juni 15, 2024

Resurserna som förenklar byråkrati

Resursen Sverige AB verkar för att effektivisera byråkrati med hjälp av digitala hjälpmedel. Provisum är ett handläggarstöd för överförmyndarenheter som används av 45 kommuner. Den senaste produkten, som än så länge går under det provisoriska namnet ”Glenn”, är ett systemstöd för förvaltarenheter. I framtiden ser man möjligheter med att skapa applikationer även för andra delar av socialförvaltningar.

Offentlig sektor står inför utmaningar avseende resurser både på grund av demografi med en äldre befolkning, men även avseende att rekrytera och attrahera arbetskraft. Då är det extra viktigt att använda skattemedel och resurser så effektivt som möjligt. Resursen AB har specialiserat sig på att ta fram digitala systemstöd för myndigheter och personer vars yrke är kopplat till myndigheter runtom i landet. Anna-Karin Wistrand är operativ chef och produktägare på Resursen AB. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom den offentliga sektorn. Den senaste positionen hon hade innan hon klev in som operativ chef på Resursen AB var som chef för överförmyndarnämnden i Luleå.
– Jag är engagerad i att säkerställa lika möjligheter för medborgare över hela Sverige och att stödja enskilda individer som behöver hjälp och stöd, säger Anna-Karin.

Provisum och ”Glenn”
Resursen AB ligger hittills bakom två produkter. Den första produkten heter Provisum och är ett handläggarstöd för överförmyndarnämnder. För närvarande används Provisum av 45 kommuner runtom i landet.
– Provisum förenklar hanteringen av ärenden genom checklistor och stöd i handläggningen. Det ger handläggare struktur och hjälper till att säkerställa snabb och rättssäker hantering av ärenden. Vi har även implementerat dubbelriktad kommunikation i Provisum, vilket sparar tid, då all kommunikation mellan verksamheten och ställföreträdaren, det vill säga gode män och förvaltare, registreras automatiskt, berättar Anna-Karin.

Resursen AB har även tagit fram en ny produkt, som är ett systemstöd för förvaltarenheter. Än så länge har produkten inget namn. Eftersom Göteborgs stad är först med att använda systemstödet, kallas det ”Glenn” i Göteborg.
– Det blir allt svårare att rekrytera goda män och förvaltare. Detta leder till att förvaltarenheterna blir allt viktigare. Förvaltarenheter har helt saknat ett eget systemstöd tills vi kom med den här lösningen, säger Anna-Karin och ler.

En enklare vardag
Resursen AB är specialiserade på att ta fram verksamhetssystem för offentlig sektor.
– Vi har nöjda kunder, kommuner som är engagerade i digitalisering och vill driva utvecklingen framåt. Vi använder en lowcode-plattform för snabb och kostnadseffektiv utveckling, vilket gör att vi kan anpassa oss till förändringar i samhället, säger Anna-Karin.

I framtiden kommer man expandera sin kundbas med fler kommuner. Man planerar även att utveckla fler system.
– Vi är engagerade i att förbättra verksamheter och förenkla processer. Vi strävar efter att integrera så många funktioner som möjligt i ett system och minska behovet av att arbeta med flera olika system. Vi ser exempelvis stora möjligheter i att skapa applikationer för socialförvaltningar runtom i landet. De använder ofta gamla system. Där skulle vi kunna hjälpa till framöver, avslutar Anna-Karin.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler