juli 19, 2024

I entreprenad- och byggbranschen kan hyra vara mer lönsamt än köpa

För många entreprenad- och byggfirmor har det visat sig mer kostnadseffektivt att hyra än att köpa nya maskiner och fordon. Arento är företaget som gör det möjligt genom sitt breda uthyrningskoncept avseende allt från personbilar och lastbilar till vältrar, dumprar och TMA-fordon, samt bygg- och anläggningsmaskiner.

Arento AB är ett bolag i Svevia-koncernen som specialiserat sig på bil- och maskinuthyrning. Företaget, som har sitt ursprung i Svevia Maskin, grundades 2015 och började i samma veva erbjuda sitt koncept även utanför Sveviasfären. Idag driver Arento totalt 15 anläggningar från Arlöv i söder till Luleå i norr och man betjänar uteslutande företag.
I Göteborg finner vi en Arento-anläggning på Backa Strandgata på Hisingen och här träffar vi kundcenterchef Maria Ericsson tillsammans med Lars Svensson som är säljare med mångårig erfarenhet. Maria berättar att Arento, till skillnad från många av kollegorna i uthyrningsbranschen har en tydlig nisch i att de har valt att specialisera sig på fordon.
– Vi hyr ut de flesta sorters fordon – person-, TMA- och lastbilar, arbetsfordon, vältrar och dumprar. Vi erbjuder en komplett lösning där kunderna även kan erhålla ett bränslekort, vilket underlättar då denne bara får en faktura, upplyser Maria Ericsson.

Inte störst, men bäst
Bland kunderna finner vi framför allt entreprenad- och byggföretag, för vilka Arento även erbjuder material för trafikavstängningar, bodar, bygg- och anläggningsmaskiner med mera.
– Vi är inte minst en uppskattad aktör för många yngre åkare som kanske inte beviljas banklån för stora investeringar. Då kan vi förverkliga deras drömmar genom vårt uthyrningskoncept. Vi måste inte vara störst men vi ska vara bäst när det gäller, säger Maria och uppger att uthyrningstiderna skiftar från någon dag upp till flera år.
Lars Svensson anser att Arentos främsta konkurrensfördel är den höga servicegraden och det personliga bemötandet.
– Vi strävar alltid efter att vara flexibla för att kunna tillmötesgå kundernas behov. Det känns stimulerande att kunna bidra till våra kunders verksamheter och utvecklandet av deras företag. Variationen, kundrelationerna och utmaningarna är det som gör det här jobbet så spännande, tycker han.

Trivs på jobbet
Maria började sin resa i Arento 2017 och är sedan en tid tillbaka kundcenterchef för Arentos etableringar i Göteborg, Uddevalla och Strömstad. Liksom kollegan Lars trivs hon ypperligt med jobbet.
– Här råder en fantastisk personalpolitik som innebär att jag i min yrkesroll har stora möjligheter att själv vara med och påverka.Vår VD, Robert Karlsson, åker ofta ut och besöker de olika depåerna och är mycket engagerad. Jag känner mig lyckligt lottad som har så fantastiska medarbetare. De tar hand om varandra och det råder över lag en familjär stämning på jobbet.
Maria Ericsson berättar avslutningsvis att Arento engagerar sig inom utbildningsväsendet och gärna tar emot elever som vill praktisera som uthyrare eller servicetekniker på Arento.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson