juni 15, 2024

De verkar i och för frisk luft

Samon är en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av gaslarm för att säkerställa trygg och effektiv kylning, särskilt inom livsmedelssektorn. Företaget har ett åtagande för hållbarhet och ansvarsfull tillverkning, vilket bland annat reflekteras av användandet av hållbara energilösningar och en hög ranking bland Sveriges arbetsplatser. Företaget har en mycket god tillväxt och tillverkar i dagsläget cirka 50 000 detektorer årligen.

Samon AB grundades 1990 och har haft sin nuvarande form sedan 2005. Företaget är en del av Safe Monitoring Grup AB och har genomgått en imponerande tillväxtresa. Från att ha varit ett fristående bolag med 14 anställda, har man nu expanderat till 37 medarbetare och en stark global närvaro.
– Vi strävar efter att vara den ledande gruppen för rökgasdetektorer i Europa. Vårt fokus är att erbjuda innovativa lösningar och högkvalitativa produkter för kylindustrin, särskilt inom livsmedelssektorn, berättar Alexander Larsson, som är VD för både Samon AB och Safe Monitoring Group AB.

Alexander har en bakgrund som civilingenjör och har bland annat en framgångsrik karriär inom ABB på CV:t. Han har bred kompetens och erfarenhet inom teknik och företagsledning.
– Min passion för det internationella arbetet och möjligheten att driva tillväxt var avgörande faktorer när jag tog över VD-rollen för Samon 2021, berättar Alexander.

Frisk luft
Samons verksamhet kretsar kring att adressera en specifik aspekt av de miljöutmaningar världen står inför; gasläckage inom kylindustrin. En central del av företagets verksamhet är dess åtagande för hållbarhet och ansvarsfull tillverkning.
– Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att kompensera för våra utsläpp och främja användningen av energilösningar som solceller och elbilar. Vi är även stolta över att vara en av de bästa arbetsplatserna i Sverige, vår ranking vittnar om vårt engagemang för våra medarbetare, säger Alexander.

Samons verksamhet skulle kunna sägas handla om att säkerställa att luften hålls fri från föroreningar, att den hålls frisk. Detta är även en viktig aspekt i produktionen och anledningen till att man har förlagt sin verksamhet till Vellinge, en mindre kommun mellan Malmö och Trelleborg.
– Vi kalibrerar våra detektorer i friskluftsmiljö. Luften här är tillräckligt frisk för att vi ska kunna använda den till det utan att behöva behandla den, även om vi kontinuerligt mäter luftkvalitén för att säkerställa detta, säger Alexander.

Stark tillväxt
Samon har fortsatt god tillväxt. Alexander ger oss en djupare inblick i de faktorer som ligger bakom den goda tillväxten.
– En bidragande orsak bakom vår tillväxt är ägarstrukturen private equity. Grundaren är delägare och har sålt majoriteten till ett private equity-företag som heter Alder. Vi har ett professionellt ägande, där man får fantastiska möjligheter att kunna fokusera på att utveckla företaget, samtidigt som man vågar ta större kalkylerade risker, säger Alexander.

Innovation, aggressiv marknadsföring och ett starkt engagemang för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar åt kunderna är exempel på andra faktorer som ligger bakom den goda tillväxten.
– Vi är på en resa och ser fram emot att driva utvecklingen inom gasdetektering och bidra till en mer hållbar och säker kylindustri, säger Alexander avslutningsvis.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler