maj 24, 2024

En vägvinnande sourcingpartner för målmedvetna företag

Skandinaviska företag med ambitioner att reducera kostnader inom försörjning av mekaniska komponenter har i Liljenberg AB en trygg och vägvinnande partner. Liljenberg jobbar med sourcing från lågkostnadsläder med syftet att försörja företag med kundspecifika insatsvaror och komponenter. Med effektiva processer och lagerhållning skapas optimala flöden som kortar ledtider och bidrar till en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Liljenberg AB är bolaget som förser skandinaviska företag inom verkstads- och elektronikindustrin med kundspecifika insatsvaror inom metall. Utöver dessa detaljer företräder Liljenberg ett standardsortiment med högkvalitativa lås från Euro-Locks och teleskopskenor från Accuruide.
Det handlar om kostnadseffektiv sourcing från lågkostnadsländer som, i kombination med effektiv logistik, förkortar ledtider för bolagets kunder.
– Vi vänder oss till företag med ambitionen att reducera sina kostnader kring försörjning av komponenter. Genom att fungera som våra kunders förlängda arm underlättar vi våra kunders dagliga inköpsarbete och säkerställer en smidig och friktionsfri leveranskedja. Med oss som partner kan vi säkerställa effektiva processer och optimala flöden som i förlängningen bidrar till ökad konkurrenskraft för våra kunder, upplyser Anton Pettersson, VD för Liljenberg AB.

Ökad efterfrågan
Liljenberg arbetar med stora och medelstora koncerner och företag. Det som utmärker bolaget är deras förmåga att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar. Genom att erbjuda mindre kvantiteter från lager i Vellinge och en mångsidig portfölj av komponenter och tillverkningsprocesser möjliggör Liljenberg för sina kunder att effektivisera sitt lager och kassaflöde, samt reducera sin leverantörsbas.
– Vi har under de senaste åren, med de utmaningar som läget på världsmarknaden inneburit, sett ett ökat värde och en växande efterfrågan på våra tjänster, särskilt från tillverkningsföretag som tidigare handlat direkt från producent men nu ändrat strategi. Högt kundfokus och vår förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga priser, samt en pålitlig och effektiv leveranskedja, har gjort oss till en uppskattad partner för våra kunder, säger Anton Pettersson.

Främjande företagskultur
Anton, anställd sedan 2014, tillbringade tid i Shanghai efter sina studier innan han återvände till Sverige och blev en del av Liljenberg. Hans erfarenheter från Kina har varit betydelsefulla i utvecklandet av Liljenbergs koncept. Bolaget, som grundades 1972 av Ingmar Liljenberg, har sedan starten haft en stark närvaro i Vellinge.
Sedan december 2023 ingår bolaget i OEM International.
Anton framhåller den familjära atmosfären och den frihet under ansvar som präglar Liljenbergs företagskultur.
– Här finns ingen sträng hierarki, vilket skapar en öppen och inkluderande arbetsmiljö där medarbetarna trivs och stannar länge. Här behöver man inte stämpla in klockan 07:59, vilket uppskattas av personalen. Beslutsprocesserna är snabba och effektiva. Vi är tävlingsmänniskor men oftast på ett positivt sätt. Vi ska vinna tillsammans och det skapar en positiv atmosfär, säger Anton Pettersson.
Han lyfter korta beslutsvägar, kundfokus samt sina medarbetare som tar ett stort ansvar och har bredda roller, som företags styrkor.
Anton Pettersson ser framtiden an med tillförsikt, efterfrågan på Liljenbergs tjänster ökar.
– Vår ambition framöver är att företaget ska växa men utan att tumma på kundfokus. Våra kunder kommer alltid stå i centrum. Det handlar om att expandera våra affärer och öka antalet anställda.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson