juli 19, 2024

Gott om utbildningsmöjligheter i Eslöv

Oplus_131072

Yrkeshögskolan och Vuxenutbildningen på Carl Engströmskolan i Eslöv har ett väldigt brett utbud av yrkesutbildningar. Dessa utbildningar är baserade på näringslivets kompetensbehov, vilket gör att eleverna ofta får jobb direkt efter avslutade studier. Trots detta har man ibland svårt att fylla utbildningarna, vilket Kristina Buhre, skolornas rektor, tror har att göra med att folk helt enkelt inte känner till möjligheterna som finns.

Många som vill vidareutbilda sig söker sig till universitet och högskolor, vilket ofta innebär att man måste flytta till den stad där utbildningen äger rum. Det finns dock gott om alternativ för den som vill vidareutbilda sig i sin hemort. Yrkeshögskolan och Vuxenutbildningen på Carl Engströmskolan i Eslöv är bra exempel på detta. Utöver SFI och grundläggande kurser, erbjuder skolan ett brett utbud av yrkesutbildningar. I och med att dessa utbildningar baseras på näringslivets kompetensbehov, får eleverna ofta jobb direkt efter avslutad utbildning.
– Jag tycker att både företag och vuxenutbildningen rent allmänt kan bli bättre på att marknadsföra sina utbildningar. En del utbildningar har tomma platser trots att det finns ett tydligt behov på marknaden, säger Kristina Buhre, som är rektor på skolan.

Kristina har en bakgrund som bilmekaniker och svetsare och har arbetat som lärare för båda dessa professioner. Hon vet vilka möjligheter yrkesutbildningar erbjuder och berättar en hel del om det spännande utbudet av utbildningar man har i Eslöv.

Yrkespaket
Vuxenutbildningen, även kallad Komvux, erbjuder så kallade yrkespaket, vilket är gymnasiala yrkesutbildningar. Utbildningarna till undersköterska och för barnskötare och elevassistenter, där eleven ska vara rustad för LSS, förskola och skolan, löper under 60 veckor. Utbildningarna för bagare, konditorer och kockar med specialisering inom storkök löper under 41 respektive 45 veckor. Sedan i höstas driver man även, en utbildning som utvecklats tillsammans med Spoltec Södra AB, en reliningutbildning. Relining är en teknik som innebär att man byter ut rörinfodringen på befintliga rör i stället för att ersätta dem. Detta innebär exempelvis att man inte behöver utföra stambyten. Relining är en teknik som blir alltmer populär och efterfrågad.
– Vi har haft svårt att attrahera elever, trots att det finns ett tydligt behov av arbetskraft med kompetens inom detta område på marknaden, berättar Kristina.

På Vuxenutbildningen för man även diskussioner om att ta fram en grundläggande industriutbildning, då det finns gott om kompetensbehov även inom industrin.

Yrkeshögskolan
För att försäkra sig om att utbildningarna på Yrkeshögskolan är relevanta, ska minst 25 företag ha uttryckt att enskilda utbildningar är relevanta och att det finns ett rekryteringsbehov. Yrkeshögskolan har bland annat en utbildning som resulterar i att man blir psykiatri- och socialpsykatrihandledare. Skolan erbjuder även utbildningen Produktionstekniker med inriktningen ständiga förbättringar/Lean Production. Efter avslutad utbildning kan eleven optimera och förbättra produktionen inom framför allt industrin. De flesta företag har behov av redovisningsekonomer, vilket gör Yrkeshögskolans utbildning inom detta fält väldigt uppskattad av näringslivet.
– Utbildningen är igång just nu, men det ser ut som att det är osäkert att vi kommer att få fortsätta med den framöver. Jag tycker detta är märkligt. Vi har erbjudit denna utbildning under många år och många företag uppskattar den. Skolan kommer att söka om utbildningen på nytt, säger Kristina.

Den sista utbildningen som Kristina pratar om är ett lysande exempel på hur Yrkeshögskolans utbildningar är anpassade efter näringslivets behov. Yrkeshögskolan sköter antagning och marknadsföring och liknande uppgifter åt utbildningen Driftingenjör med fokus på energi, miljö och kyla. Själva utbildningen hålls däremot av företaget Karlsson Climate AB, alltså ett företag som har tagit branschens kompetensbehov i sina egna händer.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Andreas Ziegler