juni 15, 2024

Smartare rörrenovering med Proline-metoden

Varumärket Proline är för många synonymt med relining i branschens framkant. I Proline Group använder man sig av moderna metoder när man renoverar och reparerar dag- och spillvattenledningar, vilket innebär en både snabb, flexibel och kostnadseffektiv lösning för såväl boende som fastighetsägare.

Idén till metoden med renovering av dag- och spillvattenledningar med hjälp av plast föddes 1989 i Gävle. 1995 genomfördes det första projektet och Proline Group har sedan dess utvecklats till en marknadsledande aktör beträffande rörrenovering i fastigheter. Verksamheten är uppdelad i fyra regioner, varav region Syd, vilken innefattar Skåne och Blekinge, verkar under ledning av VD:n Einar Jönsson. Han berättar att företaget utför relining och rörinspektioner i alla typer av avloppsrör.
– Vi renoverar rören i stället för att byta ut dem, vilket gör att vi slipper riva upp väggar och golv. I stället bygger vi ett nytt självbärande rör inuti det befintliga. Det kan handla om såväl förebyggande åtgärder av kompletta avloppssystem som punktinsatser när ett läckage har uppstått i enstaka rör, berättar Einar Jönsson.

Vägvinnande metoder
Relining inleds med en rengöring med ett roterande verktyg, innan inspektion äger rum, varpå alla avvikelser dokumenteras. Därefter jobbar Proline med två olika metoder: den egenutvecklade Proline-metoden, vilket innebär att rören förses med flera lager polyesterplast på sammanlagt tre till fem millimeter, samt Prosoc-metoden då ett flexibelt foder i form av en ”strumpa” av polyesterfiber monteras i befintliga rör. Proline-metoden härdar mellan applikation av lager, och strumpan trycksätts och härdas. Einar Jönsson ser flera fördelar med dessa metoder i jämförelse med traditionella stambyten.
– Till att börja med handlar våra insatser om att förebygga läckage som orsakar dyra kostnader för fastighetsägarna. I det avseendet är våra metoder ytterst hållbara, tester visar att relinade rör kan hålla i 50 år, säger han och fortsätter:
– Relining är också kostnadseffektivt, orsakar liten störning för boende som i regel kan bo kvar under arbetets gång, och genererar väldigt lite avfall jämfört med traditionella stambyten.

Bidrar till återväxten
Einar betonar den familjära känslan som, trots dess storlek, finns i företaget.
– Vi värnar om och bryr oss om personalen. Det finns i regel en familj bakom varje medarbetare, och det är viktigt att den biten fungerar för att det även ska funka på jobbet, understryker Einar Jönsson.
Han betonar i sammanhanget också vikten av återväxt och kompetensförsörjning i branschen, där Proline gör vad de kan för att dra sitt strå till stacken.
– Vi utbildar på egen hand och låter lärlingar arbeta sida vid sida med erfarna personer. För att lyckas i det här yrket krävs både ett tekniskt intresse och social kompetens. Detta är ett hantverk och man träffar dessutom mycket folk eftersom vi dagligen arbetar i människors bostäder, påpekar Einar.
Under senare år har det startats ett antal skolor i Skåne med utbildningar inom just reling, något som Einar ser som mycket positivt.
– Vi skulle mycket väl kunna tänka oss att ta in praktikanter. I den bästa av världar genererar det tillsvidareanställningar.

Tydliga ambitioner
Einar Jönsson har tydliga ambitioner. Han vill att Proline ska vara marknadsledande inom sitt gebit och kundernas självklara val. Bra jobb och en hög servicenivå är vägen dit.
– Vår personal är också våra säljare. Är de duktiga, noggranna och gör bra ifrån sig ger det ringar på vattnet, säger Einar och berättar avslutningsvis att Proline har en stark ägare i Lifco, vilket ger ekonomiska muskler för framtida investeringar.
– Det finns en bra grund att bygga vidare på, men det gäller att förvalta möjligheterna.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson