maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Bemanning och rekrytering med människan i centrum

OnePartnerGroup är bemannings- och rekryteringsföretaget där människan står i centrum. Här brinner man för såväl entreprenörskap som den enskilde individens ambitioner och möjligheter att växa och utvecklas. Det gör OnePartnerGroup till en aktör som onekligen sticker ut i bemanningsbranschen och som i allra högsta grad bidrar till växande företag och bättre samhällen.

Det var 2009, mitt under brinnande lågkonjunktur, som OnePartnerGroups grundare, Stefan Alvarsson, etablerade sitt bemanningsföretag i Jönköping. Han insåg att det förstås skulle komma en uppgång med ett ökande behov av kompetent personal på regionens arbetsplatser. Det ursprungliga företagsnamnet blev EPAB och visionen var att verka med en stark lokal närvaro och med tiden etablera verksamheten på fler orter. Så har det också blivit, idag finns OnePartnerGroup på ett 50-tal orter över hela landet och sysselsätter cirka 4 500 anställda.

Flexibilitet
Vi besöker OnePartnerGroup i Malmö som funnits sedan 2018. Christian Gullander är VD och beskriver bolaget som ett klassiskt konsult- och rekryteringsföretag med bred inriktning.
– Vi vill vara förstahandsvalet för det lokala näringslivet och förse regionens företag med kompetens i form av både bemannings- och rekryteringslösningar. Vi bemannar både på kollektiv- och tjänstemannasidan, och när det gäller rekrytering kan vi tillsätta allt från administratörer till VD:ar. Vi är extra starka inom områden som lager, logistik och produktion, och erbjuder även tjänster inom exempelvis teknik och ekonomi, berättar Christian.
Han betonar vikten av flexibilitet när man jobbar med bemanning.
– Vi kan anpassa antalet medarbetare beroende på företagets behov och eventuella fluktuationer. Många ser oss som en HR-partner och nyttjar våra tjänster för att hantera dagliga utmaningar, säger Christian.
Beträffande rekrytering anser Christian att många idag inte har tid eller nätverk för att genomföra en rekrytering på egen hand. OnePartnerGroup träffar gärna kandidater innan de har ett specifikt uppdrag och jobbar proaktivt med att hitta och matcha rätt personer till rätt jobb. För att möta behoven i branscher med svårrekryterade yrken har bolaget en egen akademi. Akademin är ett sätt att bygga kompetens som inte finns på arbetsmarknaden och hjälpa kompetenta personer att återintegreras i arbetslivet.

Personligt engagemang
OnePartner Group kan även bistå med utbildningar och coachning. De konsulterar företag genom att identifiera deras behov och utforma utbildningsprogram. Bolaget samarbetar med lokala utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen i syfte att skapa skräddarsydda utbildningar.
I OnePartnerGroup värdesätter man det personliga engagemanget och kunskapen hos sina medarbetare utifrån värdeorden framåtlutad, schysst och lagspelare.
– Det tilltalar mig som gammal lagidrottare. Det är viktigt och det är därför företag väljer att anlita oss. Vår styrka ligger i vår lokala närvaro och vår förmåga att anpassa oss efter lokala förhållanden. Det är förstås också en fördel att kunna erhålla stöd från en stor organisation, poängterar Christian Gullander.

Människan i fokus
Christian, som har tidigare erfarenhet av teknik- och IT-branschen, samt från andra bemannings- och rekryteringsföretag, anser att branschen är spännande.
– Ingen dag är den andra lik, man träffar intressanta och roliga människor samt får insyn i olika företag och branscher, så det är viktigt att ha kunskap inom många områden. Det roligaste med jobbet är alla kollegor och människor jag träffar, säger Christian.
Han nämner i sammanhanget begreppet Kollega, något de kommer arbeta med både internt och externt för att betona värdet av att vara en bra kollega, och samtidigt kunna hitta nya duktiga kollegor att välkomna in i bolaget.
– Det händer mycket i koncernen och det satsas hårt. Jag är övertygad om att vi kommer att ha en stark tillväxt och fortsätta växa med våra kunder. Engagemang är i mångt och mycket nyckeln till fortsatt framgång.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson