maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Konsult- och rekryteringsföretaget som haft fokus på människan i 30 år

SJR grundades ur 90-talets bankkris. Sedan starten 1993 har de drivit utvecklingen av konsult- och rekryteringsbranschen. De hjälper företag att hitta rätt kompetens och förser människor med rätt utmaning. Genom en tydlig hållbarhetsagenda vill de göra skillnad och bidra till ett mer hållbart arbetsliv och samhälle.

Creating excellence sedan 1993
Grundaren av SJR, Per Ogunro, arbetade på en av bankerna som drabbades hårt av bankkrisen på 90-talet. I en tid av oro och förtvivlan föddes idén hos Per om att hitta arbeten åt sina kompetenta kollegor. Med en stark tro på entreprenörskap och varje medarbetares personliga drivkraft förverkligade han drömmen om att starta företag. Resultatet blev SJR, som idag är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsbolag.
– Med ursprung och bas inom ekonomi och finans är vi idag en partner inom fler områden kopplat till organisationers affärsstöd. Vi hjälper företag att hitta rätt kompetens och förser våra kandidater och konsulter med spännande tjänster och uppdrag. Vår expertis ligger i att identifiera och attrahera chefer och specialister åt våra uppdragsgivare, berättar Rebecca Dellborg, som startade upp verksamheten i Göteborg 2008 och är regionchef i Väst.

Ett omfattande nätverk
Vidare beskriver Rebecca att SJR:s erbjudande bygger på gedigen erfarenhet, lyhördhet och personliga relationer. De har långsiktiga samarbeten med sina kunder och kandidater och vill vara det självklara valet för yrkesverksamma genom livet, både som arbetsgivare och leverantör.
– Vi skapar möjligheter för människor att utvecklas, och därmed organisationer att växa hållbart. Alltid utifrån ett jämställt näringsliv med fokus på mångfald och inkludering. Vårt nätverk består av cirka 450 aktiva konsulter, varav 100 finns i Göteborg, berättar Rebecca.

Som en del av verksamheten erbjuder de rådgivning och utveckling där bland annat teamutveckling och Utvecklande Ledarskap ingår. Flera medarbetare på SJR är certifierade i Utvecklande Ledarskap av Försvarsmakten.

Mångfald och inkludering
Sedan 2014 har SJR varit ett partnerföretag till Mitt Liv och det är en av många insatser för att arbeta aktivt med arbetsrelaterad inkludering och mångfald. Som en del av samarbetet bidrar de till att utlandsfödda som besitter kompetens kommer ut på arbetsmarknaden. Samtliga medarbetare på SJR går dessutom en utbildning i inkluderande medarbetarskap genom Mitt Liv.
– Utbildningen fokuserar på hur vi skapar ett inkluderande arbetsklimat och stärker vårt rekryteringsarbete i vår affär. Vi som företag har möjlighet att påverka och förändra arbetsmarknaden och det bidrar vårt partnerskap till. Vi tar vara på den kompetens som finns, för att inte förlora något som samhället skulle ha nytta av, berättar Rebecca.

Hållbar företagskultur
SJR har en tydlig hållbarhetsagenda, som utgår från Agenda 2030, där hållbara medarbetare är ett av fyra fokusområden. Det handlar om att skapa en företagskultur som gör att medarbetarna känner sig hörda, utmanade och stimulerade.
– Kulturen präglas av att samtliga medarbetare strävar mot samma mål. Att vara en del av SJR innebär fantastiska möjligheter att lära känna olika branscher och organisationer. Det är en fantastisk utvecklingsresa, avslutar Rebecca.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: CHECK! Kommunikationsbyrå