juni 15, 2024

Kvalitet och struktur är avgörande

Det gamla Västeråsföretaget Nordiska Byggkoncept AB, mer känt som Nordikon, har ett mycket starkt fokus på kvalitet och struktur i alla led. Det börjar med certifieringar och kvalitetssystem och fortsätter ända ner till underentreprenörerna. Detta fokus på ordning och reda har lett till att man ofta inleder en relation med en kund med att erbjuda byggservice. När det sedan är dags för en större entreprenad, blir Nordikon ofta anlitade även i detta syfte.

Nordiska Byggkoncept AB bildades 1987 genom sammanslagningen av två företag. I början sysslade företaget med byggservice och plåt. I takt med att byggdelen av företaget växte avvecklade man plåtdelen. Idag sysslar företaget med både byggservice och entreprenadverksamhet. Verksamheten har fortsatt att utvecklas genom åren.
– Trots att vi är färre medarbetare på företaget idag än när jag började här för åtta år sedan, så har vi växt rent ekonomiskt. Vi tar in större affärer och hyr in den expertis som vi inte har in-house. Vår filosofi är att resurser som vi använder varje dag och i varje projekt skall vi ha egen personal för medan vi hyr in andra resurser vid behov, berättar Jesper Forsberg, som är VD och delägare i företaget.

De andra två delägarna är Anders Blomqvist, som kom in i verksamheten 2015, ungefär samtidigt som Jesper, och Hans Görjevik, som har varit verksam i företaget sedan 1994. Bolaget genomförde ett generationsskifte 2018–2021 där grundarna till bolaget växlades ut. Man har alltid arbetat väldigt medvetet med sin strategi, i vilken det lokala fokuset är centralt.
– Vi har kontor i Västerås och Enköping. Vi har en stark lokal förankring och strävar efter att hålla oss inom en radie på 7 mil. Det ger oss bättre kontroll över våra projekt och stärker våra relationer med beställarna, säger Jesper.

Byggservice och entreprenader
En annan viktig del av den långsiktiga strategin är att satsa på kvalitet och ordning och reda i alla led. Detta börjar med ett certifierat kvalitetssystem.
– Sedan 2018 är vi certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt branschorganisationen Byggföretagens BKMA. Det strukturerade ledningssystemet ger oss ordning och reda i våra projekt. Ordning och reda är A och O, säger Jesper.

Nordikon ställer även höga krav på sina underentreprenörer. Jesper betonar att detta inte handlar om att styra och ställa, utan att på ett tydligt sätt förmedla beställarens krav och bereda arbeten så att alla vet vad de ska göra och vad som förväntas av dem.
– Vi planerar och förbereder varje del i en större entreprenad noggrant för att säkerställa framgång, säger Jesper.

Vid upphandling av underentreprenörer blir det också mer och mer viktigt att säkerställa ekonomisk stabilitet hos dem dels innan kontraktstecknande. men även fortsatt hela projektet igenom för att både Nordikon och beställaren inte ska drabbas av eventuella konkurser.

Små projekt leder till stora projekt
Nordikon har delat upp sin verksamhet i två områden: byggservice och entreprenad. Tack vare sitt starka fokus på kvalitet, är byggservice ofta som en dörröppnare.
– Mindre uppdrag leder till förtroende för större entreprenader, säger Jesper.

Jesper berättar lite om två större projekt som Nordikon har arbetat med:
– Ett av våra mer framstående projekt är Widenska Gymnasiet, där vi vann uppdraget genom att hjälpa vår beställare med en konkurrenskraftig kalkyl som omvandlades till en vinnande hyresoffert till Västerås stad, berättar Jesper.

Ett annat större projekt som man nyligen slutfört är byggentreprenaden vid ombyggnaden av Kristiansborgsbadet i Västerås.
– Genom partnerskap med fastighetsbolag kommer vi tidigt in i byggfasen och stöttar med inventering och förberedande arbete, säger Jesper.

När vi frågar Jesper om Nordikons framtid, berättar han att man fortsatt prioriterar att utvecklas med lokala kunder.
– Just att vara ett lokalt och privatägt företag tror vi kommer vara en stor fördel framöver. Allt fler bolag går upp i större koncerner, på gott och ont, men vi tror på vårt upplägg och den personliga relation man får med sina beställare. För oss handlar företagandet om ständig utveckling och anpassning till marknadens förutsättningar. Det är både det roligaste och det mest utmanande i arbetet avslutar Jesper.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler