juli 19, 2024

Utbildningar utformade efter framtidens behov

Malmö Yrkeshögskola erbjuder utbildningar som inte bara är utformade efter näringslivets nuvarande behov, utan även efter framtidens behov. Man tror starkt på att hjälpa yrkesaktiva personer från olika branscher att utveckla sin kompetens och förändra sina respektive branscher inifrån. Man erbjuder bland annat apputbildningar och utbildningar relaterade till AI.

Claes Magnusson har alltid haft ett brinnande intresse för utbildningar. Tillsammans med sin familj har han tidigare varit delägare i bland annat Academedia och har även drivit ett utbildningsföretag som hette Macmeckarna, som erbjöd utbildningar inom det grafiska området. 2010 startade han upp Malmö Yrkeshögskola tillsammans med sin fru och några tidigare kollegor. Han tror starkt på yrkeshögskolornas potential att bidra till näringslivet och samhället.
– Alla uppdrag styrs av näringslivet. Det gillar jag, för då blir det alltid väldigt relevant. Om näringslivet får vara med och bestämma hur utbildningarna ska utformas vore det konstigt om de inte vill anställa eleverna efter de avslutat sina studier, säger Claes.

Framtidens utbildningar
Malmö Yrkeshögskola satsar mycket på att anpassa sina utbildningar efter dagens ökade efterfrågan på kompetens relaterade till digitaliseringen. I dagsläget har man till exempel en apputbildning. Man erbjuder även utbildningar relaterade till AI, gränssnittsdesign och Apple Vision Pro.
– De som håller utbildningarna kommer direkt från arbetslivet och är experter på sina områden, säger Claes.

På Malmö Yrkeshögskola vill man ta det ett steg längre; istället för att fokusera på dagens behov, vill man fokusera på morgondagens behov.
– Nu har vi sökt 11 kurser och kommer söka 4 program. Sedan får vi se vad som går igenom, men utbudet förändras och uppdateras hela tiden, säger Claes.

Kompetensutveckling
Många av eleverna som går utbildningar på Malmö Yrkeshögskola startar upp bolag efter avslutade studier. Detta underlättas av att skolan ligger i Malmö Incubator (Minc) och har samarbeten med Media Evolution, Mindpark, Ideon Science, Foo cafe, Drivhuset och Lunds nyföretagarcentrum. De flesta företag som startas upp är små sådana.
– Småföretagare i Sverige anställer fyra av fem personer, så det är jätteviktigt, säger Claes.

På Malmö Yrkeshögskola tror man starkt på att utbilda personer som redan är verksamma inom en bransch, personer som vill bygga på med kompetens för att sedan förändra branschen inifrån.
– Vi hade en studerande vid namn Ove Klintman, som var förskolepedagog. Han ville lära sig göra appar. Efter utbildningen startade han, tillsammans med tre andra elever, ett bolag som heter Tyra. De skapade en fantastisk app för att digitalisera förskolors kommunikation. Eftersom han hade erfarenhet av branschen, visste han vad föräldrar och pedagoger vill ha. Bolaget såldes för ett tag sedan till en väldigt stor aktör. Kan man ta en yrkesperson och lära denne ny teknik, blir det oftast väldigt bra, berättar Claes.

Claes avslutar intervjun med att betona vikten av en bred kompetensutveckling.
– Det pratas mycket om up-skill och re-skill. Det är bra om man utvecklar sig hela tiden, så att man blir multi-skilled. På sikt gör det att vi kommer ha ett välutbildat näringsliv inom ny teknik. Man kan ta kontakt med oss om man har idéer eller tankar kring nya utbildningar som behövs, avslutar Claes.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler