december 3, 2023
ENERGI PRESSRELEASER

HYBRIT: Vätgaslager sänker kostnaden med upp till 40 procent

HYBRIT:s vätgaslager har nu testats kommersiellt på elmarknaden och de mycket positiva resultaten är viktiga för industrins omställning. Fossilfri vätgas är en förutsättning för att kunna producera fossilfritt stål och genom att lägga till lagring kan den rörliga kostnaden för vätgasproduktion sänkas rejält, med mellan 25 till 40 procent. HYBRIT.

Read More
ENERGI PRESSRELEASER

Ny stor solpark invigd i södra Sverige – där elbristen är som störst

I oktober invigdes en av Sveriges största solparker i närheten av Sölvesborg, Blekinge. Solparken beräknas bidra med 19 GWh ny elproduktion till elområde 4 i södra Sverige, där behovet är som störst. Bakom satsningen står elbolaget Bixia, solenergiföretaget Svea Solar och sågverkskoncernen Vida, som tillsammans bidrar till den gröna omställningen.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Fler än hälften av svenskarna oroar sig inför vinterns elpriser

Under sommaren har rekordlåga elpriser noterats, samtidigt oroar sig hela 56 procent av svenskarna för att förra vinterns höga prisnivåer ska komma tillbaka i år. Det visar en undersökning från elhandelsbolaget Nordic Green Energy.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Statistik visar: Fler än hälften tror att kyla kostar mer än värme

Skenande elpriser och ökat fokus på energieffektivisering tycks ha eldat på en seglivad myt om att det kostar mer än det smakar att kyla ner sitt hem. Något som bekräftas i den enkät som frånluftsvärmepumpsföretaget ComfortZone tillställde svenskar boende i villa där fler än hälften instämde i att kylning drar.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Ett växande problem att hitta bränsle till fjärrvärmen

Omvärldsläget med krig och skenande inflation har skapat en utmanande situation för fjärrvärmebranschen. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett minskat utbud på bränslen från Europa, vilket har drivit upp priserna kraftigt. Tillsammans med fördyrade fraktkostnaderna pressar det branschen.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

65 procent av Sveriges chefer har uppmuntrats att elspara på jobbet

De höga elpriserna har varit tuffa för många företag i landet och för ett tag sedan trädde lagen om förfarande för elstöd till företag i kraft. En majoritet av svenska chefer uppger nu att de uppmuntrats att spara energi på jobbet. Det visar en undersökning av Nordic Green Energy.

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Vattenfall planerar för ny vattenkraft i Sverige

Vattenfall planerar för första gången på mer än tolv år att bygga ny vattenkraft på fyra platser i Sverige där vattenkraft redan finns, förutsatt att investeringsbeslut fattas. Det handlar om potentiella miljardinvesteringar som sammantaget kan tillföra 720 MW. Det är nästan lika mycket kapacitet som Vattenfalls största vattenkraftstation Harsprånget (818.

Read More
ENERGI

Ny solpark ger mer förnybar energi till södra Sverige

I sommar tas en ny solpark, med en årlig installerad effekt på cirka 9,5 MW, i drift i Karlshamn i Blekinge. Satsningen är ett samarbete mellan AGES Industri med säte i Halmstad, elbolaget Bixia och Svea Solar. Från och med i sommar ska delar av AGES industris tillverkning av precisionskomponenter.

Read More
ENERGI NYHETER PRESSRELEASER

Ny startup utmanar befintliga el-appar

Nibela är namnet på det nystartade bolaget som ska hjälpa svenska konsumenter att hålla nere sina elkostnader. Med en applikation som beräknar elprisets utveckling kommande månad samtidigt som den registrerar kundens förbrukning kan användaren minska sin elkostnad. Bakom satsningen står bland annat Mahziar Namedanian, tekn.dr.

Read More
ENERGI NYHETER

Ny regionnätsledning möjliggör ökad tillväxt i södra Stockholmsregionen

Vattenfall Eldistribution driftsatte nyligen en ny 130 kV-ledning mellan Nykvarn i Nykvarns kommun och Almnäs i Södertälje kommun. Ledningen är den första som tas i drift i ett omfattande uppgraderingsprogram av företagets regionnät för att tillgodose det ökade effektbehovet i Stockholmsregionen.

Read More