juni 15, 2024
ÅTERPUBLICERAT BYGG & FASTIGHET NYHETER

NCC:s säkerhetsarbete minskar antalet olyckor

Sedan 2018 har antalet allvarliga olyckor och incidenter minskat med 38 procent på NCC, vilket tydligt visar att koncernens systematiska säkerhetsarbete ger resultat. För tolfte året i rad arrangeras idag Awareness day på NCC:s samtliga arbetsplatser för att fokusera på hälsa och säkerhet.

Klockan 9 den första onsdagen i september avbröts arbetet på NCC:s samtliga arbetsplatser i Norden för koncernens årliga säkerhetsdag Awareness day. Dagen fokuserar på hälso- och säkerhetsfrågor, där medarbetarna diskuterar attityder, beteenden och vilken säkerhetskultur som ska råda för att bidra till NCC:s mål att minska alla typer av olyckor och helt eliminera allvarliga incidenter och olyckor med dödlig utgång.
De senaste fyra åren har antalet allvarliga olyckor och incidenter minskat med 38 procent på NCC. Systematisk datainsamling om olyckor och tillbud samt ett högt engagemang hos medarbetarna gör att statistiken och kunskapen förbättras och riktade åtgärder kan vidtas.
‒ NCC har en av de bästa arbetsmiljöerna i byggbranschen men arbetet måste ständigt utvecklas och fortgå. Vi arbetar systematiskt inom många områden för att minska alla typer av olyckor, från beteenden och ledarskap, rapportering och analys, till förbättrad planering, säkerhetsrutiner och verktyg, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

Time out
Under årets Awareness day stod begreppet ”Time out” i centrum. Time out är ett enkelt verktyg där medarbetarna uppmanas att stoppa arbetet när de upplever en osäker situation. Genom att bry sig om varandra och säga ifrån när man ser saker som känns fel eller riskfyllda kan allvarliga och potentiellt dödliga incidenter elimineras.
‒ När vi är under press börjar vi improvisera, tenderar att glömma att utvärdera risker och är ofta villiga att acceptera mer risk än nödvändigt. Time out är ett enkelt verktyg och vi vill att alla ska reagera och agera vid riskfyllda situationer och osäkra förhållanden. Därför lade vi extra fokus på detta vid årets Awareness day, säger Lars Gunnar Larsson.
Awareness Day genomfördes för första gången 2011 och 2014 infördes verktyget Time out. Sedan 2017 hålls dagliga säkerhetsgenomgångar inför dagens arbetsmoment på alla NCC:s byggarbetsplatser.

Källa: NCC