juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Ångpannornas mästare

Joakim Lindqvist på Gemar Industri mekar med ångpanna.

Joakim Lindqvist är andra generationen som specialiserar sig på ånggeneratorer och ångpannor. Hans pappa hade länge ett företag som sysslade med försäljning medan Joakims företag, Gemar Industri,fokuserar på både service och försäljning.Företaget har agenturen på Clayton ånggeneratorer, som är kända för att vara mycket effektiva.

1993 startade Ingemar Nilssonett företag som sålde ånggeneratorer till shippingindustrin. Hans son, Joakim Lindqvist, började jobba som servicetekniker inom branschen 2013och blev därmed andra generationen att syssla med dessa maskiner. 2019 startade Joakim sitt eget företag, Gemar Industri, som sysslar med både serviceoch försäljning. Det är ett familjeföretag, då Joakims syster, Emma, ochpappa Ingemar även är med i företaget.
– Jag valde att styra om lite från shipping till industrin och livsmedelsbranschen. Vi har dock kvar gamla kunder, som kustbevakningen och svenska marinen, säger Joakim.

Ånggeneratorer och ångpannor
Det finns två delar inom ångteknik som Gemar Industri sysslar med. Dels finns det ånggeneratorer, som används om brukaren är i behov av snabb tillverkning av ånga.Denna lösning är väldigt effektiv då man inte behöver värma samma volym med vatten som med en traditionell ångpanna. Kompaktheten är även en omtyckt lösning, då platsbrist ofta är ett vanligt problem inom shippingindustrin. Dessa kan eldas på olja, gas och miljöbränsle, såsom HVO.På landsidan är det vanligare att använda sig av en vanlig ångpanna.Där finns även lösningen att använda sig av el istället för ett fossiltbränsle.Ånga har många användningsområden, exempelvis tvättning av stora tankar och uppvärmning. Gekås använder ångan för attångstryka stora volymer kläder innan de går ut till kunderna. Volvo använder ånga till sina klimatanläggningar och att fukta rummen med. Bryggerier använder sig av ångpannor vid bryggandet. Detta är bara några exempel på ånggeneratorers användningsområden. Ångpannen Osby Parca är en svensktillverkad ångpanna, som Joakim utförservice på i stort sett hela landet.
– Ångan kan användas till många olika saker som man kanske inte tänker på, säger Joakim, som ofta har fullt upp med sina serviceuppdrag.

Agentur
Gemar Industri sysslar främst med service på olika ånggeneratorer och ångpannor. Man sysslar dock fortfarande en del med försäljning. Företaget har agenturen på Clayton ånggeneratorer, som är en extremt kompakt generatorpå grund av sin låga vattenvolym, som dessutom är väldigt effektiv. Den tillhandahåller cirka entiondel så mycket vatten somen vanlig ångpanna. Joakim är lite av en entreprenör. Han vill dels expandera på service-sidan, men drömmer också om egentillverkning av ånggeneratorer och ångpannor.
– Jag ser en stor utvecklingspotential i framtiden. Jag älskar försäljningsbiten med kundkontakt, men även möjligheten att arbeta med händerna,säger Joakim.

Brist på servicetekniker
En stor del av expansionsplanerna är att anställa fler servicetekniker. Det råder stor brist på servicetekniker inom Gemar Industris nischade bransch, så idag jobbar man ofta ihop med sina få konkurrenter, som är mer som samarbetspartners.
– Nyfikna servicetekniker är välkomna att söka sig hit. Det är ett roligt, omväxlande och utmanande yrke, säger Joakim.

Intervju: Lars Nordin
Text: Andreas Ziegler