maj 24, 2024
ENERGI

60 procent av energikonsumenterna i Sverige kan inte bidra mer till den gröna omställningen

Den gröna omställningen kräver att konsumenter förändrar sitt beteende. Men 60 procent av energikonsumenterna i Sverige anser att de redan gör vad de kan, visar en global undersökning. Majoriteten av svenskarna skulle inte klara av en energiprisökning på 10 procent. Fyra av tio är ändå villiga att betala prispremium för.

Read More
ENERGI

Vattenfall och Borealis tecknar långsiktigt energiköpsavtal i Sverige

Vattenfall och Borealis har tecknat sitt första långsiktiga energiköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA). Från januari 2024 förser Vattenfall Borealis verksamhet i Stenungsund med 175 GWh fossilfri el per år, producerad vid Vattenfalls vattenkraftverk i Lule älv.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Försäljning av värmepumpar minskar kraftigt i många länder i Europa – Sverige ser försäljningstillväxt på 30 %

Värmepumpar har pekats ut som en viktig pusselbit för minskade koldioxidutsläpp i Europa. Nya siffror visar dock att fjolårets värmepumpsboom är över i många stora europeiska länder. I Sverige däremot är marknaden fortsatt glödhet. Detta trots att cirka 60 % av villorna redan är utrustade med en värmepump. Babak Tighnavard,.

Read More
ENERGI PRESSRELEASER

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, att leverera fossilfritt stål till Vattenfall, för att använda i den egna verksamheten.

Read More
ENERGI PRESSRELEASER

HYBRIT: Vätgaslager sänker kostnaden med upp till 40 procent

HYBRIT:s vätgaslager har nu testats kommersiellt på elmarknaden och de mycket positiva resultaten är viktiga för industrins omställning. Fossilfri vätgas är en förutsättning för att kunna producera fossilfritt stål och genom att lägga till lagring kan den rörliga kostnaden för vätgasproduktion sänkas rejält, med mellan 25 till 40 procent. HYBRIT.

Read More
ENERGI PRESSRELEASER

Ny stor solpark invigd i södra Sverige – där elbristen är som störst

I oktober invigdes en av Sveriges största solparker i närheten av Sölvesborg, Blekinge. Solparken beräknas bidra med 19 GWh ny elproduktion till elområde 4 i södra Sverige, där behovet är som störst. Bakom satsningen står elbolaget Bixia, solenergiföretaget Svea Solar och sågverkskoncernen Vida, som tillsammans bidrar till den gröna omställningen.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Fler än hälften av svenskarna oroar sig inför vinterns elpriser

Under sommaren har rekordlåga elpriser noterats, samtidigt oroar sig hela 56 procent av svenskarna för att förra vinterns höga prisnivåer ska komma tillbaka i år. Det visar en undersökning från elhandelsbolaget Nordic Green Energy.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Statistik visar: Fler än hälften tror att kyla kostar mer än värme

Skenande elpriser och ökat fokus på energieffektivisering tycks ha eldat på en seglivad myt om att det kostar mer än det smakar att kyla ner sitt hem. Något som bekräftas i den enkät som frånluftsvärmepumpsföretaget ComfortZone tillställde svenskar boende i villa där fler än hälften instämde i att kylning drar.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Ett växande problem att hitta bränsle till fjärrvärmen

Omvärldsläget med krig och skenande inflation har skapat en utmanande situation för fjärrvärmebranschen. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett minskat utbud på bränslen från Europa, vilket har drivit upp priserna kraftigt. Tillsammans med fördyrade fraktkostnaderna pressar det branschen.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

65 procent av Sveriges chefer har uppmuntrats att elspara på jobbet

De höga elpriserna har varit tuffa för många företag i landet och för ett tag sedan trädde lagen om förfarande för elstöd till företag i kraft. En majoritet av svenska chefer uppger nu att de uppmuntrats att spara energi på jobbet. Det visar en undersökning av Nordic Green Energy.

Read More