maj 24, 2024
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Nytt samarbete ska ge mer hållbara datacenter

För att driva IT-branschen i rätt riktning och skynda på utvecklingen av mer hållbara datacenter, presenterar TCO Development, organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified, ett nytt internationellt samarbete med Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA).

Mer än någonsin tidigare är datacenter kopplade till riskfrågor och affärskontinuitet – prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Behovet ökar och fler datacenter behövs. Därför växer också den negativa miljöpåverkan snabbt. För att bidra till att lösa utmaningarna utökade TCO Development nyligen hållbarhetscertifieringen TCO Certified till att omfatta även datacenterprodukter; nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar. En ny generation av certifieringen lanserades i slutet av förra året, med uppdateringar och förändringar inom flera kravområden med fokus på säkrare kemikalier, fler cirkulära lösningar, bättre socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och förbättrad transparens.

Viktigt steg
Tillkännagivandet av TCO Developments medlemskap i Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), är ett viktigt steg för att stödja utvecklingen mot mer hållbara datacenterlösningar och hjälpa företag att välja och köpa in IT-produkter på ett ansvarsfullt sätt.
– Vår vision är att servrar, datalagringsprodukter och nätverksutrustning, liksom alla andra IT-produkter, ska ha en miljömässigt och socialt ansvarsfull livscykel. Vi är väl medvetna om att vi inte kan uppnå detta på egen hand. Genom att arbeta tillsammans med medlemmarna i SDIA kan vi bli ännu effektivare i arbetet med att minska den negativa miljöpåverkan IT-produkter har och minimera elavfall. Tillsammans med inköpare som efterfrågar mer hållbara datacenterprodukter kan vi driva IT-branschen i rätt riktning, förklarar Andreas Nobell, Development Manager på TCO Development.

Stort intresse
– Med TCO Development utökar SDIA sin medlemsbas mer mot certifiering, ett kritiskt område i arbetet med att ta fram objektiva standarder för vad som är hållbart. Detta är särskilt viktigt när det kommer till vårt arbete med det digitala koldioxidavtrycket. Jag är väldigt glad över att välkomna en välkänd organisation som TCO Development till SDIA, säger Daan Terpstra, CEO på SDIA.
Inköpare inkluderar i allt större utsträckning hållbarhetskriterier i upphandlingar och det finns ett stort intresse för TCO Certified från IT-branschen. Samarbeten med organisationer som SDIA kommer att bidra till att snabba på framstegen mot hållbara IT-produkter.

Källa: TCO Development