juli 19, 2024
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Peab och Luleå Tekniska Universitet ska öka effektiviteten i byggbranschen

Peab och Luleå Tekniska Universitet (avdelningen för Industriellt och hållbart byggande) har inlett ett samarbete inom systematiserat och hållbart byggande. På så sätt kan Peab dra nytta av den senaste forskningen i sitt arbete medan LTU får möjlighet att testa sin forskning i praktiken. Målet är att öka effektiviteten i branschen och att skapa ett mer hållbart byggande.

Peab och LTU har gemensamt identifierat hållbart byggande, digitalisering och resurseffektivitet som viktiga områden att samarbeta inom. Peab får en akademisk förankring och kan kvalitetssäkra sitt utvecklingsarbete och Luleå Tekniska Universitet får samtidigt möjligheten att testa projekt på student- och forskningsnivå i praktiken.
– Denna nära samverkan med Luleå Tekniska Universitet är väldigt positiv för oss inom Peab då vi kan dra nytta av forskningen i vår utveckling och hela vägen till vardagen i våra affärer. Vi har redan dragit igång med vårt första gemensamma projekt i samband med forskningen om systematiskt husbyggande, säger Mattias Lindström, teknikchef på Peab.

Löpande stöd
För att öka effektiviteten i byggbranschen måste systematiken öka. I forskningen tar Peab och LTU fram stöd till byggverksamheten så att de enkelt kan återkoppla från tidigare gjorda projekt. Verksamheten får också löpande stöd i viktiga frågor för att underlätta val av lösningar och metoder att använda i byggprojekten.
– Genom detta långsiktiga och strategiska samarbete med Peab får vi en stark partner som anammat senaste tekniken vilket passar Luleå Tekniska Universitets arbete med företagsnära forskning om byggandets hållbarhet och effektivisering. Vi drar nu igång utveckling som undersöker hur nya affärsmodeller kan utformas för Peab för att kunna träffa rätt effekter kring klimat, miljö och lönsamhet, säger Lars Stehn, professor och ämnesföreträdare på Industriellt och hållbart byggande vid Luleå Tekniska Universitet.

Källa: Peab