juni 15, 2024

Ingenjören som räddar liv med ökad patientsäkerhet

Historien om Toul Meditech börjar med en ingenjör och uppfinnare som forskade på elektriskt ledande polymerer. Det hela ledde till att han utvecklade ett filter, som minskar antalet postoperativa infektioner inom kirurgi som kan vara dödliga i värsta fall. Historien om Toul Meditech är inte färdigskriven än. Med MedCap AB som nya ägare har företaget nu goda möjligheter att expandera och hjälpa till att rädda fler liv inom sjukvården.

Läkekonsten har kommit långt. Idag kan kirurgiska ingrepp rädda livet på människor som annars hade dött. Samtidigt är inga kirurgiska ingrepp helt riskfria. Varje år går åtta miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till att hantera sjukhusrelaterade infektioner. Cirka 2000 människor dör av dessa infektioner varje år, vilket är tio gånger fler än vad som dör i trafiken. Orsaken till infektioner är ibland att bakterier kommer in i operationssåret. Sjukhus förebygger dessa infektioner genom att sterilisera instrument och hålla noggranna arbetsrutiner och klädsel. Dessvärre räcker inte ens detta alla gånger, då det har visat sig att luftburna bakterier kommit in i operationssalen, oftast via personalens egna hudflagor, eftersom vi människor avger ca 10 000 partiklar per minut. Det är här Tomas Hansson och hans företag, Toul Meditech AB, kommer in i bilden. Tomas har en bakgrund som ingenjör och uppfinnare inom kraftelektronik på ABB. Han har lagt stora delar av sin karriär på att bli expert på elektriskt ledande material och började intressera sig för elektriskt ledande polymerer, vilket ledde till utvecklingen av konceptet av ett filter.
– Genom ett samarbete med Karolinska institutet och en fond för specialprodukter identifierades potentialen för dessa filter inom sjukvården. Initiala prototyper skapades för att tackla det höga bakterieinnehållet i luften i operationssalar, berättar Tomas.

Idag är Toul Meditech specialiserade på utveckling, tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning för infektionskänslig kirurgi med syfte att förebygga postoperativa infektioner.
– Vi säkerställer sterila zoner över sår och instrument. Ett vanligt förekommande problem är att luften inte alltid hålls ren, trots att ventilationssystem är på plats. Vår primära uppgift är att se till att luften förblir ren, säger Tomas.

Fler användningsområden
Den medicintekniska utrustning som Toul Meditech utvecklar används inom en rad olika kirurgiska områden, främst inom ortopedi-, thorax- och plastikkirurgi, men även för mindre ingrepp som kan utföras utanför operationssalen.
– Det gör alltså att även mindre operationer kan utföras på ett säkrare sätt i sterila zoner och man undviker postoperativa infektioner, förklarar Tomas.

Toul Meditech har även hittat nya nischmarknader som kan dra nytta av företagets produkter. Ett sådant exempel är ögonkirurgi.
– Det är många äldre människor med så kallade ”gula fläcken” som nu med nya mediciner kan bevara sin syn. Nu kan man ställa in vår utrustning på ett vanligt behandlingsrum vid injicering, vilket underlättar för både patient och personal.

Expansion
Toul Meditech levererar till både privata kliniker och offentliga sjukhus i Sverige och har även internationell försäljning genom distributörsled. Sedan sommaren 2023 ägs Toul Meditech av börsnoterade MedCap, vars kontakter och resurser ger företaget ännu bättre förutsättningar för att expandera. Man har bland annat planer att expandera till USA och har redan godkännande av den amerikanska hälsomyndigheten FDA.
– Vår stadiga tillväxt beror på både ökade krav och en ökad medvetenhet om multiresistenta bakterier. Vi är kvalitetscertifierade och fokuserar mycket på att demonstrera klinisk evidens genom kontinuerliga kliniska studier. Vi har över tusen installationer inom EU, säger Tomas.

Tomas avslutar med att berätta att Toul Meditech har planer på att rekrytera en marknadschef med lokal anknytning för att styra marknadsstrategin framåt.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler