare – fler än 2,6 miljarder burkar och flaskor är facit för 2022, vilket är en ökning med 9 procent från föregående år. Över 50 000 ton material har därmed kunnat bli till nya förpackningar. Pantningen sparar energi, minskar utsläpp och bidrar till att.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Smart automation frigör tid och resurser

Bots i Göteborg är ett konsultbolag som sysslar med smart automation, det vill säga att, med hjälp av olika tekniska lösningar, automatisera manuella och repetitiva processer, oftast inom de administrativa delarna av ett bolag. Under åren som bolaget har varit verksamt har man även insett att det finns möjligheter till.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Affärsaktivism resulterar i välmående medarbetare

Technogarden är ett teknikkonsultföretag som har funnits i Göteborg sedan 2015. Tekniken utvecklas allt snabbare. Därför är det viktigt att hålla ögonen på bollen. I Technogardens fall handlar detta mycket om att hitta rätt person för uppdraget och sedan låta konsulten och kunden välja inriktning. Technogarden sysslar mycket med vad.

Read More
ÅTERPUBLICERAT IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Affärsutvecklare Lotta Wibeck:”Byggbranschen måste våga tänka annorlunda och göra förändringar för att bli mer effektiv och smart”

Varför går digitaliseringen inom byggbranschen så långsamt och hur kan digitaliserade lösningar skapa smartare byggarbetsplatser? Lotta Wibeck, affärsutvecklare och projektledare, menar att gamla sätt att tänka är det största hindret för byggbranschens digitalisering och modernisering av affärsprocesser. – Det handlar om att se det långsiktiga värdet av investeringar och innovativa.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Erfarenhet, bredd och värderingar bakom Nordens ledande digitala fullservicebyrås framgång

Knowit Experience är en digital fullservicebyrå inom Knowit – en nordisk koncern som samlar över 4000 digitala talanger inom fyra övergripande affärsområden. Dessa är Solutions (med fokus på skräddarsydda systemlösningar), Connectivity (digitalisering i en uppkopplad värld), Insight (managementkonsulting och organisationsutveckling) och Experience, vars huvudfokus är att skapa och leverera värdefulla.

Read More
ÅTERPUBLICERAT BYGG & FASTIGHET NYHETER

Stöd i projektering effektiviserar offentliga byggprojekt

Kravet på säkerhet, tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet väger tungt i offentliga sektorn. Det gäller både vid nybyggnation och ombyggnad där små missar i projektet kan få kostsamma konsekvenser. – Att samarbeta med säkerhetsexperter tidigt i projekteringsfasen är en viktig nyckel till framgång, menar Anders Sandgren, Business Developer Specifications på dormakaba.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Utbildningar som gör kunskap till kompetens

UNICO Consulting har sysslat med utbildningar för främst CAD-konstruktörer i över trettio år. Det senaste decenniet har man rört sig mer mot kompetensbaserade utbildningar, som kan anpassas efter behov och individ, vilket gör att kunderna kan göra stora besparingar. – Kunskap handlar om hur man till exempel använder ett system..

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Smarta system underlättar dokumentation inom vården

Omilon sysslar med smart teknologi och AI för att möjliggöra taligenkänning vid dokumentation inom vården. Just nu utvecklar man Omilon Connect, som är en modulbaserad applikation baserad på företagets erfarenheter i Skandinavien. Denna lösning kommer bli en viktig export när Omilon tittar på nya marknader de kommande åren.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Byggbranschen måste delta i skapandet av en mer hållbar framtid

Byggbranschen förbrukar globalt sett ungefär hälften av alla naturresurser och byggnader står för nästan 40 % av alla utsläpp av växthusgaser. En ökad användning av träprodukter kan hjälpa byggbranschen att minska sitt koldioxidavtryck.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Pers notställ har gillats av musiker i decennier

Som före detta professionell musiker hade Per Nilsson höga krav på de notställ han använde. När de inte levde upp till dessa utvecklade han helt enkelt sin egen variant. Det var starten till företaget Nilton AB där hans uppskattade notställ utgör huvudprodukt sedan starten på 1980-talet.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Motor- och fordonsindustrins källa till kompetent arbetskraft

När motor- och fordonsindustrins aktörer är i behov av kompetent arbetskraft är Svensk Autorekrytering bara ett samtal bort. Företaget är specialinriktat mot branschen och förser densamma med kompetenta personer inom alla positioner. – Vi kan branschen lika bra som våra kunder, vi vet vilka utmaningar de står inför, säger Åsa.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Undersökning: Energifrågorna påverkar företagens konkurrenskraft, arbetskraften och utfasningen av fossila bränslen

92 procent av företagsledarna i undersökningen ABB Energy Insights Survey anser att fluktuerande energikostnader och instabilitet fortfarande utgör ett hot mot företagens konkurrenskraft. Påverkan på arbetskraften innefattar minskade investeringar inom rekrytering, utbildning, vidareutveckling och löneutveckling. Fyra av fem är också oroade över tryggheten i energiförsörjningen, och mer än hälften av.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Snabba och hållbara golvrenoveringar med smart metod

Skadade golv kan kosta skjortan och innebära ett både omfattande och tidsödande arbete. PL Parkettrenoveringar jobbar med en metod som gör det möjligt att reparera golv till ursprungsskicket utan att hela golvet måste rivas upp. Förutom att det sparar både tid och pengar för kunden är metoden dessutom hållbar när.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Teknik, tech startups och trivsel

Invencon är sprungen ur en önskan om att skapa ett företag som sysslar med produktutveckling och konsultation för tech startups och som dessutom har en så pass stark företagskultur att de anställda ständigt är stimulerade. Tack vare en stor bredd rörande projekten man sysslar med kunde man till och med.

Read More
ENERGI NYHETER PRESSRELEASER

Ny startup utmanar befintliga el-appar

Nibela är namnet på det nystartade bolaget som ska hjälpa svenska konsumenter att hålla nere sina elkostnader. Med en applikation som beräknar elprisets utveckling kommande månad samtidigt som den registrerar kundens förbrukning kan användaren minska sin elkostnad. Bakom satsningen står bland annat Mahziar Namedanian, tekn.dr.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Framtidens energilösningar med människan i fokus

I Cebon hanterar man varumärken och verksamheter inom säkerhet och energilösningar. Det är dock människan som står i fokus när bolaget tar nya kliv mot fortsatt utveckling. – Vi jobbar mycket med att se individer, och att se in i framtiden, vad som kommer vara viktigt framöver. Vi måste acceptera.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En stöttepelare för Göteborgs fordonsindustri

Aptio Group Sweden drog igång sin verksamhet i Göteborg 2020. Här stöttar man framför allt fordonsindustrin med konsulttjänster. Alla konsulter har minst tio års erfarenhet och får full uppbackning av sin organisation under sina uppdrag. Just nu jobbar verksamheten i Göteborg med att även etablera sig inom Life Science. Det.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En expert på den digitala resan

We App är företaget som förverkligar drömmar och visioner. I We App fokuserar man på digitala transformationer och satsningar, nischade mot startups, scaleups och innovationsföretag. We App tar ett helhetsansvar kring hela den digitala resan och utvecklar i nära samarbete med kunden en produkt som blir både lönsam och framgångsrik.

Read More
NYHETER

Lägre koldioxidutsläpp från Finnairs avgångar från Helsingfors

Finnair har köpt 750 ton Neste MY Förnybart Flygbränsle™ från Neste för att minska koldioxidutsläppen från avgående flyg från Helsingfors flygplats i Finland. Förnybart flygbränsle är ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen från flygresor under de kommande åren och finns tillgängligt för alla flygbolag på Helsingfors flygplats.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Göteborg är hemmaplan för välrenommerat byggföretag

Försäkringsjobb och kontorsanpassningar är bara två av specialiteterna i Wasa Bygg. Det välrenommerade byggföretaget med Göteborg som både utgångspunkt och huvudsakliga arbetsområde har sedan starten i slutet av 1980-talet byggt upp ett mycket gott rykte i branschen tack vare en mängd prestigefyllda projekt.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Konsult- och rekryteringsföretaget som haft fokus på människan i 30 år

SJR grundades ur 90-talets bankkris. Sedan starten 1993 har de drivit utvecklingen av konsult- och rekryteringsbranschen. De hjälper företag att hitta rätt kompetens och förser människor med rätt utmaning. Genom en tydlig hållbarhetsagenda vill de göra skillnad och bidra till ett mer hållbart arbetsliv

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Frejas nya mobila ID-kort gör fysisk identifiering ännu säkrare

Freja eID Group AB lanserar en ny version av det mobila ID-kort som är en del av den digitala plånboken Freja. Lösningen adresserar de stora problem som finns inom detaljhandel, alkoholförsäljning och paketutlämning relaterade till lättförfalskade ID-handlingar.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Smart automation frigör tid och resurser

Bots i Göteborg är ett konsultbolag som sysslar med smart automation, det vill säga att, med hjälp av olika tekniska lösningar, automatisera manuella och repetitiva processer, oftast inom de administrativa delarna av ett bolag. Under åren som bolaget har varit verksamt har man även insett att det finns möjligheter till.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Kompetensutveckling och effektivisering med konsultbranschens entreprenörer

Kvadrat kallar sig "konsultbranschens entreprenörer" och samlar med sin affärsmodell drivna och motiverade spetskonsulter inom systemutveckling, digitalisering, informationshantering, ledning, organisations- och verksamhetsutveckling. Företaget erbjuder sina kunder kompetens- och resursförstärkning och konsulter som på ett unikt sätt kombinerar sin konsultexpertis med egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas.

Read More
INDUSTRI NYHETER PRESSRELEASER

Volvo Lastvagnar levererar den första elektriska lastbilen i Afrika

Volvo Lastvagnar levererar nu sin första eldrivna lastbil till Marocko. Det är den första, tunga batterielektriska lastbil från en global tillverkare som tas i kommersiell drift i Afrika.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

StudentConsulting – en halv miljard i tillväxt på två år och branschens nöjdaste kunder

StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande bemannings-, vikarie- och rekryteringsföretag, specialiserat på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Rekryteringsnätverket består av fler än 17 000 kundbeställare och drygt 450 000 kandidater på 206 uppdragsorter i Sverige, Norge och Danmark. Under de senaste två åren har StudentConsulting vuxit organiskt med en halv miljard.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En extern konstruktionsavdelning för byggbranschens största aktörer

Göteborgs Konstruktionsbyrå AB riktar sig främst mot byggbranschens största aktörer som behöver hjälp av en extern konstruktionsavdelning. På bara fem korta år har GBK blivit en mycket betrodd aktör. Företaget kompletterar sin kompetens med mjuka värden. – Det är viktigt att vara närvarande genom hela byggprocessen. Vår ambition är att.

Read More
ÅTERPUBLICERAT BYGG & FASTIGHET NYHETER

Flera åtgärder krävs för att öka andelen kvinnor i installationsbranschen

Nyligen publicerades Byggcheferna sitt årliga Machoindex där de konstaterade att mycket lite har hänt vad gäller machokulturen i byggsektorn de senaste tre åren. En kultur tar tid att förändra, men att arbeta för en ökad inkludering och fler kvinnor i branschen – det kan alla göra här och nu.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Maskinkomponenter för både företag och privatpersoner

Eugen Wiberger AB är ett anrikt företag som har levererat maskinkomponenter till industrin sedan 70-talet. Nu gör man nya satsningar. Man har som mål att tredubbla sitt redan breda utbud och sedan oktober förra året har man öppnat en e-handel. – Vi såg att det var dags att ta nästa.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En främjare och företrädare för det västsvenska näringslivet

De senaste tio åren har den ekonomiska tillväxten i Göteborgsregionen varit betydligt mer gynnsam än i övriga Sverige. Utvecklingen är med andra ord stark på flera olika plan och en del av framgången kan i allt väsentligt tillskrivas Västsvenska Handelskammaren. Sveriges största regionala näringslivsorganisation företräder och främjar det västsvenska näringslivet.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Fem misstag IT-inköpare bör undvika för att öka hållbarhetspåverkan

Hållbar IT-upphandling kan vid en första anblick verka överväldigande och det kan vara svårt att veta var man ska börja. Här är fem vanliga misstag som inköpare bör undvika för att säkerställa att deras IT-anbud stödjer hållbarhetsmålen.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Innovation och kompetens med personlighet

Quokka i Göteborg älskar människor, teknik och innovation. Målet är att skapa ett teknikcenter som kunder, partners och medarbetare kan vända sig till för att få hjälp. En viktig del är kulturen och företagets värderingar där medarbetaren får möjlighet att forma bolagets utveckling och inriktning. På Quokka hittar man en.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbarhet en viktig aspekt av stadsutveckling

protek arbetar med projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Man jobbar även med analys och strategi rörande stadsutveckling. Hållbarhet är en av de viktigaste aspekterna i detta arbete. – Vi håller på att utarbeta ett hållbarhetsverktyg som vi hoppas ska kunna hjälpa beställare att agera mer hållbart, säger Malin Lindhe, som.

Read More
ENERGI NYHETER

Ny regionnätsledning möjliggör ökad tillväxt i södra Stockholmsregionen

Vattenfall Eldistribution driftsatte nyligen en ny 130 kV-ledning mellan Nykvarn i Nykvarns kommun och Almnäs i Södertälje kommun. Ledningen är den första som tas i drift i ett omfattande uppgraderingsprogram av företagets regionnät för att tillgodose det ökade effektbehovet i Stockholmsregionen.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Innovation och gemenskap goda förutsättningar för tillväxt

CPAC Systems, som ingår i Volvogruppen, sysselsätter cirka 200 medarbetare som jobbar med ett brett spektrum av innovativa lösningar rörande produkt- och tjänsteutveckling kopplat till bland annat den marina industrin och anläggningsmaskiner. Gemenskap är en viktig del av företagskulturen och de anställda får mycket frihet under ansvar, vilket har visat.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bygg- och industrisektorns totalleverantör av ställningar, väderskydd och hissar

När bygg-, industri- och infrastruktursektorn i Sverige står inför stora och komplicerade utmaningar är det ofta Libergs som kontaktas. Libergs är en totalleverantör av ställningar, väderskydd och hissar och erbjuder helhetslösningar – från kalkyl till transport och montage.

Read More
NYHETER

Algodling värmer fler än 2 500 lägenheter i Gustavsberg

Överskottsvärme från AstaReals algodling har börjat användas för fjärrvärme till fler än 2 500 lägenheter i Gustavsberg. Den unika installationen från Vattenfall innebär att spillvärme från AstaReals produktion tas tillvara, värme som annars skulle gå förlorad.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbar etikettproduktion på anrikt tryckeri

Nordvalls Etikett har tryckt etiketter i över hundra år och fortsätter växa stadigt. De senaste åren harhållbarhet varit ett stort fokus, inte bara internt på Nordvalls enheter i produktionsprocessen, utan också i etikettmaterial som är snällare mot miljön.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Lyfter sina kunder till skyarna

Lyft & Byggmaskiner AB och Lyft & Byggkranar började som en liten verksamhet i Ängelholm. Idag har man depåer över södra Sverige och ett enormt sortiment att hyra ut till sina kunder tillsammans med allt från utrustning och tillbehörtill tjänster, exempelvis i form av kranförare. Man arbetar ständigt för att.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Swerock vill se ökat samarbete i branschen för att nå klimatmålen

År 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat de klimatpåverkande utsläppen. Swerock, liksom alla bolag med verksamhet inom branschen, behöver tänka nytt. – Vår bransch är en stor del av problemet. Därför vill vi vara en aktiv del av lösningen. För att uppnå både branschens och Swerocks miljömål behövs nya.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Hästlastbilar för alla behov och plånböcker

Rasmus Palmgren har varit aktiv inom ridsporten under hela sitt liv. För två år sedan grundade han Equiteres som bygger, säljer, servar och reparerar hästlastbilar. Tanken med verksamheten är att alla som sysslar med ridsport ska kunna hitta ett prisvärt alternativ för sina hästtransporter och underhåll för dessa.

Read More
ENERGI NYHETER

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet väntas varje år producera fossilfri el som täcker förbrukningen hos över en miljon tyska hushåll.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Att byta tak är en klok investering

Att byta tak kan vara en synnerligen god investering för framtiden. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Skånska Tak Entreprenad AB där man jobbar med allt från gårdsbjälklag till att lägga tak på stora industribyggnader. Här arbetar man med tätskikt och takpapp som inte bara är hundra procent.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Småföretagarnas redovisningsbyrå i sydöstra Skåne

SYDREV är en revisions- och redovisningsbyrå som idag har kontor i Ystad, Simrishamn och Tomelilla. Byrån har specialiserat sig på enskilda firmor och mindre aktiebolag. Relationsbyggande är en viktig del av verksamheten; man jobbar nära sina kunder, så att man ska kunna bistå dem på bästa sätt på sina kontor,.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Stora Enso lanserar en byggnadslösning med lägre koldioxidavtryck

För att möta efterfrågan på hållbara och innovativa byggnadslösningar lanseras nu Sylva™ by Stora Enso. Sylva är en byggsats i massivt trä som består av prefabricerade, skräddarsydda delar som levereras vid rätt tidpunkt till byggarbetsplatsen. Lösningen ger kortare byggtid, en hälsosam byggnad att vistas i och en fastighet som även.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

500 ton vegansk mat om året

Vegofood bildades för två år sedan, men har redan hunnit bli en mycket omtalad kontraktstillverkare av vegansk mat. Man har bland annat fått besök av finansmarknadsministern, Max Elger, och inlett ett samarbete med Malmö-baserade familjen Iskandarani, som är kända för sin falafel. Under 2021 producerade Vegofood 120 ton vegansk mat..

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER PRESSRELEASER

Nytt varningssystem från Commvault stoppar cyberattacker tidigt

Varningssystemet ThreatWise utnyttjar fejkade IT-resurser som lockbeten för att lura hotaktörer och stoppa ransomware-attacker innan de hinner ställa till skada.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Installerar larm till allt från mindre villor och små företag till kärnkraftverk

IPS Alarm Direct har 30 års erfarenhet av larmbranschen. Man sysslar med allt från brandlarm till kameraövervakning. I och med att man har SBSC larmklass 4 är man certifierade att installera sina säkerhetslösningar i allt från mindre företag och restauranger till kärnkraftverk. Kunderna består av allt från villaägare till statliga.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Brinner för andras företag

YstadÖsterlen Revision AB har hjälpt företag i området runt Simrishamn och Ystad att förvalta sin ekonomi i tre generationer. Man är med sina kunder från uppstart till förvaltning till avslut. Många av kunderna är ägarledda och familjeägda företag, som brinner för sin verksamhet. YstadÖsterlen Revision brinner, i sin tur, för.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbart företagande viktigt för ledande elektronikdistributör

Order Nordic är en ledande distributör av hemelektronik i Norden som har satsat mycket resurser på effektivitet. Den stora frågan de senaste åren har varit hållbarhet och hur företagetska bidra till en mer hållbar utveckling och stärka sin position som en ansvarsfull aktör på marknaden.

Read More
INDUSTRI NYHETER

SKF:s magnetlager möjliggör mer hållbar produktion av tryckluft

SKF:s magnetlager, som kan rotera upp till 50 000 rpm, spelar nu en nyckelroll i att minska koldioxidutsläppen i en rad olika industriapplikationer, inklusive kompressorer.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En viktig leverantör till ventilationsbranschen

I skånska Höganäs finner vi en av få tillverkare av styrenheter till roterande värmeväxlare. IBC control AB har lång erfarenhet när det gäller framtagning av komplexa lösningar för industrin och står för ett komplett produktprogram, vilket innefattar allt från utveckling till produktion och lagerhållning.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Allt fler väljer ommålning före takbyte

Allsidigheten, bredden och flexibiliteten blir tydlig när vi tar en titt på Berggrens Måleritjänst AB. Det välrenommerade företaget med utgångspunkt från Varberg jobbar med traditionellt måleri för privatpersoner och företag, tapetserar, utför ROT-arbeten och industrimålning. Berggrens Måleritjänst är dessutom en expert när det kommer till målning av plåttak.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Framtidens 3D-teknik är redan här

För nästan 20 år sedan tog några studenter i Göteborg fram en ny sorts 3D-printer. Detta ledde så småningom till grundandet av Digital Metal, som använder maskinerna för att producera detaljer och produkter med väldigt hög precision på förhållandevis kort tid. Sedan en tid tillbaka ägs Digital Metal av amerikanska.

Read More
ENERGI NYHETER

Fortum i förstudie om ny kärnkraft i både Sverige och Finland

En framgångsrik klimatomställning kräver ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och fossilfritt energisystem som kan möta ett kraftigt ökat elbehov de kommande decennierna. Tidigare i år genomförde Fortum ett förberedande arbete som nu resulterat i att en förstudie om möjligheterna att bygga ny kärnkraft i både Sverige och Finland har startats. Förstudien fokuserar.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Glasklar verksamhet i Ystad

Ystad-baserade Deventa har specialiserat sig på att köpa in och sälja glas till byggnader. Man satsar mycket på långsiktiga och starka relationer till sina kunder, som framför allt består av fasadtillverkare och glasmästerier.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Samlingsbrunnar med plus i kanten

Fusion Sweden grundades 2010 och har sedan starten haft ett stort fokus på den europeiskageoenergimarknaden, bland annat med egen tillverkning av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Företaget levererar sina lösningar till brunnsborrningsföretag i Sverige men även till bland annat Finland, Norge och Storbritannien. Där sker försäljningen genom agenturer. Man samarbetar med lokala.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Framträdande e-handlare uppfyller inte EU-direktiv för tillgänglighet

Optimizely har tillsammans med sin partner Authority testat tillgängligheten hos e-handeln utifrån EU:s nya tillgänglighetsdirektiv. Resultaten visar att på samtliga testade sajter förekommer fel och merparten har över hundra brister enbart på startsidan. Kraven på ökad tillgänglighet syftar till att göra e-handeln bättre för alla.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En välrenommerad Tomelillaentreprenör kring mark och anläggning

I trakterna kring skånska Tomelilla har Leufstedts Entreprenad länge varit en välkänt begrepp beträffande mark- och anläggningsarbete. Leufstedts Entreprenad åtar sig både stort och smått och vänder sig till både privatpersoner och företag.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Midroc fortsätter arbeta stenhårt– nu under namnet Granitor

I januari bytte Midroc namn till Granitor. Tanken med namnbytet var att ge företaget en tydligare nordisk identitet. Verksamheten är däremot densamma. Företaget, som både har gamla veteraner i branschen och nya unga förmågor i personalen, har en bred verksamhet. – Vi gör allt från eluttag för privatpersoner till att.

Read More
NYHETER

Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas. Nu påbörjas den två år långa testperioden till 2024 vilket innebär att HYBRIT tagit ytterligare ett viktigt steg i.

Read More
ÅTERPUBLICERAT BYGG & FASTIGHET NYHETER

NCC:s säkerhetsarbete minskar antalet olyckor

Sedan 2018 har antalet allvarliga olyckor och incidenter minskat med 38 procent på NCC, vilket tydligt visar att koncernens systematiska säkerhetsarbete ger resultat. För tolfte året i rad arrangeras idag Awareness day på NCC:s samtliga arbetsplatser för att fokusera på hälsa och säkerhet.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Rekrytering och bemanning ska vara effektivt

Effektiv är ett rekryterings- och bemanningsföretag som har flera ben att stå på, inklusive bemanning, rekrytering, interimslösningar och search av generalister, specialister och ledare. En viktig nyckel till företagets framgångar är lokalkännedom.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Deltidsbrandmännen finns på våra arbetsplatser

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har knappt 30 heltidsanställda brandmän. Resten av brandmännen är deltidsanställda och har annan primär anställning, även när de har jour; när personsökaren piper har de 5 minuter på sig att inställa sig på brandstationen. Deltidsbrandmännen bidrar till samhällsnyttan samtidigt som de får ersättning redan under utbildningen. Dessutom.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Full fart på Husargården Bed & Breakfast i Sjöbo

Konferens, middag, fest och bröllop. Spa, oktoberfest, julbord och vinprovningar. Ja, möjligheterna vet ingen gräns när lanthärliga Husargården Bed & Breakfast i Sjöbo tar emot gäster från Sverige, Danmark och turister från hela världen. – Vi har öppet 365 dagar om året och jag hoppas på så mycket fest som.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Breda tillväxtsatsningar i Sjöbo kommun

Mitt under pandemin startades Tillväxtavdelningen i Sjöbo kommun. Den blev därmed ett viktigt komplement till ett redan aktivt kommunalt engagemang för kommunens näringsliv. Kamilla Danielsson leder Tillväxtavdelningen där man tar ett samlat grepp om hur tillväxt sker på ett både ekonomiskt lönsamt och hållbart sätt. Satsningen har gett resultat. 2021.

Read More
INDUSTRI NYHETER PRESSRELEASER

Stora Enso och Northvolt samarbetar för att utveckla träbaserade batterier

Stora Enso och Northvolt har ingått ett samarbete för att ta fram hållbara batterier med hjälp av ligninbaserat, hårt kol utvunnet ur förnybart trä från nordiska skogar. Målet är att utveckla världens första industrialiserade batteri med anoder helt tillverkade av europeiska råmaterial, vilket sänker både koldioxidavtryck och kostnad.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En betydande samarbetspartner för Sveriges lantbrukare

För Sveriges lantbrukare är Lantmännen Maskin en synnerligen viktig aktör och samarbetspartner. Bolaget representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad, och jobbar uteslutande med välkända och högkvalitativa varumärken. Det har format ett koncept som innebär kostnadseffektiva lösningar för bolagets många kunder.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Mäklare med helhetsperspektiv när Sjöbo växer

I en orolig ekonomisk tid finns det orosmoln på bostadsmarknaden. Tongångarna är dock något annorlunda i Sjöbo kommun där attraktionskraften alltjämt är hög i en kommun som växer och utvecklas. – Allt fler får upp ögonen för vad Sjöbo kan erbjuda. Här bor man bra, men lite billigare än på.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En göteborgsk byggare i Kristianstad

Göteborgaren Håkan Börjesson har drivit egen byggfirma i över 20 år. Han började med att göra ett tak och hängrännor. Idag är man åtta stycken i företaget och gör många ROT-jobb, men även nybyggnationer av hus. Håkan och hans medarbetare lägger stor vikt vid goda kundrelationer, vilket både resulterar i.

Read More
ENERGI NYHETER

OKQ8, Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnar storsatsar på elektrifiering av tunga vägtransporter

OKQ8, Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnar Sverige inleder ett samarbete för att etablera ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik. Med 26 laddstationer är målsättningen att påskynda omställningen av tunga vägtransporter på långa distanser.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Staffans maskiner fortsätter rulla i andra generationen

Staffans Maskin har varit verksamma inom försäljning och service av entreprenadmaskiner i 44 år. Numera drivs verksamheten av bröderna Jonas och Andreas Johansson, som fortsätter ha ett starkt fokus på en bra dynamik i företaget och en hög servicegrad mot kunderna.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Byggelement storsatsar – investerar 450 miljoner och dubblar kapaciteten

Byggelement gör sin största satsning hittills för att automatisera tillverkningen av betongelement och halvera cementbehovet. 450 miljoner kronor investeras i utbyggnad av anläggningarna i Ucklum och Hallstahammar. Tekniksprånget från manuellt till automatiserat innebär att kapaciteten på tillverkning av väggar och bjälklag fördubblas.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Legotillverkare med tydliga mål och stor kapacitet

NMP Lego i Vittsjö är en legotillverkande verkstad med lång branscherfarenhet, korta ledtider och förmånliga priser. Tack vare en mångsidig maskinpark kan man tillverka allt från detaljer till vagnar som används inom sjukvården till målburar för SHL.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

IT-leverantör gör sin största satsning hittills

DataPartner grundades för 30 år sedan och har sedan starten anpassat sig efter marknadens behov. I slutet av 90-talet skiftade man fokus från hårdvara till affärssystem. Nu gör företaget sin största satsning hittills genom att vara generalagentur för Figurator, ett affärssystem som är väldigt anpassningsbart och samtidigt har ett väldigt.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Freja och Stöldskyddsföreningen i samarbete mot digital brottslighet

Freja eID Group AB och SSF Stöldskyddsföreningen har avtalat om ett samarbete kring tjänsten Säkerhetskollen.se. Samarbetet ger Frejas användare direkt tillgång i appen till aktuella bedrägerivarningar, säkerhetsguider och rådgivning från Säkerhetskollen.se

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Inspektion av marin brandutrustning dygnet runt

Firespect har specialiserat sig på service och inspektioner av marina brandsystem och portabel utrustning. Det är en rätt smal bransch och ibland är det bråttom när skeppen endast lägger till i en hamn i ett dygn och behöver få service/ inspektion avklarad. Oavsett om inspektionen sker i Göteborgs hamn eller.

Read More
INDUSTRI NYHETER PRESSRELEASER

ABB och SKF utökar samarbetet inom industriell automation

ABB och SKF har ingått ett samförståndsavtal för att utforska möjligheterna att samarbeta inom automation av tillverkningsprocesser. Samförståndsavtalet undertecknades vid ABB:s Robotics Experience Center i Västerås av ABB:s vd Björn Rosengren och SKF:s vd Rickard Gustafson.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En trygg legotillverkare av avancerade detaljer

Aktörer inom exempelvis försvars- och laserindustrin har i AB Ramax Mekaniska Verkstad en trygg och stabil legopartner. Ramax tar med hjälp av skärande bearbetning fram avancerade detaljer till beställare med högt ställda krav på funktion och precision, vilket har byggt en kundkrets som sträcker sig över både Sverige och utomlands.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Femmannaföretag i Kristianstad gör avtryck i världen

Phadebas AB är företaget som utvecklar, tillverkar och säljer ledande produkter för detektion och kvantifiering av enzymet alfa-amylas. Med lösningen Phadebas vänder man sig till bland annat livsmedelsingrediensindustrin, där mätning av amylasaktivitet är viktig, liksom på kriminaltekniska laboratorier där man till exempel skannar plagg från brottsplatser. En stor del av.

Read More
ENERGI NYHETER

Sveriges största solpark kommer byggas i Blekinge

Nyligen tecknades ett avtal mellan elbolaget Bixia, sågverkskoncernen Vida samt solenergiföretaget Svea Solar, som innebär att en ny stor solpark kommer att byggas i Blekinge med byggstart under hösten. Solparken, som beräknas vara i drift under våren 2023, blir landets största och bidrar med cirka 19 GWh ny elproduktion i.

Read More
ÅTERPUBLICERAT TEMA NÄRINGSLIV

Viktiga insatser för ökad trafiksäkerhet

Fastighet & Vägservice är företaget som ser till att hålla ordning längs våra sydsvenska vägar. FVS, som företaget allmänt benämns, jobbar med allt från vägskötsel till röjning av sly och buskar längs vägkanterna, och är därmed en viktig aktör när det kommer till ökad trafiksäkerhet.

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Stort intresse i Norge för BillerudKorsnäs nya gröna samarbete

Nyligen besökte Norges statsminister Jonas Gahr Støre och handels- och industriminister Jan Christian Vestre Viken Skogs Follum-bruk i Hønefoss. BillerudKorsnäs och den norska skogsägarkoncernen Viken Skogs planer på att etablera produktion av blekt kemi-termomekanisk pappersmassa (BCTMP) väcker stort intresse i Norge.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Digitaliseringen ger goda förutsättningar för effektiva ekonomitjänster

Ristovski Lindberg Redovisning och Ekonomi har kontor i Kristianstad och Bromölla, men tack vare digitaliseringen kan man erbjuda sina kunder ett kostnadseffektivt alternativ till en ekonomifunktion oberoende på om kunden befinner sig i Arvika eller i Kristianstad. Målet med verksamheten är att hjälpa kunderna med den ”tråkiga” ekonomiska biten på.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Kartläggning visar trendbrott kring rapportering av hot och våld i skolan

Efter en tillbakagång under pandemiåren 2020–2021, visar en ny kartläggning av AddSecure att medias rapportering om fall av hot och våld mot elever och lärare i skolan ökat stadigt under 2022.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bostadsbyggande och interiörer i perfekt symbios

Inredning och design är hetare än någonsin. Trenden är tydlig i Lyckåsen Interiör & Styling som företräder ett brett koncept avseende möbler, inredning och styling. I Lyckåsen har man dock tagit ytterligare steg genom att även jobba med nybyggnation. Det gör att du som kund genom Lyckåsen kan få ditt.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Peabs arbetsmiljövecka lyfte de psykiska aspekterna av hälsa och säkerhet

Nyligen arrangerades Peabs arbetsmiljövecka som i år hade extra stort fokus på belastning i både psykisk och fysisk form. Syftet var att stärka säkerhetskulturen genom att öka medvetenheten kring såväl de synliga som de mer osynliga belastningsbesvären bland koncernens 15 000 medarbetare.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Vem vill inte tjäna pengar när man sover?

Kapitalgruppen i Skandinavien AB är ett företag som tillhandahåller investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. De hjälper sina kunder med deras sparande. Man lever efter devisen ”Vem vill inte tjäna pengar när man sover?” Tanken är att hjälpa människor att spara på sina egna villkor och uppnå den frihet som kommer med en.

Read More
ENERGI NYHETER

Ett kvarts sekel med en avreglerad elmarknad

För 26 år sedan avreglerades den svenska elmarknaden. I samband med avregleringen grundades elbolaget Bixia som nu summerar sina 25 år på marknaden. Medelpriset för en kilowattimme har varit cirka 30 öre under de här åren. Men de senaste två åren, 2020 och 2021 har varit turbulenta jämfört med övriga.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

På Praktiska Gymnasiet utbildas framtidens arbetskraft

Praktiska Gymnasiet i Kristianstad är skolan som skapar möjligheter till ett framgångsrikt yrkesliv. Här kombinerar man teori med praktik på ett sätt som gör att eleverna efter avslutade studier redan befinner sig nära arbetslivet. Med en mängd olika program lägger Praktiska Gymnasiet grunden till arbete inom en mängd olika yrken.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Lantbruksmaskiner för den moderna lantbrukaren

Wallins Traktor har sysslat med lantbruksmaskiner sedan 1982. Idag har koncernen anläggningar i Hörby, Eslöv och Kristianstad. Den moderna lantbrukaren är teknikintresserad och ställer höga krav på sina maskiner och företagen som säljer och servar maskinerna. Därför är Wallins Traktor mycket måna om sina långsiktiga relationer till kunderna.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Erfaren uppstickare i Östergötlands anläggningsbransch

Företaget må vara ungt, men i Motalaföretaget Total Entreprenad finns erfarenhet i massor. Det har format en bredd som sträcker sig över allt från grundläggning och byggnation till finplanering och anläggning av solpanels- och vindkraftsparker.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Swerock tillsätter nationell arbetsgrupp som ska fokusera på rent vatten

Rent vatten är vår viktigaste resurs och behoven av hållbara vattenlösningar ökar. Swerock gör en satsning inom området och samlar företagets gemensamma kompetens i en nationell arbetsgrupp för att hjälpa och stötta andra företag i sitt miljöarbete.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Breda tjänster i klassisk elfirma

Privatpersoner, byggföretag, lantbruk och industrier – Rickarums Elektriska AB:s kundkrets är lika bred som verksamheten. Ägaren Emil Svensson och hans medarbetare har lång erfarenhet av allehanda elinstallationer och rycker in i samband med allt från köks- och badrumsrenoveringar till lösningar för automatiserade stallmiljöer.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Perfektion och passion när golv blir design

Ända sedan slutet av 1800-talet har Kasthall varit synonymt med mattor präglade av kvalitet och design. Idag finns Kasthalls mattor i såväl privata hem som på företag, i butiker och i kungliga miljöer. Här förenas design, innovation, hantverk och passion i tidlösa produkter som sätter sin egen personliga prägel på.

Read More
ÅTERPUBLICERAT IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Konsultbolagen halkar efter i digitaliseringen

Trots att många konsultföretag hjälper sina kunder inom digitalisering är den digitala mognaden fortsatt låg hos svenska Professional Services-bolag. De prioriterar kortsiktig beläggning framför att digitalisera sin egen affär. Endast ett av tio konsultföretag har kommit långt inom digitaliseringen.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Pandemin ledde till utveckling inom automation

OP Teknik grundades 2017 med syftet att utveckla Selma, som är en container med robotar som sorterar avfall med hjälp av avancerad AI. Pandemin satte dock stopp för utvecklingen av Selma och ledde till att man istället utvecklade sin automationsdel, som hjälper många olika företag inom industrin. Den närmaste tiden.

Read More
NYHETER

Så kunde Guldbrons klimatavtryck minskats med 60 procent
Svensk stålproduktion blir nu grönare i alla led

Sverige ligger långt fram vad gäller grönt stål, i alla fall när det gäller råvaruproduktionen. Nu kommer även tillverkningssidan i kapp genom den unika tillverkningsprocessen STILFOLD där stålplåt böjs och viks i rätt form. Miljöbesparingarna är många och uppenbara – och för att visa på fördelarna med tekniken har STILFOLD.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Visma visar vägen mot effektivare och säkrare ekonomi

Visma Financial Solutions hjälper, enkelt uttryckt, sina kunder att få betalt. De erbjuder hjälp med fakturering, men också vad man kallar för “inkasso med hjärta och hjärna”. Kunden ska ha betalt utan att bidra till onödig överskuldsättning, en utmanande men viktig målsättning. Precis som många andra företag inom koncernen Visma,.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Massafabrik minskar koldioxidutsläppet genom att övergå till en elektrisk torkprocess

Norska massafabriken Vafos Pulp ersätter olja med el för att minska koldioxidutsläppen med 14 000 ton per år. Med hjälp av ABB:s tyristorstyrenheter ges exakt styrning av de nya luftvärmarna samtidigt som belastningen på elnätet minimeras. Det är en miljöåtgärd som motsvarar en minskning av utsläppen från 7 000 bilar.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Uppmärksammade elinstallationer i Kristianstad

PMA Installation startades upp för att systerbolaget, PMA Automation, behövde hjälp med installationsbiten. Det var 2011. Idag är PMA Installation en välkänd aktör i Kristianstad, där man har uppmärksammats för olika installationer, speciellt när man har sysslat med designbelysning. Företaget har fått utmärkelser för sin tillväxt och planerar att fortsätta.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Underhåll av VA-system blir enkelt om det görs av proffs

Återkommande rapporter vittnar om att årliga investeringar i VA-näten ligger väsentligt under vad som krävs för att upprätthålla teknisk standard. Ett kontinuerligt och återkommande underhåll förlänger livslängden. Problem som uppstår vid uteblivet underhåll kan bli både kostsamma och besvärliga. Det är här Norva24 Miljöhantering, som tidigare hette Malmberg miljöhantering, kommer.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Största frustrationen bland svenska e-handelskonsumenter: Att inte hittar det man söker

Optimizely, tidigare Episerver, har i en undersökning tillfrågat 1 000 svenska e-handelskonsumenter vad de finner mest frustrerande med sina digitala upplevelser. Överst kom att inte hitta det man letar efter, vilket var tredje tillfrågad instämde i. På andra plats hamnade att det är kusligt när företagen vet vad de letar.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Ett ständigt lika aktuellt utilitysystem

Företagsdata i Åhus ligger bakom utilitysystemet Elvira, som är ett högst anpassningsbart och agilt affärssystem som har använts länge i energibranschen. Numera vänder företaget sig även till bland annat fjärrvärmebolag och företag inom VA. Företagsdata i Åhus följer ständigt utvecklingen, för att kunna förutse sina kunders behov.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Långa hisstraditioner i anrikt familjeföretag

När det handlar om plattformshissar är det få som slår Nami Lift AB på fingrarna i fråga om kunnande och erfarenhet. Det gedigna familjeföretaget med anor sedan 1940-talet tillverkar plattformshissar i alla möjliga storlekar och jobbar mot återförsäljare i både Sverige och på kontinenten.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Stora Enso lanserar svenskt åtgärdsprogram för biologisk mångfald

Stora Enso har lanserat ett omfattande biodiversitetsprogram för det svenska markinnehavet. Programmet omfattar över 30 aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden i företagets skogar i Sverige. I linje med Stora Ensos hållbarhetsmål, definieras även konkreta mål för ökad biologisk mångfald till år 2030.

Read More
ENERGI NYHETER

Världsunikt bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall inviger HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag. Invigningen markerar inledningen på den två år långa testperiod som ska pågå fram till 2024.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Rutinerade och flexibla leverantörer av ståldetaljer

Repay är en av Sveriges största och snabbast växande leverantörer av figurskurna och kapade ståldetaljer. Man är mycket rutinerade i sitt arbetssätt, men har också utrymme för att vara flexibla om en kund är i akut behov av en leverans. På Repay Syd kommer man på sikt att behöva ta.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Helhetslösningar i brett installationsföretag

Det ledande installationsföretaget i Sverige heter Bravida Prenad AB. I sitt helhetskoncept står man för allt från idé till färdig anläggning avseende el-, tele- och datainstallationer samt olika typer av larm. Det gäller inte minst avdelningen i Hässleholm.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

NCC först i världen med anläggningsmaskin i fossilfritt stål

I anslutning till FN:s klimatkonferens Stockholm +50 lanserades världens första anläggningsmaskin tillverkad med fossilfritt stål. Anläggningsmaskinen är tillverkad av Volvo Construction Equipment (Volvo CE), med fossilfritt stål från SSAB och kommer att användas i NCC:s stentäkt Södra Sandby i Skåne.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Framtidens hållbara tillverkningsmaterial

På bara fem år har Pur Partner blivit näststörst i Sverige på tillverkning av produkter i polyuretan, ett tillverkningsmaterial som är både mångsidigt och hållbart. Hållbarhetsfrågan blir allt viktigare för både företag och privatpersoner, så Pur Partner tror på fortsatt stark tillväxt.

Read More
NYHETER

McDonald’s storsatsar på laddstolpar – fler än hundra nya laddplatser under 2022

2022 har elbilsladdandet växlat upp på McDonald’s restauranger och på årets fem första månader laddades nästan lika mycket el som under hela 2021. El som motsvarar 9,8 miljoner kilometers körning laddades 2021 vilket var en ökning med över 250 procent jämfört med 2020. Nu storsatsar restaurangkedjan på att bygga ut.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Tunga lyft – nästan utan begränsningar

Sven Jinert AB är ett sedan länge välkänt namn bland aktörer i behov av lyftkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering. Oavsett om det rör sig om ett enkelt monteringsuppdrag eller en flytt av en hel industri kan Sven Jinert AB stå till tjänst.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Storföretagens samarbete genererar holistisk teknik för smarta byggnader

ABB och Samsung Electronics kommer att samarbeta i ett globalt partnerskap för att tillhandahålla gemensamt utvecklade tekniker för energibesparingar, energihantering och smart Internet of Things (IoT)-uppkoppling av både bostadshus och kommersiella byggnader. Byggnader genererar nästan 40 procent av de årliga globala koldioxidutsläppen och samarbetet mellan de båda företagen innebär en.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Det råder stort sug efter mobilt boende

Det räcker att ha b-körkort för att köra en husbil som väger max 3 500 kilo, vilket öppnar upp möjligheter för fler att skaffa sig en husbil, som har blivit ett alltmer populärt alternativ för både barnfamiljer och det aktiva paret med varierande fritidsintressen. På Backamo Husvagnscenter utanför Ljungskile, som.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Icebug vill minska skoindustrins miljöpåverkan

Med en unik greppteknologi började Icebug tillverka skor för hala underlag 2001. I dag är företaget världsledande på området och arbetar hårt för att visa hur skoindustrin kan bli mer hållbar.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Framtidens moduler är här

H15 i Helsingborg producerar prefabricerade väggar och bjälklag som de även monterar. Den smarta konstruktionen gör att man bygga snabbare än med traditionella byggsättet. H15 följer branschens alla skrivna regler och jobbar mot de globala målen för hållbar utveckling.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Välrenommerat stenhuggeri söker erfarna stensättare

Sohlbergs Stenhuggeri i Kristinehamn firar 50 år i branschen nästa år. Det välrenommerade företaget har bred kompetens inom stenarbete och gör allt från stensättning och plattsättning till markarbeten och gravstenar. Man har även startat upp Sohlbergs Bygg, vilket breddar utbudet av tjänster ytterligare. För att klara av fortsatt tillväxt söker.

Read More
ENERGI NYHETER

Världens största mobila nätsimulator bidrar till att driva på övergången till förnybar energi

Fraunhofer IWES samarbetar med ABB i utvecklandet av en mobil nätsimulator för att testa utrustning för förnybar energi med avseende på nätprestanda, stabilitet och uppfyllande av regelverk. Den mobila resursen kommer att möjliggöra testning av det ökande antalet havsbaserade vindkraftverk som pressar nuvarande testanläggningar och tillvägagångssätt till sina gränser. Simulatorn.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Arbetsglädje och framåtanda i välrenommerad markentreprenör

Bredden är kanske det som utmärker Ulriks Entreprenad allra mest. Företaget arbetar med allt inom mark- och gräventreprenader, till exempel schaktning, rivning, dränering och fiberentreprenad över hela Mellansverige. Med en modern maskinpark och erfarna förare är inga uppdrag vare sig för stora eller för små för Ulriks Entreprenad.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Moderna säkerhetslösningar för ett tryggare samhälle

I ett samhälle som upplevs som alltmer otryggt växer behovet av moderna och effektiva säkerhetslösningar. Här ligger ett företag som Avarn Security AB i framkant med sitt breda produkt- och tjänsteutbud. Allt från brandlarm, inbrottslarm och passagesystem till larmutryckning, områdesbevakning och säkerhetsutbildningar ingår i konceptet. Avarn är kort sagt en.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Peab och Luleå Tekniska Universitet ska öka effektiviteten i byggbranschen

Peab och Luleå Tekniska Universitet (avdelningen för Industriellt och hållbart byggande) har inlett ett samarbete inom systematiserat och hållbart byggande. På så sätt kan Peab dra nytta av den senaste forskningen i sitt arbete medan LTU får möjlighet att testa sin forskning i praktiken. Målet är att öka effektiviteten i.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bilverkstad omvandlades till padelhall under pandemin

Under pandemin rådde det kris på Turessons Bil i Årjäng. Det såg under en period ut som att företaget skulle behöva lägga ner. Ägarna, Stefan Reuthenberg och Christian Sandersson, lyckades dock vända en kris till något positivt och öppnade en padelhall i sina lokaler. Detta var början på en ny.

Read More
NYHETER

Svensk Plaståtervinning inleder klimatsamarbete om koldioxidavskiljning

Den andel plast och annat avfall som inte kan återvinnas i Svensk Plaståtervinnings nya hypermoderna anläggning Site Zero ska energiutvinnas, utan klimatpåverkan, med koldioxidavskiljning (CCS-teknik) i Norge. Det möjliggörs genom ett samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och det norska företaget Renor samt deras moderbolag Norcem, som är en del av Heidelberg.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Legotillverkning och ytbehandling formar framgångsrikt helhetskoncept

Företaget må heta Koy Coating, men i den välrenommerade Sunnefirman jobbar man med betydligt mer än ytbehandling. Legotillverkning av maskinkomponenter med hjälp av skärande bearbetning, ytbeläggning med termisk sprutning och efterbehandling ingår i det breda konceptet. Det blir en komplett helhetslösning för Koy Coatings kunder.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En miljöfokuserad samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Inom dagligvaruhandeln är företaget Steamwash Sverige AB en framåtlutad och miljöfokuserad partner när det handlar om miljövänlig rengöring. Steamwash rengör kundvagnar, kundkorgar, pantkärl och kyldiskar men utför också fasadtvätt och klottersanering. Man gör det med hjälp av överhettad vattenånga som är både skonsam mot miljön och innebär minimal vattenåtgång. Steamwash.

Read More
ENERGI NYHETER

Veidekke bidrar i utvecklingen av effektiv och hållbar vindkraftsförankring

Veidekke är ett av nio svenska företag som gått samman i projektet PROWIND. Syftet är att utveckla en ny typ av system för förankring av vindkraftverk i berggrund. Systemet ska kunna användas inom vindenergisektorn för att förbättra såväl tillförlitlighet som livslängd på fundamenten. Det nya konceptet beräknas också leda till.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Med rätt energioptimering finns stora pengar att spara

Ereo är ett relativt ungt företag, men som på kort tid etablerat sig på marknaden genom stark tillväxt. Ereo är en expert på VVS-entreprenader, rörinstallationer, värmepumpsinstallationer och service, men också när det gäller injustering och energioptimering. – Får man till rätt funktion till så låg energianvändning som möjligt finns det.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Automatiserad lösning för fakturakontroll och kontering

Softlogs hjälper sina kunder med automatisering av fraktkostnadskontroll och uppföljning. Det är ett företag som brinner för sina analyser och expanderar i en rask takt. Nu söker man duktiga medarbetare, som har ett lika stort intresse för ekonomiska analyser som alla andra på företaget har.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Nytt samarbete ska ge mer hållbara datacenter

För att driva IT-branschen i rätt riktning och skynda på utvecklingen av mer hållbara datacenter, presenterar TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified, ett nytt internationellt samarbete med Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA).

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Fullt upp för ledande bostadsförmedlare

På Fastighetsbyråns kontor i Sunne är varje uppdrag en ny, positiv utmaning. Här ser man varje objekt man säljer som unikt, vilket vart och ett kräver sin särskilda omsorg. Det har format ett koncept som sedan länge uppskattas av både säljare och köpare, vare sig det rör sig om villor,.

Read More
INDUSTRI NYHETER

SKF investerar i ett nytt center i Kiruna för rekonditionering av lagerenheter

SKF tar nu det första spadtaget för en ny serviceenhet, Circular Economy Center, i Kiruna som kommer att serva industrin med rekonditionering av lagerenheter, lager, lagerhus, tätningar och smörjsystem. Det är företagets andra enhet i Sverige som man nu uppför som ett svar på den ökade industriella efterfrågan i regionen.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Anrika och moderna experter på jaktkläder

Swedteam i Länghem utanför Tranemo har en lång historia i klädbranschen och har funnits sedan 1919. Sedan 2015 drivs Swedteam av familjen Segerqvist. De gamla anorna kompletteras av ett modernt tänk; man vill alltid vara i framkant med den senaste tekniken i sina jaktkläder.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

NCC inför klimatförbättrad betong i samtliga husbyggnadsprojekt

NCC går nu över till enbart klimatförbättrad betong i samtliga svenska husbyggnadsprojekt. Detta innebär sänkta koldioxidutsläpp från betonganvändningen om minst 10 procent, och blir ett viktigt steg i NCC:s och bolagets kunders minskade klimatmässiga fotavtryck.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Här utbildas framtidens skogstekniker

På Sveriges minsta högskola utbildas framtidens skogstekniker. På Gammelkroppa Skogsskola, strax utanför värmländska Filipstad, förenas teori och praktik i ett gediget program på 120 högskolepoäng. I ett nära samarbete med näringslivet anpassas utbildningen efter arbetsmarknadens behov.

Read More
NYHETER

Nytt svenskt pantrekord 2021 – 2,4 miljarder pantade burkar och flaskor

Mer än 200 miljoner fler burkar och flaskor pantades 2021 jämfört med 2020. Svenskarna fortsätter att öka sitt pantande. Nu ligger snittet på 232 pantade förpackningar per person – varje förpackning bidrar till sparad koldioxid.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Den bästa snöupplevelsen för Sverige och Norge

Technoalpin är ett världsledande företag inom snöupplevelser. Företagets snötillverkning är baserad på den senaste forskningen. Det svenska dotterbolaget, Technoalpin Nordic AB, ligger i Sunne och ansvarar för Sverige och Norge. Intresset för det alpina är stort bland de anställda. Nu kommer man snart söka nya alpina entusiaster som vill vara.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Wärtsilä stöder hållbar drift på Viking Lines nya klimatsmarta flaggskepp

Teknologikoncernen Wärtsilä och Viking Line har ingått ett treårigt serviceavtal, Technical Management Agreement, för ett stort antal lösningar som installerats på Viking Lines nya klimatsmarta fartyg Viking Glory. Avtalet undertecknades i december 2021.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En av norra Europas största crossfit-anläggningar blir ännu större

CrossFit Mejeriet i Arvika är en av norra Europas största Crossfit-anläggningar. Tanken bakom verksamheten är att det ”är mer än träning”. Det är även ett sätt att umgås på olika sätt och vis. Man håller tävlingar flera gånger om året och har planer på att anordna event för konferenser och.

Read More
ENERGI NYHETER PRESSRELEASER

Unikt samarbete möjliggör snabbladdning av tunga fordon

Under 2022 kommer en laddplats för tunga fordon att stå klar i Skelleftehamn. Bakom satsningen står ett unikt samarbete mellan aktörer som alla arbetar för att stödja och skynda på elektrifieringen av tunga transporter i Skellefteåregionen. Allt i syfte att fler tunga transporter ska kunna drivas med förnybar energi.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Värmlänningarnas expert på stenläggning och markarbeten

Det blir allt vanligare med sten i såväl privata trädgårdar som offentliga miljöer. En expert i sammanhanget är Markservice i Värmland AB som har lång erfarenhet av professionella stenläggningsentreprenader. Företaget är samtidigt en gedigen aktör när det gäller mer traditionella markarbeten.

Read More
ÅTERPUBLICERAT NYHETER

Ny studie visar att bio-CCS kan ge 28 000 nya jobb

Bio-CCS har potential att bli en ny industrigren med positiva ekonomiska effekter för Sverige, det visar en ny studie som Stockholm Exergi har låtit konsultföretaget Implement ta fram. Om Sverige skulle ta vara på hela landets potential och samla in och lagra 30 miljoner ton koldioxid per år, skulle det.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Ess på att bygga hus

Husesset i Hökerum har byggt prefabhus sedan 2013. Husen är 100 % kundanpassade och byggs i egen fabrik. Ibland har kunderna arkitektritningar med sig. Andra gånger har de bara en vision. Företagets flexibilitet, höga kvalitet och korta ledtider har gjort att man nu har full beläggning långt in på hösten.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

AURA – Ett nytt landmärke i Malmö

”15 minuters-staden” kan beskrivas på många olika sätt, men det finns ett uttryck som får med det mesta – "att sätta människor i centrum för urban transformation". Alla ska ha 15 minuter till nödvändiga tjänster för att möta sina dagliga behov. Den här typen av stadsmodell ger mycket mer liv.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Solceller – en investering för både ekonomi och miljö

Allt fler upptäcker de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med solceller. Utvecklingen är tydlig i Gridcon AB där man med 30 års samlad erfarenhet tar ett helhetsansvar när deras kunder vill investera i solcellsteknik. Gridcon vänder sig till små och stora kunder och tar ett helhetsgrepp från idé och kartläggning.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Atea stöttar teknik- och forskningssatsning i Norrbotten för att bryta äldres digitala utanförskap

I ett unikt projekt i Norrbotten får en grupp äldre i den kommunala vård- och omsorgen vara med i utvecklingen av en ny typ av digital plattform. Satsningen är ett samarbete mellan LTU, Luleå kommun, Kalix kommun, Arvidsjaurs kommun, Region Norrbotten och Atea. Siktet är inställt på att underlätta äldres.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Smidigare och mer kostnadseffektiva event med digitala passersystem

I en tid då alltmer digitaliseras står Skidata Scandinavia AB för ett koncept i framkant. Skidata erbjuder digitala passersystem för skidanläggningar, stadion, arenor, tema- och nöjesparker. Med Skidatas lösningar är kontanthantering och tidskrävande administration ett minne blott.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI NYHETER

Fortum ansöker om att köra Lovisa kärnkraftverk till 2050

Fortum har beslutat att ansöka om förnyat drifttillstånd för båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk fram till utgången av 2050. Under den förlängda drifttiden förväntas anläggningen producera upp till 170 terawattimmar (TWh) fossilfri el. Investeringen beräknas bli totalt ungefär en miljard euro fram till 2050.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Båtar och tunga maskiner i Edane

För två år sedan fick Edane Maskinservice en ny ägare i Johan Klaxman. Han har bevarat företagets största styrkor, bland annat i form av förre ägaren Lars Tindefjord, som fortfarande jobbar i verkstaden. Johan har även satsat en del på affärsutveckling, exempelvis i Edane Marin, som fokuserar på båtmotorer och.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Ett fullservicekoncept för Arvikas bilägare

Det är inte alltid lätt att hitta en bilverkstad där hanteringen är snabb, kvaliteten hög och priserna låga. Kombinationen finns dock i Arvika där Petter Danielsson driver AD Bilverkstad. – Av verkstäderna i Arvika ligger vi prismässigt väldigt bra till, samtidigt som vi inte tummar på kvalitet eller kompetens hos.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En mångsidig multisportanläggning

Kristinehamn Arena är en modern multisportanläggning där man kan spela fotboll, gymma , spela padel , simma eller bara ta en fika. Här hålls olika cuper, men även andra evenemang, exempelvis husbilsmässor och det egna evenemanget Lek & Luft, som erbjuder en hel uppsjö av aktiviteter för barnen under loven.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Smartare transportörsystem för en effektivare logistikindustri

Smartare automationslöningar är nyckeln för en smartare industri och att kunna stå sig i en alltmer komplex logistikbransch. Schneider Electric implementerar nu sin nya, hårdvaruoberoende automationslösning EcoStruxureTM Automation Expert i det egna distributionscentret i Örebro och räknar med en flerdubbling av rullbanans kapacitet.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En fullserviceanläggning för bilentusiasten

Bilbranschen befinner sig i en historisk förändringsfas och på Toveks Bil vill man vara med i den snabba utvecklingen. På företagets avdelning i Trollhättan finner vi bilar från SEAT, CUPRA och ŠKODA samt Volkswagen, samtidigt som Toveks Bil innefattar både serviceverkstad och skadeverkstad.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Freja och Switchpoint i pilotprojekt kring NFC-identifiering i butik

Freja eID Group AB meddelade nyligen att man inlett ett samarbete med Switchpoint om att utveckla teknik kring fysisk identifiering i butiksmiljö med hjälp av NFC.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Smarta styrsystem minskar energiförbrukningen

Med vinterns energipriser i färskt minne, i kombination med de klimatutmaningar vi står inför, hamnar ett allt större fokus på att minimera energiförbrukningen i såväl privata bostäder som kontor och industrier. I det avseendet kan Pencraft Services AB spela en betydande roll. Företaget kan med hjälp av smarta, webbaserade styrsystem.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Den bästa möjliga versionen av fastigheter

Sedan 2018 drivs Agentur Fastighetsförmedling i Arvika av Malin Jakobsson och Julia Nordin, som har specialiserat sig på att styla sina försäljningsobjekt. Styling handlar inte om att dölja skavanker, utan om att visa potentiella köpare vilken potential en fastighet har. Konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt.

Read More
NYHETER

Veidekke inför klimatkalkyl redan vid anbud

Som ett steg i att uppnå koncernens klimatmål har Veidekke Bygg, med start i januari 2022, infört klimatkalkyl för alla projekt över 50 MSEK redan på anbudsskedet. Syftet är att både kunderna och Veidekke ska få en bättre bild av ett projekts klimatpåverkan innan projektet startar för att kunna påverka.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En värld av smaker

I värmländska Kil finner vi företaget som representerar en hel värld av spännande smaker. Smaklöken är ett minst sagt passande namn på bolaget där man handplockar råvaror från hela världen, vilka sedan blir till spännande kryddblandningar i den egna fabriken. Smaklökens kryddor är dessutom helt utan tillsatser.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Stockholms första kvarter i massivt trä har öppnat dörrarna

Efter två års byggnation har nu de första människorna flyttat in i Cederhusen, Stockholms första kvarter i massivt trä.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Helge Nyberg fick en idé och ett företag föddes

Helge Nyberg jobbade på Volvos lager och ville hitta ett sätt att spara tid när han skulle plocka varor. Det var då han tog fram sin första vagn. Detta var början på en framgångssaga. Idag används företagets vagnar och dragtruckar i hela världen.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bysågen i Olsäter lever vidare i modernt format

Det har funnits en bysåg i Olsäter sedan tidigt 1900-tal. 1979 togs verksamheten över av Sven Olsson och hans son, Per. Idag har man även en bygghandel med fullt sortiment. Sedan början av 00-talet har man varit anslutna till byggvarukedjan Bolist.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Små och stora elprojekt i Värmland

Karlstad Elprojekt AB grundades för tre år sedan, men är redan väletablerade i branschen. Joacim Eriksson, företagets grundare, menar att företaget har sin professionella personal att tacka för företagets framgångar; ryktet om företagets duktiga och effektiva elektriker har spritt sig över hela Värmland.

Read More
INDUSTRI NYHETER

ABB och Coolbrook samarbetar för att minska utsläppen inom den petrokemiska industrin

Coolbrook och ABB samarbetar för att förenkla integrationen och påskynda införandet av transformativ teknologi som avsevärt kommer att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från ångkrackningsprocessen genom elektrifiering. Samarbetet kommer att kombinera expertis för att minska energiförbrukningen med 30 procent och förbättra avkastningen med 20 procent i etylenproduktion. Pilotprogrammet kommer att.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En ledande uthyrare till bygg- och industrisektorn

En av landets ledande uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar är Lambertsson Sverige AB. Lambertsson förser byggare med allt från borrmaskiner till kranar och bodar och jobbar enligt devisen rätt produkt och tjänst levererad i rätt tid till rätt pris.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Moderna och hållbara lösningar för optimala inomhusklimat

I en tid då alltmer kretsar kring hållbara energi- och klimatlösningar har värmepumpen en lika självklar som framskjuten position. Här ligger ett företag som Energikontroll i Söderköping i framkant. Företaget står för ett helhetskoncept som innefattar allt från kartläggning till installerad lösning med efterföljande service.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Allt för båten på Marstrands Varv

Marstrands Varv har ett stort utbud av tjänster för båten. Man reparerar och bygger om båtar och färdigställer nybeställda båtar på uppdrag av Nordic Marine. Vidare har man vinterförvaring och kan utföra diverse underhåll. Verksamheten går så pass bra att man nu söker 2-3 båtkunniga personer som vill jobba på.

Read More
NYHETER

Volvo Lastvagnar lanserar ellastbil med längre räckvidd

Volvo Lastvagnar lanserar en ny, förbättrad version av den helelektriska Volvo VNR Electric, anpassad för den nordamerikanska marknaden. Med längre räckvidd och snabbare laddning fortsätter Volvo att stärka sin redan ledande ställning i övergången till eldrift.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Alla byggprojekt måste bli rätt från början

Såväl små som stora byggprojekt har en och samma utgångspunkt – det måste bli rätt från början. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i företaget Projektallians som tar ett helhetsgrepp kring en byggprocess. Därmed garanteras byggaren att projekt- och byggledningsarbetet blir komplett, vilket blir en trygghetsfaktor under hela byggprojektet.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Experter på smide fortsätter satsa på framtiden

MCB Smide& Maskin började som en liten familjeverksamhet, som sysslar med plåt- och stålbearbetning och många olika former av smidesarbeten. Sedan starten har man vuxit, så attman idag har 20 anställda på företaget, med planer för ytterligare expansion. Företagets tjänster är väldigt eftertraktade. Nyligen har man bland annat gjort 520.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Marknadens första helt delbara nyckel öppnar dörren till nästa generations smarta boende

iLOQ HOME är en lösning som ger boende insyn och kontroll över sina nycklar på ett banbrytande sätt som aldrig tidigare förekommit inom bostadssektorn. Nu behöver aldrig mer nycklar sätta hinder för hur vi väljer att planera vår vardag. Lösningen är ett tillägg till det digitala låssystemet iLOQ S5 och.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Kundanpassade hus på beställning

Bragner bygg i Kode bygger skräddarsydda hus på beställning av hustillverkare. Husen de tillverkar är inte modulhus, utan är helt kundanpassade. Man har löpande kontakt med beställarna för att säkerställa att de blir nöjda.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Hög kapacitet i växande kranbilsåkeri

Ett av Göteborgstraktens största kranbilsåkerier är MTA Transport AB där det finns stora resurser och hög kapacitet avseende kranlyft, transporter, maskinflyttningar med mera. Tack vare en komplett fordonsflotta och lång erfarenhet av olika arbetsinsatser finns det få projekt som är vare sig för stora eller för svåra för MTA Transport..

Read More
ENERGI NYHETER

Traineer på Vattenfall:
”Det är här möjligheterna och utmaningarna finns”

Möt Matilda Haikola och Benjamin Nestorovic som berättar om sin första tid på Vattenfall Eldistribution och året som trainee. Idag är de två av våra tusen klimathjältar som jobbar med dagens energisystem och morgondagens lösningar.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Sten allt vanligare i svenska hem

Sten blir ett allt mer efterfrågat material i våra hem. Trenden är tydlig i Stonecenter på Hisingen i Göteborg där man företräder ett brett sortiment för alla behov och plånböcker. Såväl kakel och klinker som köks- och fönsterbänkar ingår i det breda utbudet.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Innovativa lösningar när Magnus inreder skåpbilar

När västsvenska företag behöver anpassa sina skåpbilar vänder sig många till Liljas Bilinredningar. I Agnesberg, utanför Göteborg, finns företagets anläggning där man jobbar med tesen att inga inredningsönskemål är omöjliga att lösa. Det attraherar såväl enmansföretag som stora bolag med omfattande bilparker.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Mekonomen – mer än en vanlig bilverkstad

Invånare i Kungälv med omnejd är berikade med en komplett bilverkstad. Mekonomen-verkstaden Mattssons Bilservice på Teknikergatan tar emot fordon av alla märken och årsmodeller. Med sin höga servicenivå och sitt personliga bemötande har Mats Molander och hans medarbetare byggt en stabil krets av återkommande kunder.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Musikhögskolan i Örebro – där arkitektur möter musik

Arkitektur och musik har mycket gemensamt, låt oss ta mönster som exempel. Både arkitektur och musik behandlar struktur och arrangemang på liknande sätt – formen på en byggnad, eller rytmen i en låt. Föreställningen om mönster är densamma. En annan uppfattning som också går hand i hand med mönster är.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Lösningar för drivmedelsindustrin

2018 köptes Bensin & Rörtjänst AB upp av investmentbolaget Storskogen. Sedan dess har företaget bytt namn till BR Solutions och har ökat sin personalstyrka. Man ser en framtid i att utvecklas genom sitt miljöarbete och expandera verksamheten utanför drivmedelsindustrin.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Framtidens techbolag jobbar för en bättre framtid

Nexer är ett techbolag som hjälper sina kunder hela vägen, från strategi till teknik och kommunikation. Man kallar sig för framtidens techbolag, då man jobbar med projekt som är viktiga för att företag och organisationer skall vara framgångsrika även imorgon. Samtidigt tar man ett stort socialt ansvar för ett hållbart.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En väg ut i arbetslivet

Trekungagymnasiet i Kungälv är en gymnasiesärskola som har hjälpt gymnasieelever, som behöverextra stöd, att komma ut i arbetslivet eller annan sysselsättning sedan 80-talet. På skolan finns både nationella yrkesprogram och individuella program, som anpassas efter elevernas förutsättningar. Just nu letar man efter företag som vill samarbeta med skolan i form.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Luxbright når milstolpe för revolutionerande teknik

Luxbright AB (publ), en ledande utvecklare av banbrytande lösningar för röntgenemission, har tagit fram och testat ett röntgenrör med bolagets patenterade kall katod-teknik. Det är en stor milstolpe för både bolaget och röntgenindustrin.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Kraven växer på effektiva brandskyddssystem

Det ställs allt högre krav på brandsäkerhet i olika miljöer, vilket gör en aktör som Incendium AB till en synnerligen intressant samarbetspartner för inte minst industriföretagen. Incendium förser dem med ledande brandskyddssystem i form av skräddarsydda lösningar – från projektering till leverans och igångkörning.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Entreprenaduppdrag och metallåtervinning i perfekt symbios

Framåtanda och kundservice är två begrepp som i mångt och mycket beskriver verksamheten och dess framgångar i Fricke Entreprenad. Företaget, som jobbar med alla typer av markentreprenader och numera dessutom med metallåtervinning, lever, växer och utvecklas tack vare sitt goda rykte.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En komplett maskintillverkare för den östgötska och sörmländska industrin

Östgötska och sörmländska industriföretag har i Bråbo Industri AB en komplett samarbetspartner avseende transportörer och industriservice. Bolaget tillverkar skräddarsydda maskiner, helt och hållet anpassade efter sina kunders önskemål och behov. Ett brett servicekoncept samt tillverkning av reservdelar kompletterar och fullbordar konceptet.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Mätkonsulter med kvalitet och långsiktighet som ledord

Clinton Mätkonsult satsar på att konkurrera på kvalitet snarare än pris. Konsulterna som arbetar på företaget är erfarna och passionerade, såju mer komplext och utmanande ett projekt är, desto roligare tycker de att jobbet är.

Read More
ENERGI NYHETER

Viktigt besked om storsatsning på elnäten i norra Sverige

– Vi välkomnar att Svenska kraftnät agerar för att Sverige ska kunna behålla ledartröjan i den gröna om ställningen av industrin som redan pågår här i norra Sverige, säger Joachim Nordin, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bio-oljan med ”lifetimefill” för minskat Co2 avtryck

XOIL Sweden har agenturen för PANOLIN i Sverige, det ledandemärket för högpresterande EAL-Biologiskt nedbrytbar olja. PANOLIN HLP SYNTH har bättre kvalitetoch längre livslängd än någon annan biohydraulolja på marknaden, vilket gör att de flesta kända entreprenadmaskintillverkarna erbjuder PANOLIN fabriksfyllt som tillval.PANOLIN ger dessutom bättre hållbarhet med mindre CO2 avtryck.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Snabba glasbyten när olyckan är framme

Företaget må heta Svenska Bussglas, men det är betydligt mer än bara bussar som bolaget tar sig an. Service är ledordet när Svenska Bussglas med kort varsel rycker ut till olycksdrabbade bussar, bilar, tåg, tunnelbanevagnar och spårvagnar för snabba och noggranna glasbyten.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En lokal och personlig bank för både näringsliv och privatpersoner

Handelsbanken är med ett brett utbud av betalningslösningar och finansiella tjänster för privatpersoner och företag en av Nordens ledande banker. På de lokala bankkontoren erbjuds tjänster och produkter för den närliggande marknaden, något som i allra högsta grad präglar kontoret i Kungälv. Med utgångspunkt från de nya lokalerna i Kongahälla.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Unikt samarbete bygger den smarta digitala arenan

Tillsammans med internationella och nationella partners satsar nu Mora IK, Onsite Sport, Advania och Aruba på en digital plattform som ger en ännu närmare upplevelse av hockeyn, arenan och spelarna. Användarna når plattformen via en app som adderar en helt ny dimension till sporten och ska inspirera andra elitklubbar i.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En blivande Rally-legendar

Mattias Adielsson fyllde 30 i år, men är redan på god väg att bli en rally-legendar. En viktig del av detta är att hitta nya sponsorer, som vill följa med på hans spännande resa. När han inte är ute på banorna, driver Mattias, tillsammans med pappa Mats, Ekebäcks Motor/Autoexperten i.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Traditionell fönsterrenovering med moderna knep

Det ligger i tiden att renovera i stället för att köpa nytt. Det gäller även fönsterbranschen där Fräcka Fönster i Göteborg står för ett intressant koncept. Genom att renovera och återställa både trä- och aluminiumfönster blir resultatet både snyggt, hållbart och kostnadseffektivt. Det blir en vinst för både kunden och.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Säker och snabb åtkomst med reparbete

Ropeteam är ett företag i Göteborg som ägnar sig åt underhåll, inspektioner och liknande arbete på höga höjder. De välutbildade klättrarna når sina arbetsplatser genom att använda sig av rep. Det låter kanske våghalsigt, men är många gånger både säkrare och snabbare än att använda alternativa metoder.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Hoppets förskola banar väg för fossilfritt byggande

Förskolan Hoppet i Göteborg lever verkligen upp till sitt namn. Här har Göteborgs stad genomfört ett pilotprojekt för fossilfri byggnation, ett led i stadens mål att på sikt bli helt klimatneutral. Innovation och nytänk har kantat projektets framfart, från en husgrund i återvunnet glas till väggar av lera och hampa..

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Snabb expansion för bemanningsbolag i transportbranschen

För fem år sedan startade Henrik Lynghammar bemanningsföretaget Prostaff. Idag finns företaget i Torslanda och Staffanstorp och har 30 anställda, varav de flesta är chaufförer. Henrik har inga planer på att sluta expandera. Prostaff är ständigt på jakt efter duktig personal och även bemanningsföretag till salu.

Read More
NYHETER

Atea är världens mest hållbara bolag inom it-tjänster

Atea är det mest hållbara bolaget i kategorin it-tjänster, enligt indexmätningen Global 100 som publiceras av det Torontobaserade researchbolaget Corporate Knights. Detta gör Atea till ledande i branschen och nummer 51 i den totala rankingen.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En framstående samarbetspartner för den globala industrin

Den globala industrin har i Actemium en världsomspännande samarbetspartner beträffande projektering, konstruktion, installation och underhåll av industriella processer. I Sverige fokuserar Actemium på tillverknings- och processindustrin, men är även verksamma inom energisektorn, infrastruktur, vatten och avlopp. Actemium erbjuder professionella tjänster kring allt från projektledning och programmering till el- och instrumentinstallationer.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Det goda ryktet präglar Basims entreprenadfirma

Man kan komma långt med ett gott rykte, det är BABS Entreprenad ett gott exempel på. Basim Aziz och hans medarbetare jobbar med ett stort kvalitetsfokus och lyhördhet inför kundens önskemål när man utför allt från enklare markarbeten till kompletta totalentreprenader för både privatpersoner och företag.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Repor och stenskott kan vara ett minne blott

WTP Dekor sysslar med bildekor av högsta klass. Man utför all typ av dekor, men har specialiserat sig på så kallad carwrapping, vilket innebär att man monterar folier som gerbilen en tillfällig färg, eller förser bilen med PPF, som skyddar mot både repor och stenskott.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Förisolerade fjärrvärmerör ”Made In Sweden”

Fjärrvärmedistributörer har i Powerpipe Systems AB en pålitlig samarbetspartner i arbetet med att skapa en hållbar framtid för oss alla. Powerpipe tillhandahåller driftsäkra rörsystem för fjärrvärmedistribution. Med egen utveckling och tillverkning levererar företaget produkter med minimala värmeförluster och därmed bästa möjliga driftsekonomi för landets energibolag.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Snabb och bra service för lastbilen

Ulrix Orrekulla i Hisings Kärra har specialiserat sig på lastbilar. Företaget har korta väntetider tack vare ett stort kunnande och sin stora hall, som kan hålla upp till fem lastbilar med mindre släp. Under vintern 2021 kom stora mängder snö tidigt på året, vilket ledde till högt tryck för däckbyten.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Smart depåladdning för Göteborgs nya elbussar

Göteborgs stadstrafik ska till år 2030 vara helt elektrifierad. Från och med juni månad får stadens elbussflotta på 180 bussar sällskap av 137 nya elbussar. Dessa ska laddas i depå med hjälp av 50 Terra 124-laddare från ABB.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bygg- och industrisektorns totalleverantör av ställningar, väderskydd och hissar

När bygg-, industri- och infrastruktursektorn i Sverige står inför stora och komplicerade utmaningar är det ofta Libergs som kontaktas. Libergs är en totalleverantörer av ställningar, väderskydd och hissar och erbjuder helhetslösningar – från kalkyl till transport och montage.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Ångpannornas mästare

Joakim Lindqvist är andra generationen som specialiserar sig på ånggeneratorer och ångpannor. Hans pappa hade länge ett företag som sysslade med försäljning medan Joakims företag, Gemar Industri,fokuserar på både service och försäljning.Företaget har agenturen på Clayton ånggeneratorer, som är kända för att vara mycket effektiva.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

I framkant kring dagens och morgondagens ellösningar

Elbranschen utvecklas snabbt och det gäller för branschens aktörer att hänga med. Din Elkontakt i Kungälv AB jobbar med ambitionen att alltid verka i branschens framkant och står för ett koncept som innefattar såväl traditionella elinstallationer som smarta lösningar för framtiden.

Read More
NYHETER

Varannan svensk överväger elbil

En europeisk undersökning genomförd av techbolaget Easypark visar att mer än hälften av svenskarna överväger att skaffa elbil, antingen som sitt nästa bilköp eller i framtiden. Bland befintliga elbilsägare identifieras dock vissa utmaningar kopplat till laddningen av bilen.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Fläckfria måleriinsatser sedan 1936

Trapphus, fasader eller fönsterrenoveringar – Fridströms Måleri AB har inga begränsningar. Det välrenommerade Norrköpingsföretaget har lång erfarenhet av både invändigt och utvändigt måleri, och jobbar enligt devisen att inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

48 procent av storföretagen har en tydlig strategi för molnet

strategi framåt. Flexibilitet och kostnadsbesparingar är de viktigaste drivkrafterna, även om kostnadsbesparingar har en mindre framträdande roll än tidigare. Andra viktiga drivkrafter är ökad innovationshastighet och optimering av IT-baserade aktiviteter. Samtidigt upplevs säkerhet samt lagar och regler som hinder för molnanvändning, men andelen som oroar sig för detta har sjunkit.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Välrenommerad Östgötabyggare 50-årsjubilerar

Med 50 år i branschen finns det kunnande och kompetens så att det räcker och blir över i Byggnads AB Jarledal & Svensson. Den välrenommerade byggfirman åtar sig allt från mindre serviceinsatser till komplett nybyggnation och har sedan starten legat bakom en mängd uppskattade projekt i hemorten Kisa med omnejd.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Missförstånd och förhastade slutsatser i pandemins fotspår

Under pandemin har efterfrågan på större bostäder ökat kraftigt och bostadspriserna har stigit. Det talas ofta om pandemieffekter, men i en ny samhällsbyggnadsrapport av Veidekke pekar analysen snarare på demografiska fakta och en ren återgång till normalläge efter det stora bostadsprisfallet under hösten 2017 och våren 2018.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Plåtbearbetning och hållbarhet kan gå hand i hand

BTT Plåt i Kisa firade 35 år förra året, och visar gång på gång att gammal är äldst. Företaget jobbar ständigt med att effektivisera sina processer. Genom att jobba efter hållbara principer har man inte bara ökat miljömedveten i sina processer, utan har även dubblat omsättningen.

Read More
ENERGI NYHETER

Elbilen splittrar könen – status och miljö viktiga faktorer

Det finns stora demografiska attitydskillnader till elbilar. Det visar en undersökning från Kantar Sifo och Skellefteå Kraft. Fler kvinnor än män kan tänka sig att skaffa en elbil inom fem år, men en stor tveksamhet uppstår om prissubventionerna skulle försvinna.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Ett fullserviceföretag inom anläggnings- och fastighetstjänster

I Norrköping får vi ta del av ett fullserviceföretag med fokus på anläggnings- och fastighetstjänster. Här kombineras lång erfarenhet och bred kompetens med en modern maskinpark, vilket formar ett koncept avseende hållbara lösningar inom energieffektivisering, fastighetsförvaltning, arenaservice och utemiljö.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Serneke vill bygga bort ensamhet

H22 Alone Together är ett forskningsprojekt om framtidens boende med ambitionen att utveckla ett koncept som bygger bort ensamhet. Projektet är en del av den internationella stadsmässan H22 City Expo och drivs gemensamt av Serneke, Lunds universitet, Malmö universitet, Öresundskraft och Helsingborg stad, delvis finansierat genom Vinnova.

Read More
INDUSTRI NYHETER

Stora Enso lanserar unikt koldioxidneutralt kartongsortiment

Performa Light CarbonZero™ by Stora Enso är marknadens första koldioxidneutrala kartongsortiment. Det hjälper Stora Ensos kunder att minska sina klimatavtryck.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

En garant för stabila grunder och stommar i svenska byggprojekt

Kvalitet och effektivitet är ledord i Mikael Moen Bygg AB. Det välrenommerade byggföretaget jobbar med allt från grunder och dränering till stommar och armering, och företräder helhetslösningar, avsett projektens storlek.

Read More
ENERGI NYHETER

Flexibel snabbladdning av elbilar testas i Riksgränsen

Vattenfall Eldistribution vill bidra till att skynda på anslutning av laddinfrastruktur för elbilar. I Riksgränsen har man startat ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ska testa tekniken för flexibel snabbladdning.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Götalands minsta kommun har stora ambitioner

Ydre kommun är den, till invånarantalet, minsta kommunen i Götaland. Frågan är hur länge till den kommer vara det. För den lilla kommunen bygger för att växa. Man har redan gjort stora satsningar på bland annat sina skolor och sitt kulturliv och har ett antal byggprojekt på gång.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Konsumenterna har högre förväntningar på den digitala upplevelsen än handlarna tror

Svenska e-handelsföretag är medvetna om att de behöver anpassa sig för att skapa värde för sina kunder. Samtidigt säger konsumenterna att företagen fortsätter träffa fel.

Read More
NYHETER

Klimatförändringarna ger inget utrymme att sluta sortera

oseriösa plasthandlare påstår sig syssla med plaståtervinning men i stället säljer plasten vidare till aktörer som eldar upp den eller samlar den på soptippar. Tyvärr har insändarskribenten missat en väsentlig aspekt: dokumentären handlar inte om plaståtervinningen i Sverige.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bilverkstaden med kundomhändertagande i fokus

Nymans Bil & Däck har servat Vänersborgsbornas bilar i över trettio år. Man är en så kallad allbilsverkstad, vilket betyder att man kan lösa de flesta problemen på nästan alla bilmärken på marknaden. Företaget har kundomhändertagande i fokus; alla kunder ska känna sig trygga i att de får precis den.

Read More
ENERGI NYHETER

Lägenhetsboende missar solrevolutionen – helt i onödan

Solkraft är en hetare fråga än någonsin. En färsk undersökning från Telge Energi visar att mer än var tredje svensk helst vill ha el från solkraft. Ändå utgör solel mindre än 1 procent av den el som matas in på elnätet i Sverige. I Telge Energis undersökning framkommer att många.

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Miljontals fler livsmedelsförpackningar ska återvinnas med Site Zero

Miljontals livsmedelsförpackningar är gjorda av icke-återvinningsbara plastmaterial som PP-film (mjukplast i polypropen) och laminat. Dessa ökar livsmedlens hållbarhet och minskar matsvinnet. Med Site Zero, och ett nytt samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och tyskägda GRAF, skapas för första gången en återvinningsprocess för PP-film. Med detta öppnas också möjligheten för producenter att.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bredden är spetsen i anrik elfirma

I mer än 70 år har Elektro-Pär för företag och invånare i och kring Ödeshög varit synonymt med professionella elinstallationer. Företaget jobbar härutöver med allt från belysning, datanätverk och laddstolpar till luftvärmepumpar och solceller, och driver dessutom två butiker med breda sortiment.

Read More
INDUSTRI NYHETER

SKF i samarbete för att påskynda utvecklingen av fossilfritt lagerstål

SKF stödjer utvecklingen av fossilfritt lagerstål genom ett samarbete med Luleå tekniska universitets initiativ CH2ESS. Som en del av samarbetet kommer SKF att delta i och finansiera forskning inom vätgasanvändning i industriprocesser och energisystem för att påskynda omställningen av fossilfri tillverkning av lagerstål.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

PRC går som tåget!

Parts & Rail Consulting startades för att man såg att det fanns ett behov av