maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Hög kapacitet i växande kranbilsåkeri

Kranbil från MTA Transport jobbar på bro.

Ett av Göteborgstraktens största kranbilsåkerier är MTA Transport AB där det finns stora resurser och hög kapacitet avseende kranlyft, transporter, maskinflyttningar med mera. Tack vare en komplett fordonsflotta och lång erfarenhet av olika arbetsinsatser finns det få projekt som är vare sig för stora eller för svåra för MTA Transport. Bolaget har de sista åren utökat och satsat på att föryngra fordonsparken, idag är merparten av flottan yngre än två år.

I MTA Transport finns stora resurser vad gäller kranbilar, kranlyft, krantransporter, båttransporter, båtlyft, maskinflyttningar och andra typer av tunga lyft och transporter. Bolaget bildades för 15 år sedan på initiativ av Mats Andersson som redan då hade ett mångårigt förflutet i åkeribranschen. Mycket har hänt sedan Mats investerade i sin första kranbil med 18 meters räckvidd. I takt med att behovet i samhället har ökat har maskinparken breddats till att idag innefatta ett flertal kranbilar i olika storlekar, varav den största har en lyftkapacitet på hela 165 tonmeter. Nyinvesteringen är den största i bolagets historia.
– Våra uppdragsgivare värdesätter att samtliga våra bilar är utrustade med stödben i fronten. Det innebär att vi har full lyftkapacitet och kan utföra tunga lyft runtom hela fordonet. Det är många gånger inte bara en fördel, utan också en förutsättning, för att vissa arbetsmoment ska gå att genomföra, påpekar Daniel Andersson, transportledare på MTA Transport.

Ökande efterfrågan
Vi träffar Daniel i företagets lokaler i Kungälv. Han har 13 år bakom sig i MTA Transport och leder numera verksamheten då grundaren, Mats Andersson, äger flera bolag. Ett av dem är KME Maskinteknik som är en påbyggnadsverkstad för lastbilar där Mats designar alla detaljer. De båda bolagen sysselsätter i dagsläget 16 anställda, varav tio chaufförer på MTA Transport. MTA är anslutet till Haga Mölndals Lastbilscentral och erhåller merparten av sina uppdrag därifrån.
– Vi noterar över lag ett ökande intresse för våra tjänster. Vi strävar hela tiden efter att lyssna på våra kunder, känna av marknadens behov och anpassa vårt koncept därefter. Det har lett till att vi idag är ett av Göteborgs största kranbilsåkerier, säger Daniel Andersson.

Brett koncept
Bland MTA Transports uppdrag märks till exempel flyttningar av containrar, arbetsbodar och maskiner, montage av exempelvis villor och maskinhallar, komplicerade bärgningsarbeten, flyttning och transporter av båtar, trucklossning, trädfällning, montage av väggpaneler samt kranjobb inomhus. Nyligen utförde man ett jobb under Angeredsbron i Göteborg, vilket varade i två månader.
Daniel, som arbetade som chaufför innan han blev en del av MTA Transport, har, liksom sina medarbetare, lång erfarenhet av de tjänster man erbjuder.
– Flera av oss har 20–30 års branscherfarenhet. Mina medarbetare har en förmåga att lösa alla problem som kan uppkomma, berömmer Daniel Andersson och berättar avslutningsvis att man nyligen anställde två nyutexaminerade tjejer från det lokala gymnasiet.
– De har båda visat framfötterna på ett mycket positivt sätt.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson