juli 19, 2024
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Skanska byggstartar klimatneutrala bostäder

Tre personer och ett antal spadar symboliserar de första spadtagen i byggprojekt som leds av Skanska.

I Bunkeflostrand i Malmö bygger Skanska 14 klimatneutrala radhus. Med minimerad CO2-belastning i samtliga led och kompensation i form av ny förnybar energi blir bostäderna i Gottorps Hage de första klimatneutrala radhusen i stor skala i Sverige.

– Omställningen för klimatet är en ödesfråga. Malmö stad, som växer snabbt, satte tidigt ljuset på fastighets- och byggsektorn då den står för en betydande del av Sveriges utsläpp. Det är glädjande att se konkreta resultat och att vi är många aktörer som vill vara med och slipa insatserna, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Radhusen byggs med material med minimerad CO2-belastning, byggprocessen är helt fossilfri och energiförbrukningen i bostäderna är betydligt lägre än standard. Genom att minimera CO2-utsläppen i varje led minskar utsläppen med 65 procent jämfört med ett traditionellt radhus byggt med betongstomme. För att kompensera de utsläpp som uppkommer sätts solceller på taken. Efter 50 år har solenergin kompenserat för utsläppen och bostäderna blir klimatneutrala.
– Vi är redan på god väg med planering och byggnation av klimatneutrala kontorsfastigheter. Där har efterfrågan från investerare och hyresgäster varit större. Nu ser vi även samma intresse från privatkunden. Det ger hopp inför framtiden och för de stora kliv vi måste ta för att ställa om hela branschen för att klara klimatutmaningen, säger Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige.
Radhusen är de första klimatneutrala bostäderna som Skanska bygger. Redan nästa vår väntas de första bostadsägarna flytta in.

Spår en ökad efterfrågan på hållbara bostäder
Sedan 2017 är alla Skanskas egenutvecklade bostäder Svanenmärkta. I takt med en ökad medvetenhet hos allmänheten om den egna bostadens klimatavtryck väntas förväntningarna på nybyggda bostäder höjas ytterligare. Bostadsrapporten 2030 från Skanska visar att så många som åtta av tio svenskar tycker att det kommer vara viktigt för dem att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar om tio år. En av tre uppger också att solceller kommer att vara viktigt vid val av bostad i framtiden och varannan person uppger dessutom att de hade kunnat betala extra för det.

Mer fakta
Radhusen i Bunkeflostrand byggs bland annat med klimatförbättrad betong, trästomme och isolering av återvunnen cellplast. Genom att minska CO2 i varenda steg av byggprocessen kommer bostaden ner till ett utsläpp på 42 ton CO2. Detta kan jämföras med ett motsvarande radhus byggt med betongstomme, där en bostad står för cirka 110 ton CO2-utsläpp. De utsläpp som material och byggprocessen ger upphov till kompenseras med solceller på taket. Efter 50 års drift anses bostaden vara klimatneutral.

Källa: Skanska