juni 15, 2024

Hybrid bandschaktare minskar på klimatutsläppen och sparar bränsle

Sedan en tid tillbaka schaktar Swerock jord och sten med hjälp av en bandschaktare som drivs med elmotorer. Den tekniska lösningen leder till lägre utsläpp av koldioxid.

Bandschaktaren är en Cat D6 XE och finns nu i Skåne. När det var dags att byta ut den gamla maskinen var det naturligt att välja ett mer miljövänligt alternativ. Tillverkaren beskriver den som ”världens första eldrivna schaktare”, där dieselmotorn driver en generator som skickar ström till de elmotorer som driver maskinen.
– Det är 750 volt som går från generatorn till motorerna. Fördelen med elmotorer är att man tagit bort hela den mekaniska transmissionen (växellådan) vilket gör att det är färre mekaniska delar som ska drivas och som slits. Därmed blir underhållskrav och bränsleförbrukning lägre. Tack vare elmotorerna blir det en linjär kraft vilket ger en smidigare och behagligare körupplevelse, säger Fredrik Pålsson, arbetsledare på Swerock.

Ekonomiskt fördelaktigt
Bandschaktaren, som väger cirka 27 ton, har flera olika användningsområden. Den kan exempelvis nyttjas till att schakta matjord eller stenkross vid byggnation av vägar eller industritomter. Vid husbyggen kan maskinen schakta bort material tills man når en stabil grund. Med hjälp av GPS kan bladet styras automatiskt för att säkerställa att massorna hamnar på korrekt höjd och med detaljerad precision.
Den största fördelen med den hybriddriven bandschaktaren jämfört med en konventionell är att bränsleförbrukningen blir lägre, vilket minskar de fossila utsläppen. Det är ett steg i Swerocks mål att övergå till fossilfri drift för maskiner år 2030.
– Det blir mer ekonomiskt att köra och det är även bättre för miljön. Det visar att hållbara tekniska lösningar är fördelaktiga, säger Fredrik Pålsson.

Källa: Swerock