juli 19, 2024

De tar hand om våra skogar

Skogssällskapet är en över hundra år gammal stiftelse som förvaltar skog åt markägare. Man erbjuder helhetslösningar utifrån varje skogsägares behov och förmedlar virket från skogen till industrier runt hela Östersjön. I grund och botten är stiftelsens uppdrag att främja ett hållbart skogsbruk där avkastningen varje år delas ut till forskning om skog.

Skogssällskapet är en fristående stiftelse som grundades 1912. Då var stora delar av Sverige avskogade, och målet var att återbeskoga och gynna skogshushållning och naturvård. Idag sköter man skog åt privata och offentliga skogsägare. Verksamheten har 23 kontor i Sverige, från Hässleholm i söder till Vilhelmina i norr, och finns även i Finland och Lettland.
– Vi strävar efter ett skogsbruk som ger god ekonomisk avkastning, och som samtidigt tar vara på skogens ekologiska och sociala värden, berättar Jessica Norberg, som är regionchef på Skogssällskapet i Västerås sedan våren 2023.

Jessica har en bakgrund som produktionsledare inom skogsbranschen och har tidigare bland annat arbetat för ett av Sveriges största skogsbolag. Hon började som skogsförvaltare på Skogssällskapet år 2023 och såg tjänsten som regionchef som en möjlighet att få växa och utvecklas inom organisationen.
– Skogssällskapet är en aktör som skiljer ut sig i skogsbranschen. Vi har inga ägarintressen i sågverk eller massaindustrier, vilket gör att vi kan erbjuda rådgivning utifrån vad som blir bäst för markägaren. Och avkastningen delas ut till forskning om skog, vilket känns meningsfullt, säger Jessica.

Helhetslösningar
Skogssällskapet erbjuder helhetslösningar åt sina kunder. Utöver skogsskötsel och virkesförmedling, som givetvis är centrala delar i förvaltningen, hjälper man också till med allt annat som rör ägandet. Bokföring, jaktarrenden, skogsvägar och viltvatten är några exempel.
– Våra skogsförvaltare jobbar i team med kundekonomer och fastighetsspecialister, så att vi kan se till alla värden på fastigheten, och vad skogsägaren själv vill. Vi gör allt i samförstånd med kunden, säger Jessica.

Jessica lyfter fram vikten av att förstå kundens önskemål och målsättningar. Detta kan innefatta en rad olika sätt att generera inkomst från skogen på. Det har inte alltid med själva träden att göra. Man kan exempelvis även generera inkomst genom solcellsparker, vindkraftverk och jaktarrenden.
– Skogssällskapet sköter också många kommunskogar där tätortsnära skogsskötsel och naturvård ofta står högt på prioriteringslistan, berättar Jessica.

En hållbar bransch
Skogssällskapet äger ett 30-tal egna skogsfastigheter runt om i landet som bland annat används som provytor i olika forskningsprojekt och för att testa och utveckla skötselmetoder.
– Vi är också engagerade i Skogen i Skolan som handlar om att öka kunskapen om den svenska skogen och skogsbranschen bland barn och ungdomar, och att inspirera fler till att söka sig till skogliga utbildningar, säger Jessica.

För en stor och gemensam utmaning inom skogsbranschen i dag är den framtida kompetensförsörjningen.
– Skogen kommer fortsätta spela en nyckelroll i Sveriges historia och ekonomi och vi behöver fler som vill jobba med skog. Jag är övertygad om att skogen är en framtidsbransch, och jag tror att Skogssällskapet kommer att ha en viktig roll att spela med vår fristående roll och forskningsfinansiering, avslutar Jessica.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler