juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

En stöttepelare för Göteborgs fordonsindustri

Aptio Group Sweden drog igång sin verksamhet i Göteborg 2020. Här stöttar man framför allt fordonsindustrin med konsulttjänster. Alla konsulter har minst tio års erfarenhet och får full uppbackning av sin organisation under sina uppdrag. Just nu jobbar verksamheten i Göteborg med att även etablera sig inom Life Science. Det första steget i denna utveckling var att flytta en del av verksamheten till GoCo Office Hub.

Aptio Group Sweden är ett konsultbolag som erbjuder expertkunskaper inom Quality & Compliance till reglerade industrier som måste följa branschspecifika eller regulatoriska krav. Företaget grundades 2017 och finns idag i Malmö, Lund, Göteborg och Hillerød i Danmark. Förra året etablerade man ett kontor även i Schweiz. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden, som består av Pharma, Medtech och fordonsindustrin. Affärsidén bygger på att man ska hjälpa reglerade industrier med lösningar med deras ofta komplexa utmaningar och högställda kvalitetskrav och regulatoriska krav. Därför har Aptio Group som policy att inte anställa konsulter som har mindre än tio års erfarenhet.
– Vi skiljer oss lite i vårt sätt att arbeta. En del andra konsultbolag lägger över hela ansvaret för ett uppdrag på sina konsulter. Vi stöttar våra konsulter genom hela processen, berättar Ali Kazemi, som var med och grundade kontoret i Göteborg 2020.

Aptio Groups arbetssätt gör att både kunderna och konsulterna kan känna sig trygga genom hela processen. Konsulterna vet att de alltid kan få hjälp om de skulle behöva det medan kunderna alltid får indirekt tillgång till Aptio Groups samlade kompetens och erfarenhet istället för endast en enskild konsults.

Göteborg
Kontoret i Göteborg, som ligger mitt i teknikklustret på Lindholmen, öppnades för att man såg möjligheter i att stötta fordonsindustrin i området. Inom fordonsindustrin jobbar Aptio Group med alla frågor som rör kvalitet, certifieringar och överensstämmelse med nationella och internationella standarder genom produktens hela livscykel, från produktframtagning och produktion till eftermarknad.
– Vi vill inte bara bemanna våra kunders organisationer, utan tar gärna ett helhetsansvar och löser alla tänkbara problem åt kunderna, berättar Ali.

Life Science
I Göteborg har Aptio Group alltså främst jobbat mot fordonsindustrin hittills. Men nu har man även börjat stötta företag inom Life Science-sektorn. I ett första steg har man flyttat en del av sin verksamhet till GoCo Office Hub, vars syfte är att satsa på att skapa en mötesplats för samarbete och utbyte mellan företag och akademin. Detta är en del av storsatsningen på Life Science i Västra Götaland, vilket har resulterat i GoCo Health Innovation City, ett nytt center i Göteborg.
– Det ska bli ett kluster som jobbar mot Life Science-sektorn. Här kommer vi vara inblandade med samma typ av tjänster som experterna nere i region Syd och Danmark jobbar med. Det kommer handla mycket om kvalitet och compliance och konceptlösningar som riktar sig mot startup-företag, berättar Ali.

Aptio Group i Göteborg kommer alltså snart ha ytterligare ett ben att stå på.
– Vi håller just nu på att anställa en direktör för detta verksamhetsben, avslutar Ali.

Intervju: Oscar Johansson
Text: Andreas Ziegler