juli 19, 2024

Bots i Göteborg är ett konsultbolag som sysslar med smart automation, det vill säga att, med hjälp av olika tekniska lösningar, automatisera manuella och repetitiva processer, oftast inom de administrativa delarna av ett bolag. Under åren som bolaget har varit verksamt har man även insett att det finns möjligheter till standardiserade lösningar. Bolaget har ambitioner att under våren 2023 lansera ett antal av dessa som SaaS-tjänster.

Claesson & Partners och Vink är två management consulting-bolag i Göteborg och Stockholm som såg ett växande behov av att effektivisera processer via automation. I syfte att komplettera sina befintliga erbjudanden inom processutveckling startade man 2018 gemensamt det nya bolaget Bots.
– Bots jobbar inom ett väldigt intressant område och drivs av människor med ett starkt entreprenöriellt driv samtidigt som Bots verkar inom en bransch med hög tillväxttakt, vilket gör att det finns mycket potential i det här företaget, berättar Patrik Tillman, som tillträdde som VD på Bots under hösten 2022.

Smart automation
Bots arbetar brett inom ett flertal branscher, exempelvis fastighetsbranschen, bankbranschen, försäkringsbranschen och även inom offentlig sektor.
– Vi kan egentligen jobba inom vilken bransch som helst. Så länge det finns manuella eller repetitiva moment som behöver automatiseras, kan vi hjälpa till, säger Patrik.

Genom att automatisera dessa processer frigör man tid för medarbetare, som kan lägga mer tid på värdeskapande aktiviteter.
– Ett exempel kan vara en business controller, som kan lägga huvuddelen av sin arbetstid på att utföra faktiska analyser istället för att samla in och sammanställa information. Man blir mer effektiv som medarbetare, vilket i förlängningen gör organisationen mer effektiv, förklarar Patrik.

Smart automation som term innefattar ett brett spektrum av tekniker. Bots utvecklar automation med merparten av dessa tekniker. Robotic Process Automation (RPA) är en av dessa. Som många som jobbar inom IT-branschen har Patrik en förmåga att förklara komplicerade termer med en enkel metafor. Han liknar de olika lösningarna vid ”island hopping”:
– Traditionella integrationer är robusta och klarar stora volymer, men tar ofta lång tid att bygga och innebär en relativt stor investering. RPA må kanske inte vara lika robust, men är ett mycket snabbare tillvägagångssätt att uppnå samma mål. Det kan jämföras med att färdas mellan öar. De traditionella integrationerna kan liknas vid att bygga en bro, som tar längre tid att utveckla och bygga och innebär en stor investering. RPA kan liknas vid att ta sig runt mellan öarna med en båt. Det kostar inte lika mycket och går snabbare, men är inte lika robust och kan oftast inte hantera lika stora volymer.

Standardlösningar (SaaS)
Bots har märkt att det finns ett väldigt stort behov av smart automation på marknaden. Många av de lösningar man skapar för sina kunder har dessutom väldigt många gemensamma komponenter. Därför har man nu tagit fram standardlösningar, så kallade Software as a service (SaaS), som kommer lanseras under våren.
– Hittills har vi gjort många kundspecifika lösningar, där vi även tar hand om service och underhåll. Ofta handlar det om större organisationer. Små och medelstora företag delar dock många av de större företagens behov. Så vi tror att SaaS-lösningar kan komma de flesta företag och även offentlig sektor till nytta, säger Patrik.

Den bransch som Bots verkar inom växer väldigt snabbt. Man har satt upp långsiktiga strategier för tillväxt samtidigt som man eftersträvar att fortsätta vara en stabil partner, som inte gör avkall på lönsamhet.
– För att lyckas är vi beroende av våra duktiga medarbetare. Vi vill skapa en kultur där man ser fram mot att gå till jobbet. Och då handlar det inte alltid om rena arbetsuppgifter. Det handlar även om personlig utveckling, innovation och sociala aktiviteter, säger Patrik.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler