december 9, 2023
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Fler än hälften av svenskarna oroar sig inför vinterns elpriser

Under sommaren har rekordlåga elpriser noterats, samtidigt oroar sig hela 56 procent av svenskarna för att förra vinterns höga prisnivåer ska komma tillbaka i år. Det visar en undersökning från elhandelsbolaget Nordic Green Energy.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Statistik visar: Fler än hälften tror att kyla kostar mer än värme

Skenande elpriser och ökat fokus på energieffektivisering tycks ha eldat på en seglivad myt om att det kostar mer än det smakar att kyla ner sitt hem. Något som bekräftas i den enkät som frånluftsvärmepumpsföretaget ComfortZone tillställde svenskar boende i villa där fler än hälften instämde i att kylning drar.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Ett växande problem att hitta bränsle till fjärrvärmen

Omvärldsläget med krig och skenande inflation har skapat en utmanande situation för fjärrvärmebranschen. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett minskat utbud på bränslen från Europa, vilket har drivit upp priserna kraftigt. Tillsammans med fördyrade fraktkostnaderna pressar det branschen.

Read More
ÅTERPUBLICERAT NYHETER PRESSRELEASER

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion från både kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

65 procent av Sveriges chefer har uppmuntrats att elspara på jobbet

De höga elpriserna har varit tuffa för många företag i landet och för ett tag sedan trädde lagen om förfarande för elstöd till företag i kraft. En majoritet av svenska chefer uppger nu att de uppmuntrats att spara energi på jobbet. Det visar en undersökning av Nordic Green Energy.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Vattenfall planerar för ny vattenkraft i Sverige

Vattenfall planerar för första gången på mer än tolv år att bygga ny vattenkraft på fyra platser i Sverige där vattenkraft redan finns, förutsatt att investeringsbeslut fattas. Det handlar om potentiella miljardinvesteringar som sammantaget kan tillföra 720 MW. Det är nästan lika mycket kapacitet som Vattenfalls största vattenkraftstation Harsprånget (818.

Read More
ÅTERPUBLICERAT IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Affärsutvecklare Lotta Wibeck:”Byggbranschen måste våga tänka annorlunda och göra förändringar för att bli mer effektiv och smart”

Varför går digitaliseringen inom byggbranschen så långsamt och hur kan digitaliserade lösningar skapa smartare byggarbetsplatser? Lotta Wibeck, affärsutvecklare och projektledare, menar att gamla sätt att tänka är det största hindret för byggbranschens digitalisering och modernisering av affärsprocesser. – Det handlar om att se det långsiktiga värdet av investeringar och innovativa.

Read More
ÅTERPUBLICERAT BYGG & FASTIGHET NYHETER

Stöd i projektering effektiviserar offentliga byggprojekt

Kravet på säkerhet, tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet väger tungt i offentliga sektorn. Det gäller både vid nybyggnation och ombyggnad där små missar i projektet kan få kostsamma konsekvenser. – Att samarbeta med säkerhetsexperter tidigt i projekteringsfasen är en viktig nyckel till framgång, menar Anders Sandgren, Business Developer Specifications på dormakaba.

Read More
ÅTERPUBLICERAT BYGG & FASTIGHET NYHETER

Flera åtgärder krävs för att öka andelen kvinnor i installationsbranschen

Nyligen publicerades Byggcheferna sitt årliga Machoindex där de konstaterade att mycket lite har hänt vad gäller machokulturen i byggsektorn de senaste tre åren. En kultur tar tid att förändra, men att arbeta för en ökad inkludering och fler kvinnor i branschen – det kan alla göra här och nu.

Read More
ÅTERPUBLICERAT BYGG & FASTIGHET NYHETER

NCC:s säkerhetsarbete minskar antalet olyckor

Sedan 2018 har antalet allvarliga olyckor och incidenter minskat med 38 procent på NCC, vilket tydligt visar att koncernens systematiska säkerhetsarbete ger resultat. För tolfte året i rad arrangeras idag Awareness day på NCC:s samtliga arbetsplatser för att fokusera på hälsa och säkerhet.

Read More