maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Plåtbearbetning och hållbarhet kan gå hand i hand

Två medarbetare på BTT Plåt jobbar med plåtskiva och ler.

BTT Plåt i Kisa firade 35 år förra året, och visar gång på gång att gammal är äldst. Företaget jobbar ständigt med att effektivisera sina processer. Genom att jobba efter hållbara principer har man inte bara ökat miljömedveten i sina processer, utan har även dubblat omsättningen.

BTT Plåt sysslar med tillverkning och bearbetning av plåt i sin 8000 m² stora anläggning i Kisa. BTT Plåt ingår i Pars Group, ett familjeägt företag som ägs och drivs av Ali Karimi, som är engagerad i samtliga företag som ingår i koncernen. Ali köpte BTT plåt 1985.
– Vi firade 35 år förra året, och framtiden ser superintressant ut, berättar Rickard Gadmar, som är platschef på BTT Plåt sedan hösten 2017.

Effektivisering
Idag har BTT Plåt cirka 80 anställda. Tio av dem är tjänstemän medan resten jobbar på någon av de fem avdelningarna. Företaget har ett stort fokus på effektivitet i sin produktion, vilket man bland annat kan se i hur avdelningarna är strukturerade. Det finns en avdelning för kantpress och en annan avdelning för lackering. Avdelningen som sysslar med montering sköter även packningen av produkterna. Svetsavdelningen är uppdelad i en automatiserad del, som sköts av fyra svetsrobotar, och en manuell avdelning, som jobbar i 3-skift. Starten i hela fabriken är laseravdelningen. När Rickard kom in i företaget för fyra år sedan fick man nya ögon som såg över verksamheten och investeringar. Man har bland annat investerat i en ny laser, som drar mindre energi, samtidigt som den kan producera mer.
– Produktionen har effektiviserats och dubblerats medan energiförbrukningen har halverats generellt på hela fabriken, säger Rickard.

Hållbarhet
Effektiviseringen har resulterat i att omsättningen har gått från 60 miljoner till 135 miljoner de senaste fyra åren. Ett genomtänkt hållbarhetsarbete leder alltså inte bara till att man inte påverkar miljön negativt, utan påverkar även företagets ekonomi positivt. Man jobbar ständigt med att utveckla sitt övergripande miljöarbete i verkstaden. En del av detta arbete går ut på återvinning och återanvändning. Lokalerna värms till exempel upp av egenvärmen som kommer från maskiner och lackeringsugnen i verkstaden.
– Det ska vara enkelt att arbeta med miljö. Vi ska se till att vi belastar miljön i så liten omfattning som vi bara kan, förklarar Rickard.

Framkanten av utveckling
För att få den optimala produktionsanpassningen, kommer BTT Plåt gärna in i processen så tidigt som möjligt. Innan serieproduktionen börjar, levererar man utfallsprover, som kunderna får godkänna. Man strävar alltid efter att ligga i framkanten av utvecklingen genom att investera i ny utrustning och vidareutbilda sin personal. Detta säkerställer att man kan leverera högst kvalitet på sina produkter, som levereras så snabbt som möjligt. Just nu är BTT Plåt i en expansiv fas.
– Vi håller på att bygga ut våra lokaler för att effektivisera logistiken ytterligare. Det finns alltid en plats för fler duktiga medarbetare, framför allt svetsare, säger Rickard.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler