maj 19, 2024

En stöttepelare för näringslivet i Västmanland

Svenskt Näringsliv samlar 60 000 företag och 48 bransch- och arbetsgivarorganisationer, som man stödjer genom att hantera frågor som kompetensförsörjning, skatter, företagsklimat, upphandlingar, hållbarhetsfrågor och arbetsmarknadsfrågor på ett generellt plan. Man arbetar även på en mer lokal nivå. Västmanland är en inte en homogen region, vilket gör att man exempelvis arbetar mycket med frågor rörande teknik, energi och handel i Västerås, men med frågor kopplade till industrin i andra delar av regionen.

Svenskt Näringsliv arbetar mycket med övergripande frågor och opinionsbildning medan de 48 bransch- och arbetsgivarorganisationerna, som är organisationens medlemmar, fokuserar på specifika frågor kopplade till just deras område. Svenskt Näringsliv representerar sammanlagt cirka 60 000 företags intressen i hela landet.
– Vi hanterar frågor som kompetensförsörjning, skatter, företagsklimat, upphandlingar, hållbarhetsfrågor och arbetsmarknadsfrågor på ett generellt plan. Svenskt Näringsliv var till exempel den part som ledde förhandlingarna om det nya omställningsavtalet och fungerar som samordnare för avtalsrörelserna, berättar Kristin Lahed, som är regionchef för Svenskt Näringsliv i Västmanland.

Kristin har arbetat på Svenskt Näringsliv sedan 2009 och har tidigare bland annat arbetat som VD för ett omställnings- och utbildningsföretag i Västerås.
– Mitt arbete här på Svenskt Näringsliv ger mig möjlighet att använda mitt nätverk och göra oss till den ledande organisationen för samhällsutveckling för företagen. Det är en ära att få träffa så många entreprenörer och beslutsfattare för att tillsammans förbättra för företagen och därigenom för oss alla. Målet är att bygga ett hållbart och framgångsrikt samhälle, säger Kristin.

Lokal nivå
På en mer lokal nivå representerar Svenskt Näringsliv företagens intressen och behov genom att bedriva opinionsbildning och träffa beslutsfattare och media för att informera om näringslivets situation.
– Vi arrangerar olika träffar och evenemang för företag, för att diskutera både specifika ämnen och generella frågor. Luncher, frukostmöten och heldagar möjliggör kunskapsutbyte och ger tillgång till experter inom olika områden, säger Kristin.

Västmanland
Västmanland är inte en homogen region, vilket gör att Svenskt Näringsliv behöver anpassa sitt arbete efter områden inom regionen. Kristin målar upp en förenklad bild för oss:
– Det blir naturligt att Västerås blir motorn i regionen som den största staden. Som infödd västeråsare har jag sett staden gå från att vara en arbetarstad till en tjänstemannastad. Vi har hög kompetens inom teknik och energi, men är också en stark handelsstad, då företag som ICA och H&M grundades här. I resten av länet finns en stark industriell inriktning. I norra delen av regionen har vi utmaningar med att övergå från att ha haft några få större aktörer till att nu jobba med ett mer varierat näringsliv.

Svenskt Näringsliv engagerar sig i många olika aspekter av samhället, inte bara näringslivet. 33 % av företagen i Västmanland uppger till exempel att de har utsatts för brott det senaste året.
– Detta är en trygghetsfråga som påverkar både företagen och deras kunder. Vi arbetar därför för ökad närvaro av polis, uppmuntrar företag att anmäla brott och ser till att polisen har tillräckliga resurser för att möta näringslivets behov, berättar Kristin.

Kristin avslutar med att ge oss ett framgångsexempel. 2016 började man arbeta hårt för att förändra och förbättra näringslivet i Kungsör, som nu har gått från att ligga på 286:e plats i rankingen till att ligga på 23:e plats under 2023.
– Politisk enighet är avgörande för att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Det kräver att man minimerar politiskt gräl och fokuserar på företagens vikt, säger Kristin.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler