april 19, 2024

Välrenommerade tandvårdskliniker med samhällsengagemang

Smile har ett brett utbud av tandvårdstjänster och är kända för sin höga kvalitet, sitt goda arbetsklimat och sitt samhällsengagemang. Smile-kliniken i Västerås är ett bra exempel på vad som gör Smile till en så framgångsrik aktör. Det starka kollegiala samarbetet har resulterat i en låg personalomsättning.

Smile har 63 kliniker i landet och erbjuder en stor bredd av tandvårdstjänster. I Västerås erbjuder man allt från grundläggande tandvård och tandreglering till kirurgiska ingrepp och protetik.
– Vi samarbetar dessutom med Colosseum Specialisttandvård, som ingår i vår koncern. Vi konsulterar och samverkar med varandra för att säkerställa optimal tandvård för patienterna, berättar Marie Ensparre, som är platschef för Smile i Västerås.

Gott arbetsklimat
Marie är tandhygienist från början och har arbetat på Smile sedan 2011.
– Det positiva arbetsklimatet och det starka kollegiala samarbetet har varit avgörande för mitt val att stanna här på kliniken i så många år, säger Marie.

Smile är, utöver kvalitet, även kända för att värna om sina anställda på många sätt och vis. Arbetsklimatet är en viktig del. Att kunna erbjuda professionell utveckling, bland annat genom traineeprogram för nyutbildade tandläkare och tandhygienister, är en annan viktig del.
– Smile strävar efter att skapa en trygg och stöttande arbetsmiljö, där utbildningsmöjligheter och förutsättningar för att utföra enastående arbete prioriteras, säger Emma Widar, som är tandläkare och odontologiskt ansvarig på kliniken i Västerås.

Smiles ansträngningar rörande sina medarbetare har resulterat i att företaget, som enda tandvårdsaktören i landet, har blivit erkända som Årets karriärföretag 2024.

Samhällsengagemang
Smile präglas även av ett högt samhällsengagemang. Företaget ägs numera av Jacobs Holding. Allt överskott går direkt in i välgörenhetsstiftelsen Jacobs Foundation. Stiftelsens mission är att alla barn världen över ska ha lika tillgång till utbildning och samma möjligheter till personlig utveckling, oavsett bakgrund, bostadsort eller familjens sociala situation. Smile Sverige är även huvudsponsor till Tandläkare utan gränser och har skänkt sin julklapp till Tandläkare utan gränser varje år sedan 2012.
– Det känns väldigt bra att vara en del av ett företag med hjärtat på rätt ställe, säger Marie.

Klinikernas hållbarhetsarbete är även det en viktig del av samhällsengagemanget.
– Vi har påbörjat arbetet med att, på ett mer systematiskt sätt, arbeta med hållbarhet och vår klimatpåverkan inom Smile. Vi har en särskild befattning som i sin tur har utsett en projektgrupp som jobbar med hållbarhetsfrågor specifikt. Det innebär att klinikerna får stöd med vilka inköp som kan göras för att slippa klimatpåverkan. Vi hjälps även åt att tillsammans minska användningen av engångsartiklar. Att ledningen har fokus på att försöka ligga inom framkant i detta område ger klinikerna dragkraft att jobba med dessa frågor, säger Marie.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler