april 19, 2024

Rikstäckande transporter för de flesta behov

EB Road Cargo är ett rikstäckande företag med transportlösningar för de flesta behov. Företaget finns med representation på tolv platser i landet vilket gör EB Road Cargo till mångas självklara val när det kommer till transporter och lagringstjänster. Med 400 förare och fler än 600 fordonsenheter är hjälpen aldrig långt borta.

En av EB Road Cargos etableringar finns i Göteborg och ligger på Orrekulla Industrigata. Här träffar vi platschefen Bo Hermansson och sälj- och marknadschefen Per Lundgren. Verksamheten flyttade hit till nya lokaler i mars 2022 då renovering och ombyggnad av kontor och terminal var färdigställd.
– Det här är en strategiskt mycket bra placering för oss, konstaterar Bo och Per.

Breda tjänster
Verksamheten i Göteborg har annars gamla anor som sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Göteborgskontoret arbetar i huvudsak med dragbilstransporter av trailers eller containrar där tyngdpunkten nu ligger på tankcontainrar med farligt gods (ADR).
– Vi har även en gren som arbetar med bygg- och specialtransporter som kan vara långa, breda eller höga, eller ställer andra krav på transportlösningen. De flesta transporterna vi utför sker i regionen men våra bilar kör i hela Sverige och en del även i Norge.
– Göteborgskontoret innefattar även en omfattande verksamhet inom säkerhetstransporter med skräddarsydda transportlösningar för kunderna inom det segmentet. Med ny terminal kan vi även erbjuda lagring, omlastningsmöjligheter samt distribution, berättar Bo.

God utveckling för kontoret
– Viktiga framgångsfaktorer för EB Road Cargo är vår långa erfarenhet, att vi har en fantastisk kunnig och engagerad personal samt egna fordon vi styr över. Våra förare har alla den utbildning och kompetens som krävs för uppdragen. Vi har förmånen av att kunna behålla våra anställda, bland annat genom att erbjuda en bra arbetsmiljö, intressanta körningar och trygga anställningsvillkor, berättar Bo Hermansson och fortsätter:
– Genom åren har kontoret vuxit som ett resultat av väl utförda transportuppdrag och goda och långsiktiga kundrelationer. Trots pandemins påverkan kan vi se tillbaka på tre framgångsrika år, inte minst genom en tydlig strategi och strukturerat arbete.

Hållbarhetsfokus
En annan viktig del av verksamheten i EB Road Cargo är hållbarhetsarbetet.
– Vi har inom bolaget satsat på en modern fordonsflotta och är certifierade enligt Fair Transport-standarden, vilket nästan är en förutsättning för att bedriva verksamhet och delta i upphandlingar idag, säger Per Lundgren.

Intervju: axel Eriksson
Text: Örjan Persson