maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Breda satsningar i Vellinge kommun

Vellinge kommun växer stadigt och det är målmedvetna satsningar på flera olika plan som ligger bakom den positiva utvecklingen. I Vellinge kommun jobbar man aktivt i syfte att både stärka befintliga företag och locka nya etableringar till regionen.
– Vi ska vara ett stöd och en möjliggörare för företagen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Vellinge kommun i södra Skåne har drygt 37 000 invånare och företräder ett brett näringsliv med företag, inte minst småföretag, i olika branscher. Här råder, menar kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler, ett starkt entreprenörskap.
– Vi vill vara tydliga med att vi gillar företag och företagare, men det är en sak att säga det, en annan att visa det. Vi har jobbat aktivt med att nätverka och föra dialog med företagare, dels för att synliggöra dem, dels för att kunna tillgodose deras behov och få dem att stanna kvar och växa, säger Carina.
Hon betonar vikten av att det ska vara lätt att driva företag i Vellinge kommun.
– Det ska vara ett bra bemötande från kommunens sida och det ska till exempel vara smidigt att erhålla bygglov och andra tillstånd. Det är något vi behöver jobba vidare med. Man kanske inte alltid får exakt det man vill, det finns ju detaljplaner och så vidare att förhålla sig till, men vi ska inte upplevas som en myndighet med jobbiga rutiner, utan vara ett stöd och en möjliggörare för företagen. Och vi ska aldrig konkurrera med det privata, understryker Carina Wutzler.

Ny etableringsmark
Carina menar att mycket handlar om att möjliggöra företagsetableringar. Kommunen har nyligen antagit en detaljplan och börjat sälja mark för företagsparken Västervångs företagsby.
– Det är många som efterfrågar etableringsmark, men en detaljplan tar lång tid. Precis när allt var färdigt kom lågkonjunkturen, då blir företagen lite försiktiga, men vi upplever att efterfrågan är stor och att placeringen är bra, säger Carina Wutzler.
Kommunen arrangerar också frukostträffar för traktens alla företagare där Carina själv alltid deltar och berättar om vad som är på gång i kommunen.
– Det kan handla om allt möjligt. Det som händer i kommunen påverkar företagens verksamhet. Vi försöker genomföra så många företagsbesök vi kan.

Inflyttningen ökar
Carina Wutzler, som bott i Vellinge i hela sitt liv, berättar att hon alltid har haft ett stort samhällsintresse.
– Jag växte upp i en familj där min pappa varit politiskt aktiv. När jag började engagera mig var jag fast, det blir som en livsstil, man drivs av att utveckla och vilja vara med och driva Vellinge framåt, säger Carina som uppskattar mötet med människor och att vara en del av utvecklingen av lokalsamhället.
– Ibland blir vissa processer lite väl långa, men när man ser att det ger resultat känns det väldigt roligt.
Hon nämner sedan att kommunen har jobbat mycket med trygghetsfrågor, något som många lyfte fram i näringslivsrankingen.
– Det är en stor nationell fråga, men här i Vellinge har vi varit relativt förskonade från brott. För oss handlar det mycket om förebyggande arbete, säger Carina Wutzler.
Hon framhåller också kommunens geografiska läge som är attraktivt för både boende och näringsidkare. Det uttalade målet är en ökning av invånarantalet med en procent per år.
– Vi upplever att allt fler vill flytta hit. Här finns till exempel en skola i toppklass och vi planerar för byggande av både bostadsrätter och flerfamiljshus. Samtidigt är det viktigt att vi jobbar aktivt med attraktiva livsmiljöer, vilket inkluderar skola, rekreation, fritid, samt ett brett och aktivt föreningsliv. Ett annat viktigt område är centrumutveckling, vi vill forma ett levande samhälle, säger Carina Wutzler.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson