juli 19, 2024

Serneke Sverige koncentrerar verksamheten

Serneke Sverige genomför förändringar i sin entreprenadverksamhet som får till följd att region Mitt och Norr upphör att vara en del av bolagets regionstruktur.
– Nu tar vi nästa steg i vårt fokus att renodla och förstärka bolaget för att öka vår lönsamhet och stabilitet, säger Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige.

Omstruktureringen innebär att Serneke koncentrerar sin entreprenadverksamhet till marknader och geografier där bäst förutsättningar till lönsamhet och stabilitet ges för att bygga en långsiktig styrka. Omstruktureringen görs i två steg:

  1. Sernekes lokala kontor i Luleå och Umeå avvecklas. Serneke färdigställer pågående projekt i norra Sverige (Umeå, Luleå, Pajala och Kiruna). Verksamheten i Sundsvall övergår till region Öst.
  2. Verksamhet i Värmland avyttras till byggkoncernen T3. Övrig verksamhet i region Mitt (Örebro och Dalarna) övergår till region Öst.
    – Detta är helt enligt vår strategiska plan för att skapa långsiktig styrka och effektivitet i vår entreprenadverksamhet. Genom att genomföra dessa förändringar minskar vi våra risker och skapar stora möjligheter för långsiktig lönsamhet genom kontinuitet och stabilitet, säger Mikael Hultkvist.

Skapar förutsättningar
Åtgärden i Norr innebär att ett 50-tal tjänster berörs, inklusive Sundsvall. Cirka 15 tjänster sägs upp, dessa är kopplade till projekt i Umeå, Luleå, Pajala och Kiruna. Ett 40-tal tjänster berörs av omstruktureringen i region Mitt. Alla medarbetare i Värmland erbjuds vidare anställning hos köparen T3 med oförändrade anställningsvillkor.
– Genom överlåtelsen av verksamheten i Värmland tar vi ansvar för att skapa förutsättningar för god kontinuitet gentemot projekt, kunder och personal i Värmland, avslutar Mikael Hultqvist.

Källa: Serneke