juli 19, 2024

Hur ser ett gott företagsklimat ut egentligen?

Företagarna är en partipolitiskt obunden intresseorganisation som ägs av sina 60 000 medlemmar, som tillsammans har över 800 000 anställda. Organisationen arbetar på lokal, regional och nationell nivå för att påverka bland annat i frågor som regelförenkling, arbetsmarknadspolitik och skattepolitik. Kortfattat kan man säga att de arbetar för ett gott företagsklimat som gagnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Företagarna är en företagarorganisation med gamla anor. Organisationen är resultatet av ett antal sammanslagningar. Somliga av lokalföreningarna har funnits i över 250 år, men den större organisationen tog form 1905 och hade då sitt ursprung i Sveriges Hantverkarorganisation. Organisation som den ser ut idag bildades 1990 genom en sammanslagning av Företagarförbundet och Småföretagens Riksorganisation och kallades inledningsvis för Företagarnas Riksorganisation. 2004 kortade man ner namnet till Företagarna.
– Vi är en medlemsägd intresseorganisation. Vi har en ganska fri roll, är ständigt i opposition. Det är en ganska härlig roll, för vi kan vara fria i debatten, säger Magnus N:son Engelbäck, som har varit regionchef för Företagarna Syd i tolv år.

Företagarna har cirka 60 000 medlemmar som tillsammans har över 800 000 anställda. Organisationen arbetar på lokal, regional och nationell nivå för att påverka bland annat i frågor som regelförenkling, arbetsmarknadspolitik och skattepolitik. Man arbetar bland annat med att bjuda in till lokala träffar och samarbetar med andra organisationer för att stödja företagare. Man erbjuder även kostnadsfri juridisk hjälp och rabattavtal för att underlätta för företagare.

Ett gott företagsklimat
Företagarnas uppdrag kan sägas handla om att skapa ett gott företagsklimat i Sverige. Frågan är, så klart, hur ett gott företagsklimat ser ut. Magnus förklarar att det inte bara handlar om själva företagarna.
– Ett gott företagsklimat är en plats med goda kommunikationer och där det finns goda förutsättningar för barnen. Sjukvård, ett rikt kulturutbud och planerbar mark för boendealternativ är andra komponenter som är delar av ett gott företagsklimat, säger Magnus.

En aspekt som Magnus lyfter fram under vår intervju är aktivismen bland vissa tjänstemän och hur tillämpningen av regler kan variera i olika delar av landet.
– Nu sticker jag ut hakan lite. Jag kan uppleva en viss aktivism hos tjänstemän och länsstyrelsen ibland, där man använder regelverket på ett sätt som gagnar egna intressen snarare än företagande och tillväxt. Man är då extremt hård i tillämpningen av regler. Och det kan skilja sig mellan olika delar av landet. I somliga kommuner räcker det till exempel att man serverar mat för att få alkoholtillstånd. I andra kommuner krävs det att man har en kock på plats under alla öppettider. Vem köper in en förrätt eller efterrätt när klockan är 02.45? säger Magnus.

Kostnader
Något som Företagarna arbetar mycket med är kostnader.
– Vi tittar framför allt mycket på kostnaden för arbete. Vi har en av världens högsta marginalskatter i Sverige, men inte världens bästa välfärdssystem, säger Magnus.

Magnus fortsätter med att belysa att det höga skattetrycket på både arbetstagare och arbetsgivare är en stor börda för företag. Han menar att detta står i vägen för tillväxt, både för individuella företagare och näringslivet i stort.
– Om kostnaderna skulle sänkas, skulle fler företag ha möjlighet att anställa fler medarbetare, vilket skulle ha en god social inverkan på samhället, då exempelvis personer som idag står utanför arbetsmarknaden skulle kunna ta sig in på den, säger Magnus.

Magnus ser mycket positivt på Företagarnas framtid och organisationens strävan efter ett bättre företagsklimat.
– Vi har vuxit under några år och fått fler medlemmar. Jag tror att, med det djupa engagemang som lokalavdelningarna har, så blir vi en mer etablerad aktör och konstruktiv kraft. Vi syns mer, hörs mer och gör mer gott, avslutar Magnus.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler