april 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Göteborg är hemmaplan för välrenommerat byggföretag

Försäkringsjobb och kontorsanpassningar är bara två av specialiteterna i Wasa Bygg. Det välrenommerade byggföretaget med Göteborg som både utgångspunkt och huvudsakliga arbetsområde har sedan starten i slutet av 1980-talet byggt upp ett mycket gott rykte i branschen tack vare en mängd prestigefyllda projekt.

Wasa Bygg AB grundades 1989 och drivs idag av de två delägarna Anders Jörnvik och Anders Karlsson som vi träffar i företagets strategiskt placerade lokaler på Marieholmsgatan i Göteborg. De berättar att verksamheten företrädesvis kretsar kring försäkringsjobb åt framför allt If Skadeförsäkring och Moderna, samt arbetsplatsanpassningar i både industri- och kontorslokaler.
– Vi tar oss an total- och delentreprenader såväl som löpande beställningar, upplyser Anders Karlsson.

Varierande uppdrag
Anders berättar att Wasa Bygg är verksamt i hela Storgöteborg med omnejd. Bland företagets största uppdragsgivare märks fastighetsbolagen Palmung Mellin och Atrium Ljungberg, samt Revelop som nyligen etablerat sig i Göteborg. Företaget har varit och är involverat i ett flertal nämnvärda projekt. Ett sådant är renoveringen och utbyggnaden av Star Bowlings lokaler i centrala Göteborg på uppdrag av W8 Arkitekter, ett projekt som beräknas vara klart under vecka 20.
– Just nu bygger vi nytt ventilationsrum, fläktrum, trapphus och hiss i anslutning till vår egen fastighet. Här hoppas vi vara klara i maj. Genom åren har vi också utfört många prestigeprojekt i exklusiva privatbostäder runt om i Göteborg, berättar Anders Karlsson.

Söker fler snickare
Anders Jörnvik tycker att företagets främsta konkurrensfördel är den långa branscherfarenheten. Tack vare den finns ett stort kunnande och en hög kompetens bland medarbetarna, och härutöver har man genom åren byggt upp ett omfattande nätverk av samarbetspartners som man tar hjälp av vid behov. Företaget har idag 15 anställda som Anders och Anders beskriver som ett kompetent gäng där alla tar ansvar.
För att klara av fortsatt tillväxt söker de aktivt efter nya snickare som ska vara självgående med några års erfarenhet.
– En vilja och ett driv är viktigt, vi kan erbjuda ett jobb som innebär variationsrika och utvecklande arbetsdagar, upplyser Anders Jörnvik och berättar att man i företaget ofta umgås utanför jobbet.
– Så sent som i november åkte hela gänget ner till Barcelona, vilket killarna tyckte var en jätterolig resa. Vi tycker det är viktigt för sammanhållnings skull att vi har roligt tillsammans. Vi brukar till exempel gå ut och äta eller spela padel, säger Anders och nämner i sammanhanget att Wasa Bygg faktiskt var med och byggde Göteborgs första padelhall för ungefär tio år sedan.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson