maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Tunga lyft – nästan utan begränsningar

Sven Jinert AB är ett sedan länge välkänt namn bland aktörer i behov av lyftkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering. Oavsett om det rör sig om ett enkelt monteringsuppdrag eller en flytt av en hel industri kan Sven Jinert AB stå till tjänst.

”Lyft luren så lyfter vi resten.” Det är en slogan som många förknippar med Sven Jinert AB, familjeföretaget som startades i Hässleholm 1988 och som numera finns representerat på 18 orter i Sverige, varav de flesta återfinns i de södra delarna av landet. Sammanlagt cirka 300 anställda företräder bolagets starka koncept kring lyftkranar, kranbilar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering, vilket innebär att Sven Jinert åtar sig flyttningar av allt från hus till industrier, samt utför montage och snarlika uppdrag. I Jinert-koncernen finns en entreprenadavdelning som projekterar och driver större projekt.

Komplett utrustning
En av Sven Jinerts depåer ligger i Hässleholm, vilket är något av företagets vagga. Här ligger huvudkontoret, men det är i depån på Kristianstadvägen som vi träffar Kristofer Hindorf, som är ansvarig för densamma. Kristofer, som varit verksam i företaget sedan 2015, berättar att Jinert har ytterligare en depå i Hässleholm, och att den han representerar förfogar över ett brett utbud av bland annat kranbilar, hjullastare och mobilkranar.
– Vårt geografiska verksamhetsområde utgörs förstås främst av Hässleholm, men även närliggande orter besöks frekvent. Bland kunderna dominerar företagen, men det händer att vi även bistår privatpersoner i behov av hjälp med tunga lyft. Vi verkar ofta i rollen som underentreprenör i samband med olika projekt och försöker alltid ta oss an jobb med kort varsel när situationen kräver det, upplyser Kristofer och berättar att arbetet innefattar en hel del riskbedömningar.

Framhåller medarbetarna
För Kristofer och hans medarbetare kommer säkerheten alltid i första rummet. Han betraktar Jinert som en viktig samhällsaktör som till exempel ofta kan hjälpa till vid olycksplatser vid vägar och järnvägar. Han framhåller i sammanhanget sina medarbetare som han anser jobbar med en mycket hög arbetsmoral.
– De är i regel tillgängliga med kort varsel, samtidigt som de har god lokalkännedom. Det har blivit en tydlig konkurrensfördel för oss, säjer Kristofer Hindorf som kan konstatera att personalomsättningen är mycket låg.
Kristofer berättar avslutningsvis att man i Sven Jinert jobbar med en tydlig miljöprägel. Genom ständiga förbättringar finns ambitionen att hela tiden förebygga och minimera negativ miljöpåverkan. Bolaget strävar också efter att minska användningen av energi och material, effektivisera transporter och minska miljöpåverkan från affärsresor.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson